Çek Senet Ve Bono

Çek Senet Ve Bono

Ticari Hayatın Ödeme Araçları

Ticaret hayatında ikili ilişkileri düzenleyen bir takım kıymetli evraklar bulunmaktadır. Çek senet bono alacak ve verecek ilişkilerini düzenleyen kıymetli evraklar olup bazı özel düzenlemeye tabidirler.

Çek ve Kullanım durumları

Çek, bir bankaya hitap edilerek yazılmış, Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlenmiş, ödeme emri mahiyetinde kıymetli evrak kapsamındadır. Çek de, çeki düzenleyen taraf olarak keşideci, çeki ödeyecek borçlu banka şubesi olan muhatap ve keşide edilmiş çek elinde olan alacaklı (hamiline) bulunur.

Keşide, çekin uygun şekilde düzenlenerek imzalanması ve hamiline verilmesidir. Çekin geçerli olması için üzerinde çek ibaresinin yazılı bulunması gerekir. Bankaya ibraz edildiğinde borçlunun hesabında yeterli miktarda para varsa banka şart gözetmeksizin ödeme yapar. Çeki ödeyecek olan kişi ya banka ya da özel finans kurumudur.

Senet ve Kullanımı

Bir kimsenin ödeme ya da yapmaya borçlu olduğu durumu göstermek için ilgiliye verdiği ticari belgedir. İmzalı olması zorunludur. İki kişi arasında geçerlidir. Bunlar muhatap ve lehtar yani borçlu ve alacaklıdır. Senetler hem ulusal hem de uluslar arası düzeydedir. İmzalar ve beyan önemli ibrazı zorunludur. Geçerli olması için üzerinde poliçe kelimesinin geçmesi gerekir. Ödeyecek- ödenecek kişilerin bilgilerinin, ödeme yeri, vade ve düzenlenme tarihi gibi alanlar doldurulup imzalanmalıdır.

Bono ve Kullanımı

Bono, bir şirket veya bir kamu kurumunun yatırımcılardan aldıkları borç karşılığında verdikleri, alınan paranın belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren, lehtar ve muhatabın taraf olduğu, vadesi 60 günden az- 360 günden fazla olmayan teminat, ispat ve ödeme amacıyla kullanılan menkul kıymetlerdir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara