Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi

Ceza infazının ertelenmesi talebi dilekçesi; hapis cezasının yani ceza infazının ertelenmesi için verilen dilekçe türüdür.

Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Ceza infazının ertelenmesi talebi dilekçesi Cumhuriyet Savcılığına hitaben yazılır. Ceza infazının ertelenmesi kararı ile kesinleşen hapis cezasının infazı geçici süre ile durdurulur. Cezanın infazının ertelenmesi kararı verilebilmesi için gerçekten geçerli nedenlerin olması gerekmektedir. Ceza infazının ertelenmesi şartları İnfaz Kanunu 17. madde de yer almaktadır. İnfaz erteleme şartları; Akıl hastalığı, diğer ağır hastalıklar, gebelik ve doğum ve hükümlünün kişisel mücbir sebep halleridir.

Ceza infazının ertelenmesi talebi 2 kez yapılabilmekte olup her seferde1 yıl uzatmak üzere 2 yıla kadar infaz ertelenebilmektedir. İnfaz Kanunu ayrıca infazın ertelenmesinin mümkün olmadığı suçları da tek tek saymıştır. İnfaz Kanunu 17. maddeye göre örgütlü suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulaması durumları, disiplin ve tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanlara uygulanmamaktadır. Aşağıda paylaştığımız cezanın ertelenmesi talebi dilekçesi örnek dilekçe olup, muhakkak konusunda uzman bir ceza avukatından destek alınması gerekmektedir.

Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi Örneği

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SANIK:

MÜDAFİİ:

ADRESİ:

SUÇ: Uyuşturucu Ticareti Yapma

KONU: Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir ve karar kesinleşmiştir.

2-) Müvekkilimiz geçen ay doğum yapmış olup , cezaevine girmesi kendisi için büyük hak kayıplarına yol açacaktır.

3-) Bu sebeple müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının ertelenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara