Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği; devlet tarafından haksız tutuklama veya gözaltı yapılması durumunda açılacak olan tazminat davası türüdür. İlgili dava da davalı Hazine’dir.

Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Haksız tutuklama ve gözaltı nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için 1 günde olsa minimum haksız yere göz altında kalınmış ve yapılan yargılama da beraat etmiş olmak gerekmektedir. Haksız tutuklama ve gözaltı nedeniyle tazminat davası her ne kadar tazminat davası da olsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülür ve ceza muhakemesi kanunu hükümleri uygulanır. Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası açarken kısmı yada belirsiz alacak davası olarak açılması mümkün değildir.

Ceza davası hükümleri uygulandığından harca tabi değildir. Bu sebeple de zaten belirsiz alacak davası olarak açılması da gerekmemektedir. Belirli bir maddi ve manevi tazminat tutarı belirlenip öyle açılmalıdır. Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası dilekçe örneği hazırlanırken muhakkak davaya esas olan ceza mahkemesi kararı ve kesinleşme şerhi dosyaya konulmalıdır. Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası teknik bir dava olup muhakkak konusunda uzman mersin ceza avukatımızdan hukuki destek alınız.

Haksız Tutuklama Ve Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

Adres Antettedir.

DAVALI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı No:36 06510EMEK/ ANKARA

KONU: Haksız Gözaltı ve Tutuklama nedeniyle maddi manevi tazminat talebi

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz, ‘’Fetö/PYD silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 18.01.2017-30.01.2017 tarihleri arasında 12 gün olmak üzere gözaltında kalmış olup ( EK-1),30.01.2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği Kayseri 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2015/52 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. (EK-2) 04.12.2017 tarihinde tahliye edilen müvekkilimiz 12 gün haksız yere gözaltında kalmış ve tam 309 gün haksız yere tutuklu kalmıştır.(EK-3)

2-) Müvekkilimiz hakkında Mersin 8.Ağır Ceza Mahkemesinde 2014/353 Esas No ile açılan kamu davası aynı mahkemenin 2018/50 karar sayılı kararıyla sonuca bağlanmış ve müvekkilimizin atılı suçtan beraatine hükmedilmiştir. ( EK-4) Söz konusu karar 22.02.2018 tarihinde kesinleşmiştir. (EK-5)

3-) Müvekkilimiz daha önceleri Sözleşmeli Uzman Çavuş olarak görev yapmış. Sözleşmesi bittikten sonra ise günlük işlerde çalışmıştır. Tutuklu kaldığı süre boyunca çalışamamış ve maddi kayba uğramıştır. Kazanç sağlayamadığı gibi 309 gün boyunca cezaevinde masrafları olmuştur.

Müvekkil Mersin olmasına rağmen İstanbul Silivri Ceza Evine götürülmüştür. Müvekkilimize ailesi tarafından her hafta 100 TL civarında para verilmiş olup ayda 400 TL, toplamda 4.000-5.000 TL arası masrafı olmuştur. İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan müvekkilimize yapılan ödemeler memur aracılığıyla yapılmıştır. İstanbul Silivri L Tipi t’Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılarak ödeme dekontları elde edilebilir.

309 boyunca müvekkilimin ailesi, 5 kez müvekkilimi ziyaret için Mersinden İstanbula gitmişlerdir. İlgili ziyaretler Otobüs ile olmuştur, ve her seferinde 3 kişi ( babası,annesi kardeşi) olmak üzere seyahat etmişlerdir. İlgili ziyaretler, yine Ceza İnfaz Kurumunda ki, görüş tutanaklarından elde edilebilmektedir. Tüm bu ziyaretler 15.000 TL civari bir masraf tutmuştur.

Ayrıca müvekkilimiz ceza yargılaması boyunca kendini vekille temsil ettiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak 4.360 TL vekalet ücreti ödemiş olup masraf yapmıştır.

4-) Müvekkil Fetö/Pyd terör örgütünün ne okuluna ne dershanesine gitmiştir. Bu örgüt ile uzaktan yakından bir alakası olmamıştır. Fakat isim karışıklığı olduğunu tahmin ettiğimiz bir nedenle, hakkında Bylock kullandığına dair İstanbul da hiç görmediği bir subay tarafından iftiraya uğramıştır. Bunun üzerine haksız olarak aylarca tutuklu kalan müvekkilimizin üzerine atılı suç dolayısıyla şeref ve haysiyeti zedelenmiş ve müvekkilim de telafisi imkansız kalıcı hasarlar bırakmıştır. Müvekkilimiz eski bir Uzman Çavuştur. 4 yıl Siirt’te 1 yıl Afganistan olmak üzere 5 yıl dağlarda bu vatan toprağı için yaşamıştır.

Yıllarca doğuda vatana ve millete hizmet etmiştir. Kendisi tam bir vatansever olmasına rağmen tutuklandığında, tutuklu kaldığı ilk 9 ay, ne devlet tarafından bir avukat atanmış, nede 9 ay ne için tutuklandığı müvekkilime söylenmemiştir. Ayrıca müvekkilimiz cezaevinde çok kötü şartlarda kalmıştır. İlk günler yatacak yatak bile bulamadığından, yer de yatmıştır. 12 gün gözaltı süresi boyunca doğru düzgün yemek bile verilmemiştir. Kısacası müvekkilimin bütün insanı hakları da zedelenmiştir.

Ayrıca müvekkilim beraat etmesine rağmen, hala topluda Fetöcüymüş gibi muamele görmektedir. Hala insanlardan o önyargıyı yıkamamıştır.Bu durumdan kaynaklı iş bulamamaktadır. Mahkeme tarafından verilecek işbu tazminat, müvekkilimin hayatını tekrara kazanması için önem arz etmektedir.

5-) Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan ve gözaltından doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: İstanbul 10.Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu tutuklama kararı, Mersin 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/403 E. 2018/55 K. sayılı beraat kararını içeren ilamı, ,Tanık Beyanları, Cezaevi ödeme dekontları, Bilirkişi İncelemesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı 309 gün ve 12 gün gözaltında kaldığı gün için toplam 120.000,00-TL. maddi ve 300.000,00-TL. manevi olmak üzere toplam 420.000,00-TL tazminata, 13.02.2016 tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek kredi faizine hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. 26.03.2018

Davacı Vekili

Av.Tunç Sudi TOL

EKİ

1-Gözaltı İle İlgili Evraklar

2-İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin Tutuklama Kararı

3-Tahliye Müzekkeresi

4- Mersin 8.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/48 K. sayılı beraat kararını içeren ilamı

5-Kesinleşme Şerhi

6-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara