Çek Ve Senet Nasıl Doldurulur? | Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Çek ve senetler, ödeme aracı olarak kullanılan ve belirli bir sürede ödenmesi gereken finansal belgelerdir. Bir çekin çek vasfını taşıyabilmesi için;Ödeme yerini;Keşide gününü ve yerin; Keşidecinin (çeki yazan, çeki çeken) kimsenin, imzasını ihtiva etmelidir. Ayrıca hesap sahibinin vergi kimlik numarası da çek üzerine yazılması gerekir. Bu unsurları ihtiva etmeyen evrak çek sayılmaz.Çek ve senetlerin doğru şekilde doldurulması, ödeme sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir.Boş senet örneğiiçin web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Çek Ve Senet Nasıl Doldurulur? | Çek Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İşte çek ve senetlerin nasıl doldurulacağına dair genel bilgiler:

Çek ve senetler, ödeme aracı olarak kullanılan ve belirli bir sürede ödenmesi gereken finansal belgelerdir. Bir çekin çek vasfını taşıyabilmesi için; Ödeme yerini; Keşide gününü ve yerin; Keşidecinin (çeki yazan, çeki çeken) kimsenin, imzasını ihtiva etmelidir. Ayrıca hesap sahibinin vergi kimlik numarası da çek üzerine yazılması gerekir. Bu unsurları ihtiva etmeyen evrak çek sayılmaz. Çek ve senetlerin doğru şekilde doldurulması, ödeme sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir. Boş senet örneği için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşte çek ve senetlerin nasıl doldurulacağına dair genel bilgiler:

Çek Nasıl Doldurulur?

 • Çeki yazan kişinin adı, soyadı ve imzası
 • Çeki alan kişinin adı, soyadı ve hesap numarası
 • Çekin yazıldığı tarih
 • Çekin ödeneceği tarih ve tutar
 • Çekin geçerli olduğu banka ismi
 • Çekin Doldurulması:
 • Çeki yazan kişi, çekin üst kısmındaki boşluğa kendi adını ve soyadını yazmalıdır.
 • Çekin sağ tarafındaki alt boşluğa çeki alan kişinin adını ve soyadını yazın.
 • Çekin sol tarafındaki boşluğa çekin ödeneceği tarihi yazın.
 • Çekin alt tarafındaki boşluğa çekin ödeneceği tutarı yazın.
 • Çekin sağ alt kısmında bulunan boşluğa çeki yazan kişinin imzasını atın.

Senet Nasıl Doldurulur?

 • Senedi yazan kişinin adı, soyadı ve imzası
 • Senedin alacaklısının adı, soyadı ve adresi
 • Senedin borçlusunun adı, soyadı ve adresi
 • Senedin düzenlenme tarihi
 • Senedin vade tarihi ve ödenecek tutar
 • Senedin geçerli olduğu banka ismi

Senedin Doldurulması:

 • Senedi yazan kişi, senedin üst kısmındaki boşluğa kendi adını ve soyadını yazmalıdır.
 • Senedin sağ tarafındaki alt boşluğa alacaklı kişinin adını, soyadını ve adresini yazın.
 • Senedin sol tarafındaki boşluğa borçlu kişinin adını, soyadını ve adresini yazın.
 • Senedin alt tarafındaki boşluğa senedin vadesi ve ödenecek tutarı yazın.
 • Senedin sağ alt kısmında bulunan boşluğa senedi yazan kişinin imzasını atın.

Çek Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Çek, bir ödeme aracıdır ve belirli şartları taşıdığında geçerlidir. Aşağıda çekin geçerlilik şartları hakkında genel bilgiler verilmiştir:

 • Yazılış Şartları: Çekin yazılışında belirli şartlar yerine getirilmelidir. Çekin üzerinde mutlaka “çek” kelimesi geçmeli, çekin miktarı rakam ve yazı ile doğru bir şekilde yazılmalı, çeki yazan kişinin adı ve soyadı, tarih ve imza yer almalıdır.
 • Geçerli Banka Hesabı: Çekin geçerli bir banka hesabı üzerinden yazılması gerekmektedir. Bu nedenle, çekin geçerli olduğu banka belirtilmelidir.
 • Vade Tarihi: Çek, belirli bir vade tarihine sahip olmalıdır. Çekin ödeme tarihinden önce belirli bir süre önce bankaya sunulması gerekmektedir.
 • Temlik Şartı: Çeki alan kişi, çekin üzerinde yazılı olan kişi veya kurumun doğru bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, çekin temlik edilebilir olması da gerekmektedir.
 • Tutar Şartı: Çekin tutarı, yazı ve rakam olarak doğru bir şekilde belirtilmelidir. Tutarın yazımında bir hata veya eksiklik olması durumunda çek geçersiz sayılabilir.
 • İmza Şartı: Çeki yazan kişinin çekin üzerinde imzası olmalıdır. Ayrıca, çeki alan kişinin de imza atması gerekmektedir.
 • Kanuni Şartlar: Çekin yazılması ve kullanılması konusunda kanuni şartlar vardır. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde, çek geçersiz sayılabilir.

Yukarıda belirtilen şartlar, çekin geçerli olması için mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlardır. Herhangi bir şartın yerine getirilmemesi halinde çek geçersiz sayılabilir ve ödeme yapılmayabilir.

Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar

Çek ve senet üzerinde borcun bir şarta bağlandığı hallerde senet ve çek kambiyo olma vasfını yitirmektedir.Çekin rehin cirosu olarak verilmesi hukuka aykırıdır.Çekte faiz şartı çekin geçerliliğini etkilemez. Sadece ilgili şart geçersiz sayılır.

Çekte Vade Nedir?

Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.Çeklerde vade yoktur.

Çekte vade, bir çekin ödeme tarihini ifade eder. Çek üzerinde belirtilen vade, çekin hangi tarihte ödeneceğini gösterir. Çekte vade, iki şekilde belirlenebilir:

Belirli bir tarih: Çekin üzerinde belirli bir tarih yazılır ve bu tarihte çek ödenir.

Belirli bir süre: Çekin üzerinde belirli bir süre yazılır ve bu süre sonunda çek ödenir. Örneğin, “30 gün sonra ödenecektir” gibi.

Çekte vade, çek düzenleyen ve çeki alan tarafından önceden belirlenir ve bu tarih veya süre, çek üzerinde açıkça belirtilir. Çek üzerinde vade belirtilmediği durumlarda, çekin muhatabına ibraz edildiği tarih vade olarak kabul edilir.

Çekte vade, çek sahibinin ödeme yapması gereken tarihi belirler. Çekin vadesinde ödenmemesi durumunda, çekin cayma işlemi uygulanabilir ve çek sahibi hukuki sorumluluk altında kalabilir. Çek sahibi, vadesinde ödeme yapamayacağını düşünüyorsa, önceden çek alıcısı ile anlaşarak vadeyi uzatabilir veya çekten vazgeçebilir. Ancak, çek alıcısının bu değişikliği kabul etmesi gerekmektedir.

Çek ve Senette Ciro Nasıl Yapılır?

Ciro nasıl yapılır sorusunun cevabı pek kolaydır.Cironun, kayıt ve şart içermemesi gerekir.Çeke ciro yasağı koyulabilir. Bu durumda çek alacağın temliki yolu ile devredilir.Çekte ciro, çeki alan kişinin, çeki başka bir kişiye devretmek istediğinde yapması gereken işlemdir. Çekte ciro yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Çekin arkasındaki boşluğa, çeki alan kişinin adını ve soyadını yazın.

Çekin ciro edileceği kişinin adını ve soyadını yazın.

Çekin ciro edileceği kişinin hesap numarasını, banka adını ve şubesini yazın.

Çeki ciro ettiğinizi belirtmek için, “sadece ciro edilmiştir” veya “yalnızca tahsile aracılık edilmiştir” gibi ifadeleri ekleyin.

Çekin ciro edildiği tarih ve imzanızı ekleyin.

Önemli bir not: Çekin arkasındaki boşluğa sadece çeki alan kişi adını yazmalısınız, aksi halde çekin ciro edileceği kişi tarafından yazılan isimler hatalı olabilir ve çek işlemi geçersiz sayılabilir. Ayrıca, çeki ciro ettiğiniz kişinin adını doğru bir şekilde yazmanız ve ciro ettiğiniz kişinin güvenilir biri olduğundan emin olmanız da önemlidir.

Çekte İbraz Süreleri Nelerdir?

Çekte ibraz süreleri hak düşürücü sürelerdir. Çekte ibraz süreleri, çeki düzenleyen kişinin veya çekin sahibinin, çeki hangi tarihte ibraz ettiğine bağlı olarak değişir. Çekin ibrazı, çekin geçerli olduğu tarih aralığında yapılmalıdır. Çek kanununa göre, ibraz süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Birinci Derecede Yükümlü Olan Kişi Tarafından Düzenlenen Çeklerde İbraz Süreleri:

Kendisinin Bulunduğu Şehirdeki Bankalarda: 1 İş Günü

Diğer Şehirlerdeki Bankalarda: 3 İş Günü

Birinci Derecede Yükümlü Olmayan Kişi Tarafından Düzenlenen Çeklerde İbraz Süreleri:

Kendisinin Bulunduğu Şehirdeki Bankalarda: 3 İş Günü

Diğer Şehirlerdeki Bankalarda: 10 İş Günü

Banka Tarafından Düzenlenen Çeklerde İbraz Süreleri:

Bankanın Bulunduğu Şehirdeki Bankalarda: 1 İş Günü

Diğer Şehirlerdeki Bankalarda: 3 İş Günü

Çekten Cayma Nasıl Yapılır?

Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra yapılabilmektedir. Çekte cayma işlemi, bir çekin ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, çek sahibinin ödeme yapmaması nedeniyle gerçekleşir. Çekin cayma işlemi, banka tarafından yapılır ve çek sahibinin hesabından çek tutarı çıkarılır. Cayma işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Çekin ödeme tarihini takip edin ve ödeme yapılmazsa hemen bankanıza başvurun.

Bankanıza başvurduğunuzda, banka size bir çek cayma talep formu verecektir. Bu formu doldurun ve imzalayın.

Formu doldurduktan sonra, banka size çeki iade etmeniz için bir zarf verir. Çeki zarfa koyun ve zarfı bankaya teslim edin.

Banka, cayma işlemini gerçekleştirecek ve çeki düzenleyen hesaptan tutarı çekecektir.

Not: Cayma işlemi sadece çek tutarını değil ayrıca çekin tahsil edilmesi için yapılan masrafları da içerebilir.

Önemli bir not olarak, çek cayma işlemi son çare olarak kullanılmalıdır. Eğer mümkünse, çeki düzenleyen kişi ile iletişime geçin ve ödeme için anlaşmaya çalışın. Çek cayma işlemi, çeki düzenleyen kişinin kredi notunu olumsuz etkileyebilir ve hukuki sonuçları olabilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Çek ve Senet Teslim Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Senette meblağ mutlaka rakamla ve yazıyla yazılmış olması gerekmektedir.Senet imzalanırken , şahsın kimliği kontrol edilmelidir.İmzanın doğru bir şekilde atılması gerekmektedir.Senedi düzenleyen Tüzel Kişilerin Yetkili Temsilcilerinin Araştırılması Gerekir.Teminat senedi verilecek ise , muhakkak senet üzerinde teminat olduğu belirtilmelidir.

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara