Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik, ceza mahkemelerinde verilen kararlarda ve cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan kişiler arasında sıklıkla söz geçirilen bir kavramdır.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli Serbestlik, ceza mahkemelerinde verilen kararlarda ve cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan kişiler arasında sıklıkla söz geçirilen bir kavramdır. Kişinin çarptırıldığı cezayı sosyal hayat içerisinde ve belirlenen süre içerisinde toplumdan soyutlanmadan ve topluma geri kazandırılabilmesi amacıyla yasa koyucu tarafından belirlenen süre içerisinde cezasının infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kavramı olarak açıklamak yerindedir. İlk derece ceza yargılamalarında hakim tarafından sanığın mevzuatta yer alan koşulları sağlaması durumunda veya hükümlü kişilerin cezasının cezaevinde infaz edildiği sırada koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarıda sosyal hayat içerisinde denetim altına alınması durumlarında karşımıza çıkmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Ve Bulundurma Suçunda Denetimli Serbestlik

Uygulamada en çok karşımıza çıkan durum ise Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu kapsamında kişilere Denetimli Serbestlik uygulanmasıdır. Bu suçun işlenmesi durumunda izlenen prosedür şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Cumhuriyet Savcısı yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunu işlemiş kişi hakkında Kamu Davasının Açılmasının ertelenmesi kararı verebilir. Bu durumda şüpheli erteleme süresi zarfında asgari 1 yıl süre ile Denetimli Serbestliğe tabi tutulur. Bu süre C. Savcısının kararı ile 3 er aylık sürelerle en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Kişi hakkında gerekli görülmesi halinde tedavi görmesi kararı verilebilir.

Cumhuriyet Savcısı verdiği erteleme kararını ve şüpheliye yüklediği yükümlülükleri şüpheliye tebliğ eder. Savcılık tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne dosyanın takibinin yapılabilmesi amacıyla dosya gönderilir. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü de şüpheliye tebligat çıkararak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde denetim programına katılmasını, başvuruda bulunmaması halinde denetim yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair bir tutanak tutularak savcılığa gönderileceğini bildirir. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne başvurmak bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açılır.

Şüpheli 10 günlük sürede başvuruda bulunur fakat denetim süresi içerisinde 2 kez program koşullarını ihlal ederse denetimli serbestlik dosyası ihlal sebebiyle kapatılarak savcılığa gönderilir. Bunun üzerine kişi hakkında kamu davası açılır. Davanın açıldığı ceza mahkemesince duruşma açılır ve sanık hakkında ceza verilebilir.

Şüpheli kişi eğer denetimli serbestlik programı koşulları ve yükümlülüklerine aykırı davranmaz ise hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilir. Denetimli serbestlik gibi ceza hukuku alanında hukuki danışmanlık almak için mersin ceza avukatı olarak büromuz personeli ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara