Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

Hizmet tespit davası; Sigortasız olarak çalıştırılan işçinin sigortasız olduğu günleri mahkeme yolu ile tespit etmeye yarayan iş kanuna tabi bir dava türüdür. Hizmet tespit davası dilekçe örneği ise bu davayı açmak için gerekli dava dilekçesi türüdür. Burada davacı, belirtilen tarihlerde davalının işyerinde çalıştığını kanıtlaması gerekmektedir. İspat her çeşit vasıta ile olabileceği gibi, katı usul kurallarının geçerlediği olduğunu bilmekte fayda vardır. Hizmet tespit davaları uzun soluklu davalar olup muhakkak konusunda uzman bir iş hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası ile hizmet günleri tespit edilen işçinin tespit edilen günlere ilişkin tazminatlarını almak için ayrı bir dava açılması gerekmektedir. Uygulamada hizmet tespit davası ile sigortalılığın başlangıcının tespiti davası hep karıştırılmaktadır. Sigortalılığın başlangıcının davası genelde sigorta başlangıcının fiiliyatta olan tarihten ziyade daha geç başlatılması sebebiyle meydana gelmektedir. Bu durumda açılması gereken sigortalılığın başlangıcı davasıdır. Hizmet tespit davasında ise uzun süre sigortasız çalışılması durumunda tüm bu sürelerin tespiti sebebiyle açılan dava türüdür. Bugün ki yazımızda hizmet tespit davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz.

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

T.C. Mersin İş Mahkemesine

DAVACI:

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALILAR: 1-

2- SGK Mersin İL Müdürlüğü

DAVA

KONUSU:  Hizmet Tespit Davası dava dilekçesi örneğidir.

AÇIKLAMALAR:

Vekili olduğum davacı Ocak 2011 ile Şubat 2018 tarihleri arasında davalı Dernekte 1. Kademe yelken antrenörü olarak çalışmıştır. Antrenör olarak çalıştığına ilişkin belgeler Mersin Spor İl Müdürlüğündeki davalı dernek kulüp dosyasında mevcuttur ve orada tescillidir.

Davacı taraf, davalı taraftan yurtdışına gitmek üzere bir yazı istemiş ve kendisine bu yazının verilmemesi sebebi ile kulüpten ve antrenörlükten istifa etmiştir. Ayrılmayı müteakiben SGK’ dan yaptığı araştırmada kendisinin hiçbir şekilde sigorta ettirilmediğini öğrenmiş bulunmakla bu hizmet tespit davasının açılması mecburi hale gelmiştir.

Davacı taraf baştan beri asgari ücret ile son 10 aydaysa net 3.000 TL maaşla çalışmakta idi.

DELİLLER: Tanıklar, Mersin Spor İl Müdürlüğünden davalı tarafın spor kulübü dosyasının celbine ve davacı tarafın hangi tarihler arasında antrenör olarak çalıştığının sorulmasına, Türkiye Yelken Federasyonuna yazılarak davacı tarafın davalı tarafa ait hangi yıllarda hangi yarışlarda antrenörlük yaptığının sorulmasına, Davacı ile davalı dernek arasındaki e-postalar, Bilirkişi incelemesi, gerektiğinde TYF web sayfası

CEVAP MÜDDETİ:  10 gündür

HUKUKİ SEBEPLER:  İş Kanunun, SGK mevzuatı, HMK

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen araştırılacak hususlar doğrultusunda vekili bulunduğum davacı ………….’ın Ocak 2011 ile Şubat 2018 tarihleri arasında çalıştığının ve sigortalı yapılmadığının tespitine ve tesciline, bu dönem içinde yatırılmayan primlerin yatırtılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygı ile dava ve talep ederim.

Davacı Vekili Avukat Tunç Sudi Tol

EYT’de Prime Takılanlar İçin “Hizmet tespit davası”

Son dönemde çokça gündeme gelen EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hakkında çıkarılacak yasa ile hizmet tespit davası da tekrar gündeme gelmiştir. EYT ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlar diğer şartların tutması halinde emekliliğe hak kazanmaktadır. Fakat o dönemler sigortasız çalışma durumu çok yoğun olduğundan bir çok vatandaşın o dönemlerde sigortasız çalıştığının tespitine yönelik dava açılması durumu ortaya çıkmıştır. Fakat EYT de prime takılanlar için çare olacak olan hizmet tespit davasının ön bir şartı bulunmaktadır. Bu şart zamanaşımı… Hizmet tespit davasında kural olarak 5 yıllık zamanaşımı bulunmaktadır. Bu noktada EYT yasası için hizmet tespit davası açmak isteyenler zamanaşımına takılmaktadır. Peki zamanaşımı durumunu aşmak mümkün mü?

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Var Mı?

Hizmet tespit davasında zamanaşımı vardır. Fakat bazı durumlarda bu hak düşürücü süreler işlememektedir. Gelin bu şartlara bakalım. Yargıtay dairelerinden onuncu ve yirmi birinci hukuk dairelerinin yerleşik içtihatlarına göre aşağıda ki durumlarda hizmet tespit davasında hak düşürücü süreler işlemeyecektir:

– Çalışma döneminde daha önceden herhangi bir müfettiş raporu tutulduysa

– SGK tarafından yapılan incelemede, işverenden primler icra yolu ile tahsil edildiyse,

– İşçiden sigorta primi kesilmiş ama prim kuruma yatırılmamışsa,

– İşçi sigortalı çalışırken memurlara geçiş yaptıysa,

– İlk işe giriş beyanı kuruma zamanında verilmiş, ama bordrosu ve SGK primi SGK’ya intiikal ettirilmediyse,

– İşçilik alacaklarına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa hizmet tespit davasında hak düşürücü süreler işlememektedir.

Hizmet Tespit Davasında İspat Yükü Kimde?

Hizmet tespit davasında ispat yükü diğer davalarda olduğu gibi talepte bulunan davacıdadır. Fakat bu kurala istisna olarak hizmet tespit davalarının bir tarafı Sosyal Güvenlik Kurumu olduğundan, ve sigortasız çalıştırılma kamu düzenine ilişkin olduğundan, ispat açısından iş mahkemelerinin hizmet tespit davası konusunda resen inceleme yetkisi vardır. Bu bağlamda hizmet tespit davasına bakan iş mahkemesi bordro tanıkları, yan komşu işletmede çalışan işçilerde dahil olmak üzere kapsamlı bir delil tespiti yapmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Masrafları

Hizmet tespit davası zor ve uzun bir davadır. Dosyanın bir tarafı Sosyal Güvenlik Kurumu olduğundan hizmet tespitine yönelik davalar 6-7 yıl sürmektedir. Bu bağlamda dosyaya 2023 yılı için 3.000 TL ile 5.000 TL arası masraf ve harç gitmektedir. Bu tutara avukatlık ücreti dahil değildir. Hizmet tespit davası 2023 yılı için avukatlık asgari ücret tarifesi 9.200 TL’dir. Fakat bu tutar asgari tutar olup uzun süren bir dava olduğundan avukat ücretleri çok daha fazla olacaktır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara