İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği

İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği; icra müdürlüğünde açılan bir icra takibinde borçlunun taşınır ve taşınmaz sorgusu yapıldıktan sonra sorgu sonucu borçlunun taşınır ya taşınmazları üzerine haciz konması için gerekli talep örneğidir.

İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Bu dilekçe ile borçlunun mal varlığı olması halinde mal varlıkları üzerine haciz konmaktadır. İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği verip haciz istenebilmesi için haczin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yani borçluya bir ödeme emri gönderilmiş ve 7 gün içinde borçlu tarafından ödenmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği hazırlarken sadece taşınırlara yada taşınmazlara istenecek şekilde dilekçe değiştirilebilmektedir. Bu işlem, alacaklının borçludan alacağı olan miktarı tahsil etmesine yardımcı olur.

Haciz talebi, icra müdürlüğüne yazılan bir dilekçe ile yapılır. İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği avukat eşliğinde yada avukat olmadan da hazırlanabilmektedir. Fakat teknik dilekçeler olduğundan muhakkak konusunda uzman bir mersin icra avukatından destek almakta fayda vardır. Haciz işlemi yapılacak mal veya hak, öncelikle haciz borçlusunun mal beyanında belirtilen varlıkları arasında yer almıyorsa, haciz araştırması yapılmalıdır. Haciz işlemi için yetkili icra müdürlüğü, borçlunun yerleşim yeri veya haciz işlemi yapılacak malın bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüdür. Haciz işlemi yapılacak mal veya hak belirlendikten sonra, icra müdürlüğü tarafından haciz işlemi yapılacak olan mal veya hak sahibi kişiye tebligat yapılır. Tebligatta, haciz işleminin nedeni, haciz işlemi yapılacak mal veya hakkın niteliği ve miktarı belirtilir.

Haciz işlemi yapılacak mal veya hak sahibi kişi, haciz işlemine karşı itiraz hakkına sahiptir. Ancak, itiraz edilmesi durumunda bu işlem, mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Haciz işlemi sonucunda elde edilen tutar, alacaklıya ödenir. Ancak, borçlu tarafından yapılan itirazlar ve mahkeme kararları sonucunda haciz işlemi kaldırılırsa, elde edilen tutar borçluya iade edilir.

İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği

T.C. MERSİN … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:…/…:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

VEKİLİ:

KONU: Haciz İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Borçlu hakkında yürütülen takip sonucu ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş ve itiraz edilmeden kesinleşmiştir. Ancak bugüne kadar da bir ödeme olmamıştır.

2-)Borçlunun belirtilen veya gösterilecek adreslerindeki menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlunun borcuna yetecek tutarda taşınırlarına ve taşınmazlara haciz konulmasını saygılarımla arz ederim. …/…/……

Alacaklı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği Word

İndirmek İçin Tıklayınız

İcra Müdürlüğüne Haciz Talebi Dilekçe Örneği PDF

İndirmek İçin Tıklayınız

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara