Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz dilekçesi örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin avukattan destek alınması gerekmektedir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır. 15 günlük süre cezanın size tebliğinden yada tebellüğünden itibaren başlamaktadır. Ehliyetsiz araç kullanma cezası Trafik Kanunu 36. maddesinde ve Trafik Kanunu 44. maddesinde yer almaktadır. 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi, aşağıdaki hükümleri içermektedir:

Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında kullanılması ve bu kişilere izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, bu Kanun’da belirtilen sürücü belgesi sınıflarına sahip sürücüler veya iki taraf arasında yapılan anlaşmalara dayalı olarak sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.

Sürücü belgesi olmayan bir kişi tarafından trafikte yakalandığında, ilk kez tespit edilenler için bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası uygulanır. Bu suçu tekrarlayanlar için ise ceza süresi iki aydan üç aya kadar artırılır. Ayrıca bu kişilere her defasında 7.200.000 TL tutarında hafif para cezası verilir. Bu kişilerin kaza yapması durumunda, bu cezaların uygulanması, diğer cezaların uygulanmasına engel oluşturmaz. Eğer sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına yönelik aynı miktarda para cezası da kesilir.” 

Madde 44 ise : “Motorlu araç kullanırken, sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her talebinde göstermek, sürücüler için zorunludur. Bu maddeye uymayan sürücüler, 3.600.000 TL para cezası ile cezalandırılırlar.” şeklindedir. Görüldüğü üzere 44. madde 36 maddeden daha hafif bir cezayı öngörmektedir. Gerek 36. madde gerek 44. maddeden kesilen cezalar hukuka aykırı ise iptali mümkündür. Bazende uygulamada 44. maddeden ceza verilmesi gerekirken daha üst ceza olan 36. maddeden ceza verildiği görülmektedir. İşte tum bu hukuka aykırılıklara itiraz etmek mümkün olup bir avukat tarafından hazırlanacak dilekçe ile itiraz yapılmalıdır. 

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

TRAFİK PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN         : 

ADRESİ                    : 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN 
TANZİM TARİHİ    :
06.09.2023 

İTİRAZ KONUSU      :  Mersin Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin 06.09.2023  tarihinde kestiği MB24325235 numaralaı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR     :

1-     Tarafıma ait 33 ABS 72 kayıtlı araca; Karayolları Trafik Kanunu’nun 36-3b  maddesi hükmüne istinaden 06.09.2023 tarihinde 8.190 TL bedelli idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir. Tarafıma kesilen 8.190 TL’ lik idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Süresinde itiraz ediyorum. Şöyle ki:

•    Ehliyetim 2 Kasım 2022 de alkollü araç kullanmaktan Mersin Trafik Denetleme Müdürlüğü talebi ile Mersin mahkemelerince 6 ay tedbiren geri alındı. (Evrakların getirtilmesini talep ederim.) İlgili geri alma kararı 6 aylık olduğu için 2 Mayıs 2023’te son buldu. Fakat işlerimin yoğunluğu nedeniyle el konulan ehliyeti fiziken gidip alamadım. 

•    Daha sonrasında 06.09.2023 tarihinde çevirmeye girdim. Mahkeme tarafından verilen geri alma kararı süresi dolduğu için geri alma kararı kalkmış olmasına rağmen tarafıma 36-3/b maddesinden ceza kesildi. 

    Trafik Kanunu 36-3B Maddesi aşağıdaki gibidir: 
Buna göre;
a) Sürücü belgesi olmayanların,
b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,
c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,
araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para
cezası verilir. 

    Kanun metninden görüleceği üzere ilgili kanun maddesi sadece mahkemelerce ve savcılıkça tedbiren geri alınanlar için uygulanan kanun maddesidir. Oysa o tarihte her ne kadar gidip ehliyetimi geri almamışta olsam, el koyma kararı süresi bittiği için son bulmuştur. Bu noktada uygulanması gereken 36-3b değil, Trafik Kanunu 44-b maddesidir. 

    Trafik Kanunu 44-b: 

Madde 44 – Sürücü belgesi sahipleri:
a) İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek,
b) Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek,
Zorundadırlar.
(Değişik : 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler, 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

    Yukarıda görüldüğü üzere kanun ehliyeti olup yanında olmayan ile ehliyeti mahkemece el konulan kişiyi ayırmıştır. Ceza tarihi itibariyle ehliyetime el koyma kararı sonlanmış olduğundan kesilen cezanın iptali gerekmektedir. 

DELİLLER                      :

1-Konya Trafik Tescil ve Denetleme  Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından kesilen cezayı gösterir ekran görüntüsü

HUKUKİ SEBEPLER    : İlgili mevzuat

TALEP SONUCU            :    

    Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafım aleyhine kesilen MB424252 seri numaralı 8.190-TL’lik usul ve yasaya aykırı idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 12.09.2023

                                                                                                              İtiraz Eden                          

EKLER        : 

1-Kimlik fotokopisi
2-Ceza fişi

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara