Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi Örneği

Aşağıda icra edilebilirlik şerhi alınması için sulh hukuk mahkemesine açılan davanın Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi Örneğini paylaşıyoruz. İcra edilebilirlik şerhi almak için mersin arabulucu olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi

Arabuluculuk anlaşma tutanağı arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştığını gösterir sözleşmedir. Sözleşmeye aykırı davranılmasında; Örneğin bir taksitin ödenmemesi durumunda bu sözleşmelerin icraya konması gerekmektedir. Bu sözleşmeyi icraya koyabilmek için ise sözleşme için icra edilebilirlik şerhi alınması gerekmektedir. Arabuluculuk Kanunu madde 18 uyarınca icra edilebilirlik şerhi arabulucunun ofisinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır.

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN :

ADRESİ: VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

KARŞI TARAF :

ADRESİ :

KONU : Taraflar arasında imzalanan 2021/53 başvuru, 2021/27692 arabuluculuk dosya numaralı, 08.02.2021 tarihli arabuluculuk anlaşma belgesine ilişkin icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Ekte arz ettiğimiz arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden, müvekkilin işçilik alacakları için (kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, UBGT ücreti ve yıllık izin ücreti) 4.500 TL ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ödenecek bedelin 2.250 TL si 10 mart, 2.250 TL si 10 nisan olmak üzere 2 taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir. Söz konusu arabuluculuk anlaşması ile taraflar arasındaki uyuşmazlık sona ermiştir. Bu anlaşmaya istinaden karşı taraf 16.03.2021 tarihinde 1.000 TL, 22.03.2021 tarihinde 1.000 TL ödeme yapmış, fakat kalan kısmı ödemekten imtina etmiştir.

Bu sebeple Sayın mahkemenizden Arabuluculuk Kanununun 18.maddesi uyarınca taraflar arasında düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; 2021/53 dosya numaralı Arabuluculuk Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.11.05.2021

EKLER :

Ek-1: 2021/53 dosya numaralı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi,Ek-2: Onaylanmış vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara