İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği; gecikmesinde sakınca bulunan bir halde yada geri dönüşü olmayan hak kayıplarının yaşanacak olması sebebiyle bir mahkemeden tedbiren bazı iş ve işlemleri yapmasını istemek yada bazı iş ve işlemlerin dava sonuna kadar tedbiren durmasını istemektir. 

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati Tedbir talebi mahkemeye verilecek ihtiyati tedbir talebi dilekçe örneği gibi yazılı bir dilekçe ile yapılmaktadır. Fakat sözlü olarak duruşmada da talep etmek mümkündür. Fakat ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için bir takım ispat koşullarını yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Bu sebeple delilleriniz ile birlikte yazılı şekilde İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği verilmesi, kararın kabul olması açısından daha doğru olacaktır. İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği hazırlanırken tek tek gecikmesinde sakınca olup olmadığı, ihtiyati tedbir verilmez ise ne olacağı belirtilmelidir. İhtiyati tedbir ile ihtiyati haciz sık sık karıştırılmaktadır. 

İhtiyati haciz icranın durdurulması olup koşul ve şartları tamamen ihtiyati tedbirden farklıdır. İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin avukatından destek almanız gerekmektedir. İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği aile mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri de dahil olmak üzere her mahkemede kullanılabilmektedir. İhtiyati Tedbir Talebi mahkemece belirli bir teminat karşılığı da verilebileceği gibi herhangi bir teminat istemeden de verilebilmektedir. Genelde uygulamada mahkemece verilen teminatlar %10 ile %20 arasındadır.

İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİ

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

DAVACI:

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRESİ: (Adres Antettedir.)

DAVALI:

T.KONUSU: İhtiyati tedbir talebimizin bildirilmesinden ibarettir.

OLAYLAR:

Müvekkil ile borçlu arasında, 02.10.2022 tarihinde imzalanan ve ek:1’de yeminli tercümesi ile birlikte mahkemenize sunulan uluslar arası ticaret anlaşmasının 2. maddesine göre taraflar aylık 4, toplam 20 konteyner fıstık ticareti konusunda anlaşmışlardır. Borçlu ilgili sözleşmeye göre her ay Mersin limanına 4 adet konteyner göndermeyi ayrıca bu konteynerleri de müvekkilin alım gücün oranında 2 şer parça bölecek şekilde göndermeyi kabul etmiştir. Müvekkilimde her ay gelecek konteyner için peşin toplam 150.800 USD ödeme yapmayı kabul etmiştir. Müvekkilim aralarında ki sözleşmeye istinaden Ziraat bankasından ilgili ödemeyi yapmıştır ve dekontları ektedir. Bunun akabinde taraflar, ilgili sözleşmeye ve taraflar arasında ki yazılı ekte tercüman dökümü sunulan video görüşmesine istinaden ticaretleri başlamıştır.

Taraflar İlk sevkiyat olarak önce 2 sonra 2 olmak üzere toplam 4 adet konteynerin gönderilmesi hususunda anlaşmışlardır. Müvekkilim ilk teslimat olarak 2 adet konteyneri teslim almış ve daha sonra 2. Sevkiyatı beklemeye başlamıştır. Buraya kadar tarafların ticaretinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. 2. Teslimat zamanı geldiğinde ise borçlu 6 adet konteyner yollandığını, bunun hepsini alması gerektiğini beyan etmiştir.

Taraflar arasında ilgili sözleşme ve video görüşmeleri çok açık olmasına rağmen borçlu; haksız ve hukuka aykırı olarak – tahminimizce kendi operasyonlarında ki yanlışlık sebebiyle- bulundukları ay için 2 ay konteyner mal göndermesi gerekirken, aynı anda 6 konteyner malı Mersin Limanına göndermiştir. Şuan konteynerler Mersin Limanındadır. Gelinen noktada borçlu müvekkilimden 6 adet konteyner malın teslim alınmasını, alınmadığı taktirde tüm gelen konteynerlerin başka kişiye satılacağını beyan etmektedir. Ayrıca müvekkilime parasını ödediği halde ikinci sevkıyat olarak gelmesi gereken 2 adet konteyneri de teslim etmemektedir. Malları teslim etmediği gibi müvekkilin ödediği 76.850 Dolarınıda da geri vermemektedir.

Müvekkilimin 6 adet konteyner malın ücretini bir anda ödeyecek maddi gücü yoktur. Kaldı ki taraflar arasında ki yazılı sözleşmede açıktır. Müvekkilim 2 – 2 olmak üzere 1 ayda 4 adet konteyner mal sipariş etmiştir. Ödemeyi de buna ilişkin yapmıştır.

Kendilerine yaptığımız sözlü ve yazılı başvurular neticesiz kalmış borçlu firma müvekkile ait 2 adet konteyneri yada 76.850 Dolar olarak ödediği ücreti teslim etmemeyi diretmektedir. Müvekkilin ticaretine ait konşimento dahil tüm evraklar ektedir. Alacağımız rehinle de temin edilmediğinden ve borçlunun yerleşim merkezinin Hindistan olması sebebiyle yapılacak normal takibin akim kalması ihtimali mevcuttur.

Müvekkilim malını yada mala ödediği ücreti alamaması durumunda ticareti sıkışacak, çek ödemelerini yapamayacaktır. Ayrıca İlgili konteynerler 1 haftadır Mersin Limanında olup 1 hafta daha kalması durumunda bozulma riski bulunmaktadır. Bu sebeple ivedi şekilde karar verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle borçlunun aldığımız bilgilere istinaden mal kaçırma cihetine gittiği kaçırmasına meydan vermemek için öncelikle teminatsız, aksi kanaat var ise teminatlı şekilde ihtiyati TEDBİR kararı almak zaruretine binaen sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İ.İ.K. Maddeleri ve ilgili hükümler

DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan 02.10.2022 tarihli sözleşme, Taraflar arasında gerçekleşen videolu görüşmenin tutanağı, kesilmiş faturalar, Müvekkilin ödeme yaptığını gösterir banka dekontları, konşimentolar ve diğer tüm fatura ve ticari evraklar

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda izah edilen nedenler dolayısıyla alacağımız olan 76.850 USD miktarda şuan Mersin Liman Sahasında bulunan borçluya ait konteynerler üzerine duruşma yapılmaksızın ihtiyati tedbir kararın verilmesini mahkeme masraf ve vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 20.04.2023

Ek1: Taraflar arasında imzalanan 02.10.2022 tarihli sözleşme (Tercüme edilmiş.)

Ek:2 Taraflar arasında gerçekleşen videolu görüşmenin tutanağı (Tercüme edilmiş.)

Ek:3 Müvekkilin ödeme yaptığını gösterir banka dekontları

Ek:4 Konşimento ve diğer tüm ticaret evrakları

Ek:5 Vekaletname

Ek:6 Tercüme edilmiş konşimento

Alacaklı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara