Gizli Ayıp İhtarnamesi Örneği

Aşağıda gizli ayıp ihtarnamesi örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup mutlaka konusunda uzman bir avukat tarafından doldurulması gerekmektedir.

Gizli Ayıp İhtarnamesi

Geçerli bir ayıp ihbarının yapılabilmesi ayıbın türüne göre farklı sürelere bağlanmıştır. Türk Ticaret Kanuna madde 23’e göre; Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

Madde metni detaylı incelenirse ilk incelemede tespit edilen ayıplar için 2 gün, adi ayıplar için ise 8 günlük süre öngörülmüştür. Gizli ayıplar ise madde metninde açıklanmamıştır. Bu noktada ayıba ilişkin Türk Borçlar Kanunu madde 223 uygulanmalıdır. İlgili kanun hükmüne göre satılan ürünün ayıplı çıkması durumunda alıcı bu durumu satıcıya hemen bildirmelidir. Ayrıca yine ticari satış olsun olmasın alıcının yani tüketicinin seçimlik haklarıda Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. İlgili bildirimler yapıldıktan sonra ayıplı mala ilişki dava dilekçesi hazırlayarak dava açılması gerekmektedir.

Gizli Ayıp İhtarnamesi Örneği

GİZLİ AYIP İHTARNAMESİ

İHTAR EDEN :

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRESİ : Antettedir.

İHTAR EDİLEN:

ADRESİ :

KONU: Gizli ayıplı sebebiyle ürünün ve ücretin iadesini içerir ihtarnamemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Firmanız müvekkil firmaya 19.01.2021 ve 26.01.2021 tarihlerinde Berqnet BW25S-UTM- Firewall + 5651 + 1 yıl lisans ve HPE Aruba Instant On AP11 Access Point, Tenda 2 Part Poe Enjektör isimli malları satmıştır. Satılan mallar gizli ayıplıdır. Şöyle ki;

2-) Ürün bir süre kullanılmış, bir süre kullanımdan sonra ürünün internet hızını interneti kullanamayacak şekilde yavaşlattığı tespit edilmiştir. Haricen ilgili durumun düzeltilmesi talep edilmiş fakat düzeltilmesi için tarafınızdan fahiş miktarda ücret talep edilmiştir.

3-) İlgili cihaz sıfır olarak satın alınmış olup ilgili mevzuatlar uyarınca garantilidir. Bu noktada ayıplı malın onarımı için ücret istemek hukuka aykırıdır. Haricen başka firmalar ile yaptığımız görüşmelerde ilgili ürünün yavaşlatma sorunun kronik bir arıza olduğu tespit edilmiştir.

4-) İş bu sebeple Türk Borçlar Kanunu 223 uyarınca müvekkil firmaya sattığınız malın gizli ayıplı olduğunu ihbar ve ihtar ediyoruz.

5-) Ayrıca satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme istediğimizi ihbar ve ihtar ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu son ve bir kez daha tarafınıza ileterek tarafınızı uyarmak uygun bulunmuştur. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde müvekkilimize satmış olduğunuz ürünü gizli ayıp sebebiyle iade almanızı, ödenmiş 5.143,57 TL’nin aşağıda bulunan IBAN numarasına yatırmanızı, ödeme yapmadığınız yada ürünü iade almamanız durumunda aleyhinize yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak ihbar ve ihtar ederiz.

İŞBANKASI

Tunç Sudi TOL

TR7492859289582958928

EKLER :1-Noter onaylı vekaletname

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara