İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İflas davası, bir şirketin mahkeme kararı ile artık borçlarını ödeyemeyeceğini ve şirketin borçlar sebebiyle kapatılacağını dava türüdür. İflas ise bir şirketin borçlarını ödemeyecek olması sebebiyle kapatılmasıdır. İflas ile konkordato karıştırılmamalıdır. Şirket mahkeme kararı ile iflas etmesi durumunda şirket tasfiye edilir ve şirketin tasfiyesi için iflas masası kurulur. Bugün ki yazımızda iflas eden şirketten alacaklı olan bir şahsın yada kurumun iflas masasına kaydı için gerekli dilekçe örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak mersin ticaret hukuku avukatı olarak büro personelimizden destek alınız.

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi Örneği

T.C. İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : KAYIT TALEBİNDE BULUNAN

ALACAKLI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

BORÇLU-MÜFLİS :

KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan 30.04.2015 tarihi itibariyle alacaklı olduğumuz 156.609,04.-TL. alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ……..Tic. San. Ltd. Şti., müflis şirketten, sattığı ürünlerin ücretinin ödenmemesi nedeniyle ile alacaklıdır. İşbu alacaklar;

1) Mersin 6.İcra Müdürlüğünün 2017/3725 esas sayılı dosyası (63.442,47 TL ) (28/08/2012 tarihli 281232 Seri Numaralı çek) (EK:1)

2) 20.05.2012 tarihli 69542233 seri no’lu çek ( 35.000 TL faiz hariç) (EK:2)

3) 07.05.2012 tarihli A-0454423 numaralı fatura ( 5.546 TL faiz hariç) (EK:3)

4) 25.04.2012 tarihli A-04535331 numaralı fatura ( 4.159,50 TL faiz hariç) (EK:4)

5) 23.04.2012 tarihli A-04533436 numaralı fatura (8.460,60 TL faiz hariç) (EK:5)

6) 31.03.2012 tarihli A-0453433 numaralı fatura ( 5.664 TL faiz hariç ) (EK:6)

7) 11.03.2012 tarihli A-0453436 numaralı fatura ( 23.184,29 TL faiz hariç) (EK:7)

8) 06.03.2012 tarihli A-045034 numaralı fatura (843,70 TL faiz hariç) (EK:8)

9) 02.03.2015 tarihli A-044972 numaralı fatura ( 625,40 TL faiz hariç) (EK:9)

10) 28.02.2015 tarihli A-044965 numaralı fatura ( 2.714 TL faiz hariç) (EK:10)

11) 25.02.2015 tarihli A-44925 numaralı fatura (6.969,08 TL faiz hariç) (EK:11)

…olmak üzere toplamda 156.609,04 TL alacağı bulunmaktadır. Ayrıca iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizleri de İİK 196. maddesi gereğince talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edildiği üzere ek alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla,

1. Müvekkil ………Tic. San. Ltd. Şti müflis ………. Ticaret Limited Şirketin’ den iflas tarihi olan 23.11.2018 tarihi itibariyle 156.609,04-TL. alacağımızın iflas masasına kaydının yapılması;

2. Dilekçemiz ekindeki 32 TL’ posta pulu ile 59,10 İflas başvurma harcının masraf avansı kullanılmak suretiyle İİK 223/3 gereğince iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza “antette bulunan “ adresine tebliğini saygılarımızla, talep olunur.

EKİ :

1. Der kenarlı takip talebi,

2. Masraf makbuzları

3.Vekaletname

Alacaklı Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara