İhtiyati Haciz Nedir?

Kişilerin arasında ortaya çıkan nakdi ödeme sorunlarının giderilmesi için ihtiyati haciz uygulamaları söz konusu olur.

İhtiyati Haciz Nedir?

Günümüzde bu uygulamaların gerçekleştirilmesi aynı zamanda alacakların tahsilinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermeyi amaçlar. Kişinin mal varlıklarında ortaya çıkabilecek ileri zamanlı sorunlar ya da kişinin üzerinde bulunan nakdi varlıkların başkası adına devredilmesini önlemek için mahkeme alacaklı kişi adına ihtiyati haciz uygulaması isteyebilir.

Alacaklı bu aşamada ilgili mahkemeye başvurarak kişinin malvarlıkları üzerinde ihtiyati haciz talep dilekçesi örneği ile ihtiyati haciz kararı aldırabilir. Söz konusu nedenlerden dolayı nakdi alacakların mahkeme tarafından tahsili sorunlu hale gelecek ise bu durumda ihtiyati tedbir hükümleri uygulanarak alacaklının hakları garanti altına alınmış olur.

İhtiyati Haciz Şartları

İhtiyati haciz şartları arasında alacakların nakdi olması esastır. Bunun yanında alacaklı olan kişinin gerekli başvuruları ilgili mercilere yapması da önemli bir şarttır. Kişinin talebi ve aynı zamanda borçlunun durumu göz önünde bulundurularak haciz uygulamaları gerçekleştirilir. Borçlu tarafından ihtiyati haciz nasıl iptali konusu da ön plana çıkar.

Kişinin ihtiyati haciz yaptırabilmesi için bir diğer şart olarak ihtiyati haciz teminatı yatırması gerekir. Söz konusu haciz şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte mahkeme kararı ile borçlu kişinin mal varlıklarına geçici olarak el konularak üçünü kişilere para transferlerinin önüne geçilmiş olur. Son yıllarda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda bu hükümlerin yerine getirilmesi ile birlikte alacakların tahsilinde imkanlar ortaya çıkar.

İhtiyati Haciz Kaç Gün İçerisinde Başlar?

Kişinin alacaklarının tahsili hususunda önemli bir durum olan ihtiyati haciz alacakların vadesinin dolması durumunda alacaklının başvurusu üzerine ortaya çıkar. Mahkeme bu konuda ihtiyati haciz kararı aldıktan sonra 10 gün içerisinde alacaklının talebi üzerine işlemler yerine getirilmiş olur. İhtiyati haciz süresi alacaklının talebi üzerine 10 gün içerisinde hayat bulur.

Eğer alacaklı bu 10 günlük süre içerisinde gerekli başvuruları yapmaz ise borçlu üzerinde ihtiyati haciz uygulanmaz. Aynı zamanda kişinin alacaklarının nakdi olması da esastır. Söz konusu durumlar bireysel başvurular kadar kurum alacakları ile de ilgili bir durum olarak ön plana çıkar. Günümüzde ihtiyati haciz kullanımı ile birlikte söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara