İlamsız İcra Takibine İtiraz (Borca, Faize ve Yetkiye)

İcra takibi ilamsız icra takibi ve ilamlı icra takibi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra takibi mahkeme kararlarının icrası için açılan takip türüdür. İlamsız icra takibi ise herhangi bir mahkeme hükmü olmadan açılan takip türüdür. Alacaklı bu takip türünde herhangi bir belge göstermeden delile dayanmadan takip başlatabilmektedir. İlamsız İcra Takibine İtiraz (Borca, Faize ve Yetkiye) ise işte bu ilamsız takibe yapılacak olan itiraz yolunu anlatan itiraz türüdür. İlamsız takibin açılış kuralında olduğu gibi ilamsız takibe herhangi bir dayanak belge göstermeden sadece beyan ile açılmış bulunan bir icra takibine itiraz etmek mümkündür.

İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz

İlamsız bir icra takibine karşı, borçlu ödeme/icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde borca, borcun faizine ve borcun yetkisine itiraz edebilecektir. İtiraz icra dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır. İcra dairesi bulunduğunuz ilde değilse, bulunduğunuz ilden muhabere yaparak ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yollayabilirsiniz.

İtiraz dilekçesinde borçlu olmadığını itiraz eden kişi

  • Böyle bir borcun olmadığını,
  • Borcun kendisine ait olmadığını,
  • Borcun vadesinin henüz gelmediğini,
  • İcra Dairesinin yetkili icra dairesi olmadığını,
  • İstenilen faizin yüksek olduğunu,
  • Borcun zamanaşımına uğradığını öne sürerek borca itiraz edebilecektir.

Borçlu sayılan tarafından itiraz edilmesi durumunda icra takibi hemen duracaktır. Bu noktada alacaklı artık alacağını kanıtlamak adına itirazın iptali davası açmak zorunda kalacaktır. Burada önemli olan husus itirazın takibi gönderen doğru icra dairesine yapılması, itirazın yazılı olması ve dilekçenin doğru hazırlanması gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibinde Faize İtiraz

İlamsız bir icra takibinde asıl alacağa yani borca itiraz edilebileceği gibi sadece faize de itiraz etmek mümkündür. Genelde uygulamada karşımıza hem borca hem faize itiraz şeklinde karşımıza çıksa da sadece ilamsız takipte faize itiraza değinmekte fayda vardır. Faiz miktarı her olaya göre farklı uygulanması gerekmektedir. Kural olarak genel faiz günü yasal faizdir. Yasal faiz 2023 yılı itibariyle %9’dur. Fakat taraflar arasında ticari bir iş yapıldıysa, icra takibi kambiyo alacağına ilişkinse bu durumda ticari faiz işletilmesi gerekmektedir. Bunun yanında işçilik alacaklarına mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilmektedir.

Görüldüğü üzere faiz her olaya göre ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu noktada kendisine ilamsız bir takipte ödeme emri tebliğ olan kişi, bir mersin icra avukatına danışmalı ve faizin doğru olup olmadığına bakmalıdır. Hangi faiz çeşidinin işletileceğine kanaat kılındığında ikinci husus faizin doğru hesaplanıp hesaplanmadığıdır. Faiz hesaplaması için internette bir çok ücretsiz hesaplama motoru bulunmakta olup kişiler bu motorları kullanarak faiz hesabı yapabilmektedir.

İlamsız İcra Takibinde Yetkiye İtiraz

İlamsız icra takibi haklı bir alacağa, haklı bir faize dayanıyor olabilir fakat yer yönünden yetki kurallarınca yetkisiz bir icra dairesinde takip başlatılmış olabilmektedir. Bu durumda borçlu görünene kanun itiraz hakkı vermiştir. Genel yetki kuralına göre yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir. Fakat alacaklı isterse yetkisiz icra dairesinde de takip başlatabilmektedir. Bu noktada borçlu görünen kişi 7 gün içinde ilamsız icra takibinin yetkisine itiraz edebilecektir.

Yetkisiz ilamsız icra takibine itiraz edilmesi durumunda icra takibi duracak ve dosya yetkili icra dairesine gönderilecektir. Yetkili icra dairesi dosyayı aldığında borçluya tekrardan ödeme emri yollayacak ve borçlu tekrar 7 gün içinde itiraz edebilecektir. Uygulamada gerçek bir alacağa dayanıyorsa yetkiye itiraz yapılmasının pek bir mantığı bulunmamaktadır. Çünkü bu durum size sadece kısa bir süre kazandıracaktır. Borç gerçek bir alacağa dayanıyorsa ve ödemek istiyorsanız yetkiye itiraz etmemeniz daha doğru olacaktır.

Yetkisiz icra dairesinde başlatılan ilamsız takibe yetki itirazı durumunda iki durum söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilki yukarıda açıklandığı üzere dosyanın yetkili icra dairesine yollanmasıdır. İkinci durum ise yetkiye itiraz edilmemesi durumudur. Yetkisiz icra dairesine başlatılan bir ilamsız takibe yetki itirazında bulunulmaması durumunda o icra dairesi artık yetkili hale gelecektir.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Nereye Yapılır?

İlamsız icra takibi, ödeme emrini size yollayan ve ödeme emrinin üst kısmında yazan icra dairesine 7 gün içinde yazılı bir dilekçe ile adliyeden yapılmaktadır. Uygulamada karşımıza oturduğunuz şehirden ayrı bir şehirdeki icra dairesinden gelen ilamsız icra takibine itiraz da sorun yaşanmaktadır. Şehir dışında bulunan icra dairesine gidemediğinizde icra dairesinde süresinde itiraz etme sorunu yaşanacaktır. Fakat telaş yapmaya gerek yoktur. Bunun çözümü çok basittir.

Öncelikle ilamsız takibe itiraz dilekçenizin başlığını şu şekilde düzenlemeniz gerekmektedir: “Ankara 23. İcra Dairesine Gönderilmek Üzere Mersin Nöbetçi İcra Dairesine”. Her ilde muhabere yapmak üzere yani şehirler arası evrak yollamak adına nöbetçi icra daireleri bulunmaktadır. Bu icra dairesine, size ilamsız icra takibi yollayan icra dairesine gönderilmek üzere yazacağınız ilamsız icra takibine itiraz dilekçesini teslim edebilirsiniz. İlgili itiraz teslim edildikten sonra “Alındı Belgesini” görevli icra memurundan muhakkak talep ediniz ve icra dosyası kapanana kadar bunu saklayınız. Gelişen teknoloji ile UYAP üzerinden de icra takibine gitmeden itiraz etmek mümkündür. Fakat bunun için ya elektronik imzanız olmalı yada bir avukat aracılığı ile itirazı yollamalısınız.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Ne Kadar Sürede Yapılmalı?

İlamsız icra takibine 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu 7 günlük süre iş günü olmayıp normal gündür. Son itiraz günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda ilk iş gününün son mesai saatine kadar itiraz yapılmalıdır. Bu 7 günlük süre hak düşürücü süre olup, süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacak ve takibin kesinleşmesine, icra ve tahsil işlemlerinin başlamasını sağlayacaktır.

İlamsız İcra Takibine Süresinde İtiraz Edilmezse Ne Olur?

İlamsız icra takibine süresinde itiraz edilmemesi durumunda açılan icra takibi kesinleşecektir. Alacaklı borcun tahsili için haciz işlemi yapmaya başlayacaktır. Haciz işlemlerine örnek olarak ev haczi, araç haczi, gayrimenkul haczi, banka haczi gösterilebilmektedir. Süresinde ilamsız takibe itiraz edilememesi mücbir bir sebep (Hastalık, savaş, afet vb.) gerçekleşmişse borçlu görünen icra mahkemesine açacağı bir dava ile gecikmiş itirazda bulunabilecektir. Gecikmiş itiraz davasında icra mahkemesi inceleme yapacak ve gecikmenin doğru olup olmadığının tespitini yapacaktır.

İlamsız icra takibine süresinde itiraz edilememesinin ikinci kurtarır yolu menfi tespit davasıdır. Borçlu süresinde itiraz etmemiş, itiraz edemediğine ilişkin mazereti de yoksa borçlu görünen tek çıkış yolu menfi tespit davasıdır. Borçlu görünen bu dava ile borçlu olmadığını kanıtlamak zorundadır. Menfi tespit davaları bir tespit davası olup eda davası değildir. Bu dava ile borçlu borçlu olmadığını kanıtlayacaktır. Menfi tespit davası açılırken takibin devam etmemesi için muhakkak bir teminat karşılığı ihtiyati tedbir istenmelidir. Davanın sonuna kadar tahsil işlemleri ihtiyati tedbir talep edilmesi durumunda duracaktır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara