Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar?

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma süreci, çiftlerin maliyetleri düşürmek ve süreci hızlandırmak amacıyla sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Bu sürecin nasıl işlediği, karşınıza çıkabilecek sorunlar ve merak edilen sorular, çoğu kişi için önemli bir konu haline gelmiştir. Avukatsız boşanma kararı almak, bazı durumlarda çiftler için en mantıklı yol olabilir. Ancak, bu sürecin şartlarını, gerekli belgeleri ve potansiyel masrafları iyi anlamak büyük önem taşır. Bu yazıda, avukatsız anlaşmalı boşanma sürecine dair detaylı bilgilere ve bu yöntemi seçerken dikkat etmeniz gereken önemli noktalara değineceğiz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Süreci

Avukatsız anlaşmalı boşanma, ülkemizde birçok çift tarafından tercih edilen ve hem maliyet açısından hem de sürecin basitliği bakımından dikkat çeken bir yöntemdir. Ancak, bu sürecin nasıl işlediğini anlamak, karşılaşılacak adımları bilmek ve olası sorunlara hazırlıklı olmak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinin İlk Adımı: Avukatsız anlaşmalı boşanma süreci, tarafların evlilik birliğini sonlandırma konusunda hemfikir olmaları ve aralarında anlaşma sağlamalarıyla başlar. Çiftin, boşanma şartları üzerinde anlaşması gerekmektedir. Bu anlaşma, mal paylaşımı, nafaka ve varsa çocukların velayeti gibi konuları kapsar.

Dilekçe Hazırlığı ve Mahkemeye Sunulması: Taraflar anlaştıktan sonra, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, evliliğin ne zaman ve nerede gerçekleştiği, boşanma sebebi olarak anlaşma sağlandığı ve anlaşma şartlarının detayları yer almalıdır. Dilekçe, ilgili aile mahkemesine sunulur.

Duruşma ve Karar: Dilekçenin mahkemeye sunulmasının ardından, mahkeme tarafları duruşmaya çağırır. Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, genellikle bir duruşma yeterlidir. Duruşmada, hakim tarafların anlaşma şartlarını ve boşanma kararına varma konusundaki ciddiyetini kontrol eder. Tarafların anlaşma şartlarına uygunlukları ve her iki tarafın da rızasının bulunması halinde boşanma kararı verilir.

Kararın Kesinleşmesi: Mahkemenin boşanma kararı aldıktan sonra, kararın kesinleşmesi için belli bir süre beklenir. Bu süre içinde herhangi bir tarafın karara itiraz etmemesi halinde, boşanma kararı kesinleşir ve resmi evlilik kayıtlarından çiftin boşanmış olduğu bilgisi güncellenir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinin, çiftlerin uzlaşma sağladığı ve yasal prosedürlere uygun şekilde ilerlediği takdirde, hem zaman hem de maliyet açısından etkili bir yöntem olduğu açıktır. Ancak, tüm adımların dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve sürecin yasal gerekliliklere uygun olarak yürütülmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Avukatsız anlaşmalı boşanma kararı alındığında, bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar, sürecin hem hızlı hem de adaletli bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Aşağıda, anlaşmalı boşanma işleminin başarıyla gerçekleşebilmesi için gereken temel şartlar sıralanmıştır:

 • Ortak Karar: Her iki tarafın da boşanmaya karar vermiş olması ve bu kararı karşılıklı olarak kabul etmesi gerekmektedir.
 • Evlenme Süresi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliklerinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekir. Ancak, olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda bu şart esnetilebilir.
 • Anlaşma Metni: Tarafların boşanma şartları üzerinde anlaşmalarını içeren yazılı bir anlaşma metni hazırlaması zorunludur. Bu metinde, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konuların detayları açıkça belirtilmelidir.
 • Hakim Onayı: Anlaşmalı boşanmada tarafların hazırladıkları anlaşma metni, hakim tarafından uygun görülmeli ve onaylanmalıdır. Hakim, anlaşmanın her iki taraf için de adil olduğundan emin olmalıdır.

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, yukarıda sıralanan şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için büyük önem taşır. Bu noktada, anlaşma metninin hazırlanması ve tüm detayların doğru bir şekilde düzenlenmesi, avukat yardımı alınmasa bile, sürecin doğru yönetilmesi için kritik bir adım olarak öne çıkar. Adil ve her iki tarafın da haklarını koruyan bir anlaşma, boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasının temelini oluşturur.

Avukatsız Boşanma Davası Masrafları

Avukatsız anlaşmalı boşanma, çiftlerin hem zaman hem de maliyet açısından tercih ettiği bir yöntemdir. Ancak, avukatsız boşanma sürecinin mali boyutu hakkında bilgi sahibi olmak, sürecin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir. Avukatsız anlaşmalı boşanma, avukat tutma gerekliliğini ortadan kaldırsa da bazı masraflar kaçınılmazdır.

Dava Harçları ve Masrafları:
Türkiye’de boşanma davalarında ödenmesi gereken dava harçları, davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Avukatsız anlaşmalı boşanma davalarında, dava harcının yanı sıra, tanık beyanları, delil sunumu gibi ek masraflar bulunmaktadır. Dava harçları, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre güncellenir. Bununla birlikte, çiftlerin mahkemeye sunacakları her bir evrak için de ayrı bir harç bedeli ödemeleri gerekebilir.

Noter Masrafları:
Anlaşmalı boşanma sürecinde, boşanma protokolünün noter huzurunda hazırlanıp onaylanması gerekmektedir. Noter masrafları, protokolün uzunluğuna ve noterliklerin belirlediği tarifeye göre değişiklik gösterir. Bu masraflar, genellikle dava masraflarına ek olarak düşünülmelidir.

Diğer Giderler:
Boşanma sürecinde, mahkeme tarafından istenebilecek çeşitli belgelerin temini için de masraflar oluşabilir. Örneğin, tapu kaydı, ikametgah belgesi gibi resmi evraklar için küçük miktarlarda ücretler gerekebilir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin avukat masraflarından tasarruf etmelerini sağlasa da, yukarıda belirtilen dava harçları ve diğer giderlerin iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu masrafların toplamı, davacı ve davalı tarafından nasıl paylaşılacağı, çiftler arasında önceden anlaşılan koşullara bağlıdır.

Not: Yukarıda belirtilen masraflar genel bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup, gerçek masraflar konusunda en güncel bilgi için yerel mahkemelerden veya Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesinden bilgi alınması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Belgeler

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır. İşte bu süreçte ihtiyaç duyulan başlıca belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Suretleri: Her iki eşin de nüfus cüzdanlarının fotokopileri gereklidir.
 • Evlenme Cüzdanı: Evliliğin kanıtı olarak orijinal evlenme cüzdanının sunulması şarttır.
 • İkametgâh Belgesi: Tarafların güncel adreslerini gösteren ikametgâh belgeleri.
 • Boşanma Protokolü: Avukatsız anlaşmalı boşanma işlemlerinde, tarafların boşanma şartlarında anlaştıklarını gösteren ve her iki tarafın da imzaladığı bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokol, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda tarafların anlaşmaya vardığı maddeleri içerir.
 • Velayet Kararı: Eğer çocuk varsa, çocuğun velayetinin kime verileceğine dair kararlar ve bu kararların yer aldığı belgeler.
 • Mali Anlaşma Belgesi: Taraflar arasındaki mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair yapılan anlaşmanın detaylarını içeren belge.
 • Dilekçe ve Ekleri: Mahkemeye sunulacak boşanma dilekçesi ve bu dilekçeye eklenmesi gereken tüm evraklar.

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, bu belgelerin hazırlanması ve doğru bir şekilde sunulması, sürecin hızlı ve problem olmadan tamamlanmasını sağlar. Belge hazırlarken, özellikle boşanma protokolünün her iki taraf için de adil ve net olmasına özen gösterilmelidir. Bu aşamada, anlaşmazlıkların önüne geçmek ve süreci kolaylaştırmak için, tarafların karşılıklı olarak açık iletişim içinde olması tavsiye edilir.

Unutmayın, avukatsız anlaşmalı boşanma işlemleri, taraflar arasında tam bir mutabakata varıldığı ve her iki tarafın da sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi sahibi olduğu durumlarda mümkündür. Bu yüzden, tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasına özen göstermek, sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında kritik bir öneme sahiptir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Avukatsız Boşanma Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar

Avukatsız anlaşmalı boşanma, birçok çift için hem zaman hem de maliyet açısından cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu süreçte, özellikle profesyonel destek alınmadığı zaman, karşılaşılabilecek bir dizi sorun bulunmaktadır.

1. Anlaşmazlık Riski:

 • Ortak Varlık Paylaşımı: Eşlerin ortak varlıklarının adil bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir.
 • Nafaka ve Velayet: Çocukların velayeti ve/veya nafaka miktarı konusunda uzlaşma sağlanamaması.

2. Yetersiz Bilgi:

 • Hukuki Prosedürler: Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, hukuki prosedürler ve gerekli belgeler hakkında yetersiz bilgiye sahip olmak.
 • Hak Kaybı: Tarafların haklarından habersiz olarak önemli hak kayıplarına uğraması.

3. Resmi İşlemlerde Aksaklık:

 • Belgelerin Eksikliği ya da Yanlışlığı: Boşanma dilekçesi veya ek belgelerin eksik ya da yanlış hazırlanması durumu.
 • Mahkeme Sürecinin Uzaması: Resmi işlemlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mahkeme sürecinin beklenenden daha uzun sürmesi.

Bu tür sorunlardan kaçınmak için, eğer avukatsız anlaşmalı boşanma sürecine girilmişse bile, en azından ön danışmanlık hizmeti almak önemlidir. Bu, hem sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur hem de tarafların haklarının korunmasında kritik bir rol oynar. Dolayısıyla, avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde karşılaşılabilecek sorunları minimuma indirmek ve adil bir sonuca ulaşmak için, hukuki süreçlere dair temel bilgilerin edinilmesi ve gerektiğinde uzman desteğinin alınması büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Sıkça Sorulan Sorular

“Avukatsız Anlaşmalı Boşanma” süreci, çiftler arasında evlilik birliğinin dostane bir şekilde ve her iki tarafın da anlaşma sağlamasıyla sonlanması amacını taşır. Bu süreç, avukatlık hizmeti almadan yürütülebilecek kadar basit olabilir; ancak çoğu zaman çiftler bazı temel soruların cevaplarını aramaktadır. İşte “Avukatsız Anlaşmalı Boşanma” hakkında en sık sorulan sorular ve cevapları:

 1. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Mümkün mü?
  Evet, tarafların evlilikleri sırasında edinilen mal varlıklarının paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varmaları durumunda, avukat olmadan da boşanma gerçekleştirilebilir.
 2. Bu Süreç Ne Kadar Sürer?
  Taraflar arasındaki anlaşma sağlanmış ve gerekli belgeler hazırlanmışsa, “Avukatsız Anlaşmalı Boşanma” süreci genellikle 1 ila 3 ay arasında tamamlanabilir.
 3. Anlaşmalı Boşanma Esnasında Hakim Karşısına Çıkılması Gerekir mi?
  Evet, anlaşmalı boşanmada da tarafların hakim karşısına çıkarak, anlaşmalarının gönüllü ve karşılıklı olduğunu teyit etmeleri gerekir.
 4. Avukatsız Boşanma Masrafları Ne Kadar?
  Avukat tutulmadan gerçekleştirilen bir boşanma sürecinde, sadece mahkeme harçları ve dava dosyalama ücretleri ödenir. Bu masraflar ilgili mahkemeden ve dönemsel olarak değişiklik gösterebileceği için güncel bilgiler mahkemeye başvurularak alınmalıdır.
 5. Anlaşmazlık Durumunda Ne Yapılmalı?
  Eğer taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, avukatsız ilerlemenin zorlukları ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda, anlaşmazlıkların çözümü için bir avukattan hukuki destek almak en sağlıklı yol olacaktır.

“Avukatsız Anlaşmalı Boşanma” süreci, ekonomik ve daha az zaman alıcı bir yol olarak görülse de, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için tarafların haklarının korunması adına bilgili olmaları büyük önem taşır. Bu nedenle, süreçle ilgili aklınıza takılan daha detaylı sorular için hukuki danışmanlık almanız yararınıza olacaktır.

Daha fazla bilgi için; Mersin Boşanma Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Avukatsız anlaşmalı boşanma işlemi nedir?

Avukatsız anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı olarak anlaşmaları ve boşanma şartları konusunda uzlaşıya varmaları durumunda, herhangi bir avukat yardımı olmaksızın mahkemeye başvurarak boşanma işlemini gerçekleştirmeleridir. Bu süreç, tarafların hem zaman hem de maliyet açısından daha az kaynak harcamalarını sağlayabilir ve genellikle daha az karmaşıktır.

Avukatsız anlaşmalı boşanma süreci ne kadar sürer?

Avukatsız anlaşmalı boşanma süreci, Türkiye’de genellikle 1 ila 3 ay arasında değişebilir. Ancak, taraflar arasında tam bir mutabakat varsa ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak bu süre daha kısa ya da daha uzun olabilir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma masrafları ne kadardır?

Avukatsız anlaşmalı boşanma masrafları dava harcı, ilan ücreti, tanık masrafları gibi değişkenlerden oluşur ve genellikle 1000-1500 TL civarında değişebilir. Ancak mahkeme harçları ve diğer resmi ücretler zaman içinde değişiklik gösterebileceğinden, güncel bilgiler için en yakın adliye sarayı ile iletişim kurmak en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Anlaşmalı boşanmada çocuk velayeti nasıl kararlaştırılır?

Anlaşmalı boşanmada çocuk velayeti, ebeveynlerin çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek uzlaşmalı bir şekilde kararlaştırabileceği konulardan biridir. Eğer taraflar arasında velayet konusunda anlaşmazlık yoksa ve her iki taraf da velayet düzenlemesinde mutabık kaldıysa, mahkemeye sunulacak boşanma protokolünde bu kararlar belirtilir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini de gözeterek bu konuda nihai kararı verir.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, eşler arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Bu anlaşma, tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malların nasıl bölüşüleceği konusunda yapılan karşılıklı mutabakatı içerir. Mal paylaşımı anlaşması, boşanma protokolünde detaylı bir şekilde yazılmalı ve her iki tarafın kabulü ile mahkeme onayına sunulmalıdır. Mahkeme, anlaşmanın adil olduğunu ve herhangi bir tarafın zarar görmediğini değerlendirerek onaylayacaktır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara