İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İhtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesi mahkemece ihtiyati tedbir verilmesi durumunda verilmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

İhtiyati tedbir kararına itiraz kararı veren mahkemeye karşı verilmektedir. Fakat ihtiyati tedbirin ret olması durumunda, ret kararına karşı itiraz istinaf mahkemesine yapılacaktır. Bugün ki yazımızda ihtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesi örneği paylaşıyoruz. İhtiyati tedbir kararına itiraz edilmesi durumunda mahkeme ihtiyati tedbiri tekrar inceleyecek ve kararın hukuka uygunluğunu kontrol edecektir. İhtiyati tedbir kararı taşınmazlar için verilebileceği gibi taşınırlar içinde verilebilmektedir. İhtiyati tedbir kararı belirli bir teminat karşılığı verilebileceği gibi belirli bir teminat istenmeden de verilebilmektedir. İhtiyati tedbir kararına itiraz için herhangi bir süre öngörülmemiş olup ihtiyati tedbir kararı verilir verilmez hak kaybı yaşamamak adına yapılması önemlidir.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 3 AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İHTİYATİ TEDBİR

KARARINA İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

KONUSU : Sayın mahkeme tarafından 04.12.2023 tarihinde ilgili taşınmaz ve taşınır hakkında verilen ihtiyati tedbir kararına itirazlarımızın arzından ve vekaletnamemizin kabulü hakkındadır. (Davaya cevap hakkımızı saklı tutarız.)

AÇIKLAMA VE TALEP :

1-Sayın mahkemeniz nezdinde, davalı müvekkil karşı davacı koca tarafından Boşanma davası ve Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı davası açılmış bulunmaktadır.

2-Sayın mahkemece tanzim edilen 04.12.2018 tarihli tensip tutanağında, davalı müvekkil adına kayıtlı Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Menteş Mah. 25 III pafta numaralı, 7444 Ada No, 1 parsel, A Blok 8.Kat 12 numaralı bağımsız bölüm ve 33 A 6223 Plakalı 2015 Model Renault Megane II Sedan Authentique 1.6 16V araç üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar verilmiştir. Sayın mahkemenin ilgili ara kararına itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

-Sayın mahkemece tarafımız dinlenilmeden ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Davanın esasına yönelik cevaplarımızı ve delillerimizi yasal süresi içerisinde cevap dilekçemiz bünyesinde sunacağız. Öncelikli olarak müvekkil adına kayıtlı taşınmaz ve araç üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

3-Sayın mahkeme tarafından teminatsız olarak verilen tedbir kararı hakkaniyete uygun değildir. Öncelikle davanın reddi halinde tedbir sebebiyle hak kaybı yaşanması durumunda müvekkilimin zararını karşılayacak herhangi bir teminat dosya içerisinde yer almamaktadır. Sayın mahkemeniz tarafından müvekkilimiz dinlenilmeden tek taraflı olarak verilen tedbir kararının kaldırılması gerekmektedir.

4-İhtiyati tedbir kararına itiraz müessesesi HMK. madde 394/1 de açık olarak izah edildiği üzere, itiraz hakkının, karşı taraf dinlenilmeksizin verilen ihtiyati tedbir kararları için geçerli olduğu belirtilen itiraz hakkı olarak yer almaktadır. Cevap dilekçemiz sunulmadan teminat dahi takdir edilmeden ,yüksek bedele sahip taşınmaz ve taşınır araç için teminatsız tedbir kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

5-Açıklanan nedenlerle, ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına veya mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde tedbirin değiştirilmesine karar verilmesi için dilekçemize konu itirazda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Menteş Mah. 25 III pafta numaralı, 6233 Ada No, 1 parsel, B Blok 8.Kat 15 Numaralı bağımsız bölüm ve 33 AS 6622 Plakalı 2015 Model Renault Megane II Sedan Authentique 1.6 16V araç üzerine konulan ihtiyati tedbirin;

– kaldırılmasına karar verilmesini,

– kaldırılmadığı takdirde, teminat miktarı sayın mahkemenizce belirlenmiş miktarın davacı tarafça dosyaya teminat olarak yatırılmasına karar verilmesini saygıyla ve vekaleten arz ederim.

Ek: Noter onaylı vekaletname

Davalı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara