Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman Ve Nasıl İşlenir?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşanma durumu verildikten sonra temyiz edilip kesinleşmesi gereklidir.

Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman Ve Nasıl İşlenir?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşanma durumu verildikten sonra temyiz edilip kesinleşmesi gereklidir. Bulunan yazı işleri müdürü çıkan sonucu nüfus müdürlüğüne göndermektedir. Nüfus müdürlüğü işlerini online bir şekilde hallettiği için sonuç açıklandıktan bir süre sonra kayıt internet üzerinde görünmektedir. Gideceğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde nüfus kaydı olarak öğrenebilirsiniz.

Nüfus Kaydının Oluşması İçin Yapılması Gereken Bir Şey Bulunuyor Mu?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşanma bittikten sonra sonuç nüfus müdürlüğüne gitmektedir. Kaydın nüfus cüzdanına işlenmesi için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Cüzdana işlenen kayıt sonrasında birkaç gün içinde yenilenmiş cüzdanı gidip alabilirsiniz.

Boşandıktan Sonra Yapılması Gereken Resmi İşlemler

Boşanma, bir evliliğin sona ermesi anlamına gelir ve bu süreç, taraflar arasında anlaşmalı olarak gerçekleşebileceği gibi mahkeme kararıyla da tamamlanabilir. Boşanma sürecinin tamamlanmasının ardından, resmi işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Resmi işlemler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kararın Taraflara Tebliği: Boşanma davası bittikten ve gerekçeli karar geldikten sonra kararın taraflara tebliğini gerekçeli kararın taraflara tebliği dilekçesi ile tebliğ edilmesi gerekir.
 • İstinaftan Feragat: Karar taraflara tebliğ olduktan sonra 14 gün istinaf süresinin beklenilmesi gerekmektedir. Taraflar isterlerse istinaftan feragat dilekçesi yazarak bu süreden vazgeçebilirler. 
 • Boşanma Kararının Kesinleştirilmesi: Boşanma kararının kesinleştirilmesi,  tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından taraflara tebliğ edildikten sonraki 14 gün içinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda gerçekleşir. Bu süreç, boşanmanın hukuki olarak geçerli olduğunu belirtir.
 • Nüfus Kayıtlarının Güncellenmesi: Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, mahkemenin nüfus kayıtlarının güncellenmesi gereklidir. Bu işlem için, mahkeme nüfus müdürlüğüne başvuru yapar ve mahkeme kararını bildirir. 
 • Kimlik Değişikliği: Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, eşlerden birinin soyadı değişir. Kadın eş, evlenmeden önceki soyadını kullanmaya karar verebilir. Bekârlık soyadını taşımak istiyorsa, mahkemeye başvurarak talebini iletebilir. 
 • Diğer Resmi İşlemler: Boşanma sonrasında, eşler arasında mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konularda daha önceden mahkeme kararıyla belirlenmiş ise bu kararların uygulanması gerekir. Eğer bu konularda bir anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, taraflar kararları uygulamıyorsa kararın icrası için gerekli adımları atar. 

Sonuç olarak bu işlemlerin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi, boşanmış eşlerin yeni hayatlarına başlayabilmeleri için önemlidir.

Boşanma Davasından Sonra Nüfus Cüzdanında Ne Yazmaktadır?

Eski zamanlarda boşanan tarafların nüfus cüzdanı bölümünde dul veya boşanmıştır gibi kelimeler yazılırdı. Ancak değişen yeni kanunlarla beraber bu özellikler kalkmıştır. Evli yerine bekar ifadesinin gelmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda nüfus kayıt örneği çıkarıldığında kişinin boşanma statüsü açıklama şeklinde bulunmaktadır.

Boşandıktan Sonra Kimlik Değiştirmek İçin Gerekli Evraklar

Boşanma, bir evliliğin sona ermesini ifade eder. Boşanma kararı kesinleştikten sonra, eşlerden biri soyadını değiştirmek istiyorsa, özellikle kadın eşin bekârlık soyadını almak istemesi durumunda, belirli resmi işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu süreçte kimlik değişikliği için başvuru yapılması önemlidir.

Kimlik Değişikliği İçin Gerekli Evraklar: Kimlik değişikliği için başvuruda bulunan kişi, belirli evrakları ibraz etmelidir. Bu evraklar şunlardır:

 • Boşanma kararının kesinleşmesine dair belge  (Aslı gerekmektedir.)
 • Kesinleşme şerhi (Aslı gerekmektedir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı 
 • Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Boşanma kararının kesinleştiğine dair belge, mahkeme tarafından taraflara tebliğ edilir ve hukuki geçerliliği kanıtlar. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, kişinin kimliğini doğrulayan temel belgedir. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ise, kimlik kartına basılacak fotoğraftır.

Kimlik Değişikliği Başvuru Süreci: Kimlik değişikliği için başvuru, boşanan kişinin Nüfus Müdürlüğüne gitmesiyle başlar. Başvuru sırasında yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak ibraz etmek önemlidir. Nüfus Müdürlüğü, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kimlik değişikliği işlemini gerçekleştirir. Nüfus müdürlüğüne gitmede önce online olarak randevu almayı unutmayınız. 

Kimlik değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine yeni kimlik kartı teslim edilir. Bu süreç genellikle 15 günü bulabilir.

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Başvuru esnasında, nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi sunulmalıdır.
 • Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf başvuruda bulunan kişi tarafından ibraz edilmelidir.
 • Başvuru sahibi, nüfus müdürlüğünde kimlik bilgilerini doğrulamalıdır.
 • Kimlik değişikliği işlemi döneme bağlı olarak ücretli olarak gerçekleştirilme şansı vardır. 

Boşanma Davasından Sonra Nüfusta Kadının Kişisel Durumu Nasıl Olur?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşanma davası sonuçlandıktan sonra kadın evlenme ile elde ettiği kişisel durumunu korumaktadır. Evlenmeden önce aldığı soyadına devam eder. Ancak kadın evlenmeden önce dul olmuşsa bekarlık soyadını tekrar kullanması için hakimden izin alması gereklidir. Ancak bazı durumlarda kadın, kocanın soyadına devam etmek isteyebilir. Kadının soyadı üzerinde menfaati bulunuyorsa ve karşı tarafa zarar vermiyorsa hakim tarafından kocanın soyadının kullanmasına izin verebilir. Ancak koca koşulların bozulması ile bu durumun kaldırılmasını isteme hakkına sahiptir.

Kanuni Bekleme Süresi Nedir?

Aile birliği bozulduktan sonra boşanma işlemi mahkemelere gidilerek yasal anlamda gerçekleşir. Boşanma davası bittikten sonra 300 gün bekleme süresi bulunmaktadır. Bu durum kanuni bekleme süresi olarak yasalarda bulunur.

Boşandıktan Sonra E Devlete Ne Zaman Düşer?

Boşanma, bir evliliğin resmi olarak sona erdiğini ifade eder. Boşanma kararı kesinleştikten sonra, boşanma süreci e-Devlet üzerinden takip edilebilir hale gelir. Boşanma kararının kesinleşmesi, mahkeme tarafından taraflara tebliğ edildikten sonra yasal 14 günlük istinaf süresinin bitmesinden sonra gerçekleşir ve bu sürecin ardından boşanma bilgileri e-Devlet platformuna yansır. Ortalama olarak, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde bu bilgiler e-Devlete düşer.

Boşanma kararının e-Devlete düşmesi, boşanan eşlerin nüfus kayıtlarının güncellenmesini de beraberinde getirir. Boşanan kadın, soyadını evlenmeden önceki soyadına geri alır. Ayrıca, boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konulara dair haklarını takip edebilirler.

Boşanma kararının e-Devlete düştüğünü öğrenmek için, vatandaşlar “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” hizmetlerine e-Devlet üzerinden giriş yapmalıdır. Bu hizmetler arasında “Nüfus kayıt” sekmesi bulunur. Bu sekme üzerinden, nüfus kaydının değiştiğine dair belgeler görüntülenebilir.

Boşanma kararının e-Devlete düşmesi, boşanmanın resmi ve hukuki olarak geçerli olduğunu gösterir. Boşanan eşler, e-Devlet üzerinden bu bilgileri kontrol ederek boşanmanın hukuki durumunu teyit edebilirler.

Boşanma kararının e-Devlete düşmesini etkileyebilecek faktörler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Boşanma kararının kesinleşmesi için itiraz süresi.
 • Boşanma kararının mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne iletilmesi süresi.
 • Nüfus müdürlüğünün sisteme işleme süresi.

Boşanma kararının kesinleşmesi için 14 gün içinde itiraz süresinin sona ermesi gerekmektedir. Ayrıca, mahkemenin iş yüküne bağlı olarak, boşanma kararının nüfus müdürlüğüne iletilmesi süresi genellikle ortalama 1 hafta civarındadır.

Boşanma kararının e-Devlete düşmesini beklemeden, boşanma kararının kesinleştiğini öğrenmek isteyenler mahkemeden belge talep edebilirler. Bu belge, mahkeme tarafından taraflara tebliğ edilir ve boşanmanın kesinleştiğini kanıtlar.

Boşanma Durumu Aile Kütüklerine İşlenme Durumu Nedir?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşandıktan sonra iki ayrı örnek şeklinde ilçe nüfus müdürlüğünde aile kütüklerine işlenmesi yapılmaktadır.

Evlat Edinilen Kadının Döneceği Hane Nedir?

Türk Medeni Kanuni içinde evlat edinilen kadının boşanması halinde uygulanabilecek üç alternatif durum bulunmaktadır. Birincisi evlat edinmeden önce bulunduğu soyadına dönebilir. Aynı zamanda evlat edinenin soyadını kullanabilir. Ancak bunun gibi yasalarda bu konuyla ilgili hüküm olmalıdır. Diğer bir seçenek ise kocasının soyadını taşımaya izin verilmişse o soyada dönebilir. Mahkeme ile birlikte karar sonuçlanır.

Tanınan Evli Kadının Nüfus Durumu Nedir?

Tanınan babasının soyadı ile mahkeme tarafından kocasının soyadını taşımasına izin verilmiş ise koca soyadı tarafından tanınan baba soyadına geri dönebilmektedir.

Boşanma İptal Olduğunda Nüfus Kaydı Nasıl Olur?

Boşanma kararı nüfus kaydına ne zaman ve nasıl işlenir; Boşanma davasının iptal edilmesi ve işlem görmemesi halinde kadının nüfus hali kocasının hanesine taşınmaktadır. Kadın tekrar kocasının soyadını alır. Ancak tercihe göre kocasının soyadından önce kendi soyadının kaydını yaptırabilir. Mahkemede bulunan yazı işleri tarafından iki örnek şeklinde alınan boşanmanın iptali ile ilgili kararlar aile kütüklerine işlenmektedir. Yabancı uyruklu biriyle evli olunan durumlarda ise Türk olan eşin kaydına tescil yapılır. Boşanmış olmasına rağmen nüfus üzerinde hala evli görünüyorsanız bunun nedeni verilen kararın tebliğ seviyesine ulaşmamış olmasıdır. Bu nedenle karar kesinleşmemiştir. Tebliğ edilmesi için yazılı talep oluşturulması gereklidir. Kararın tebliğe dilmesinden 2 3 hafta içinde talep kesinleşmektedir.

Boşanmadan sonra verilen sonuç doğrultusunda hakim gerekçeli bir karar yazmaktadır. Bu karar içinde ret ve kabul gibi seçenekler bulunmaktadır. Eğer çıkan sonucu tebliğ ettirmezseniz birkaç yıl içinde kendiliğinden düzelmeyecektir. Aynı zamanda ilgili kuruma giderek sözlü bir şekilde sitemkar tavır almanız da işe yaramamaktadır. Boşanan kadın veya erkek yazılı bir şekilde talep oluşturarak mahkemeye iletmelidir. Bu nedenle boşanma ile ilgili işlemler doğru bir şekilde takip edilmelidir. Hukuki konuda bilginiz bulunmuyorsa işini bilen bir avukat tarafından yardım alarak işlemleri yaptırabilirsiniz. Ancak genel anlamda taraflar arasında geçen boşanma davasından sonra çıkan sonuç nüfus müdürlüğüne gider. Medeni halinizin değişmiş halini bir hafta içinde gidip alabilirsiniz. Pratik bir şekilde halletmek mümkündür.

Peki boşanma davasında verilen karar ne zaman kesinleşir? Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara