Boşanma Dilekçe Örneği

Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için “Anlaşmalı boşanma nasıl olur?” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda ise çekişmeli boşanma davası dilekçe örneğini paylaşacağız. Boşanma davaları katı usul kurallarına sahip olup muhakkak bir avukat eşliğinde açılması gerekmektedir. Çünkü bir sebepten açılan boşanma davasının ret edilmesi sonrasında aynı sebebe dayanmak hukuken mümkün değildir. Bu noktada hak kayıpları yaşamamak adına muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Aşağıda çekişmeli boşanma davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz. Lütfen bir avukattan destek olmadan kullanmayınız! 

Boşanma Cevap Dilekçesi ve Boşanma Karşı Dava Dilekçesi Örneği için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Tensiple birlikte geçici velayet taleplidir.

Davacı:

Davacı Vekili : Av. Tunç Sudi TOL

Davalı :

Dava Değeri : Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 80.000 TL manevi tazminat

Dava Konusu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması , velayet ( İvedi olarak tedbir taleplidir. ) , manevi tazminat talepli boşanma dava dilekçesidir.

Açıklamalar :

1- Davacı ile davalı 2006 senesin de evlenmiş olup iki adet çocukları bulunmaktadır. Çocuklardan erkek olan 6 yaşında olup ismi Emir , kız olan 11 yaşında olup ismi Sude’dir. Taraflar evlilik birliği süresince Mersin ilinde yaşamışlardır.

2- Davacı ile davalı evlilik birliği içerisinde türlü denemelere rağmen bir türlü mutlu olamamış evde davalının dengesiz tavırları sebebiyle sürekli kavgalar edilerek şiddetli geçimsizlik her geçen gün artarak devam etmiştir. Evde ki huzursuzluk müvekkilin işine de yansımış , müvekkil ilgili kavgalar sonucu işlettiği otoparkını da kapamak zorunda kalmıştır. Davalı aynı zamanda çocukların bakımına ve yetişmesine de yeteri kadar özen gösterememiştir. Gününün büyük kısmını dışarıda gezerek harcayarak geçirmiştir. Son olarak aralarında ki anlaşmazlık 25.08.2019 tarihinde davalının müşterek çocukları kaçırarak İzmir iline götürmesi ile çekilmez hale gelmiştir.

3- Davalının ailesi 25.08.2019 günü müvekkilimin evine 6 kişi olarak baskın yapmıştır. Müvekkilim davalının ailesi ile tartışırken çocuklar ailesinden bir kaç kişi tarafından bir kamyona bindirilerek kaçırılmıştır.

Müvekkilim daha sonra çocukların nereye götürüldüğünü öğrenmek için çocuklardan Ayşe’nin okulu olan Atike Akel İlköğretim okulunu aramıştır. Okul yetkilisi çocuğunun öğrencilik kaydının annesi tarafından tek taraflı olarak silindiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim türlü uğraşlarla davalıya telefon ile ulaşmıştır. Davalı çocuklarla birlikte İzmir ‘de olduğunu , eve bir daha gelmeyeceğini , çocuklarını da asla göstermeyeceğini beyan etmiştir.

Müvekkilim annesi ilgili olaylar üzerine atlayıp İzmir’e davalıların yanına gitmiştir. Davalı ve ailesi müvekkilimizin annesine müşterek çocukları türlü uğraşlara rağmen göstermemişlerdir.

Davalının ve ailesinin hiçbir geliri yoktur. Davalı çalışmamakta olup ev hanımıdır. Ailesinin de ekonomik durumunun iyi olmadığı bilinmektedir. Müvekkilimizin annesinin beyanlarına göre çocukların yaşadığı yerin sosyal şartları çok kötü durumdadır. Çocuklar göçebe gibi haftanın belirli günlerinde halaların da , belirli günlerinde dayılarında , belirli günlerde de davalının babasında kalmaktadır. Davalının babası Suriyeli bir mülteci ile nikahsız yaşamaktadır ve haricen alınan bilgilere göre , ilgili şahıs çocukları evde istememektedir.

Müvekkilim çocuklarından yaklaşık 3 aydır haber alamamaktadır. İş bu nedenle İVEDİ olarak müşterek çocukların geçici velayetlerinin TENSİP ile birlikte müvekkilime verilmesini talep ediyoruz,

Talebimizin mümkün değilse , yine TENSİP ile birlikte çocukların babaları ile kişisel ilişkinin tesisi için karar kurulmasını talep ediyoruz.

4- Ayrıca müvekkilimin evlilik boyunca manevi olarak yıpranmasından kaynaklı 80.000 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

Deliller :

Nüfus kayıtları: Sosyal İnceleme Raporu: Müşterek çocuğa ait ilişik kesme belgesi: Tanık listesi: Bilirkişi incelemesi: Yemin: Ve diğer sair tüm deliller,

Hukuki Nedenler :

4721 sayılı kanun m. 162,166, 169, 174, 175, 184, 1824787 sayılı kanun m. 46100 sayılı kanun m. 240,266 334-340

Sonuç ve İstem :

Yukarıda bahsettiğimiz davalı tarafın boşanma sebeplerinden, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışlarda bulunması, evlilik birliğinin temelinden sarsması nedenleriyle ve mahkeme sırasında resen araştırılacak nedenlerle ;

Öncelikli olarak müşterek çocukların geçici velayetinin tedbir tensip ile müvekkil davacıya verilmesini ,

Daha sonrasında kalıcı velayetlerinin davacıya verilmesine,1.ve 2. Madde de ki taleplerimiz mümkün değilse davacı baba ile müşterek çocukların kişisel ilişkisinin tesisi kurulması için ara karar verilmesine,

Davacı ve davalının BOŞANMALARINA karar verilmesine ,Boşanma sebebiyle müvekkilimin uğradığı manevi zarar dikkate alınarak 80.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı müvekkilime verilmesine,

Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Ek1 :

Bir adet noter onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara