İmar Planının İptali Davası ve İmar Planına İtiraz

İmar Planının İptali Davası ve İmar Planına İtiraz

İmar Planının İptali Davası ve İmar Planına İtiraz

İmar planı, herhangi bir bölgede yaşamını sürdüren bireylerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacı ile hazırlanmış olarak planlar olarak bilinmektedir. İmar planında belirli bir amaç doğrultusunda o yörenin ihtiyaçlarının karşılanması ve çevrenin düzenlenmesi esas alınmaktadır. Planı hazırlama ile yetkili olan kurum ve kuruluşlar kamu yararını göz önünde bulundurarak imar planlarının yürürlüğe girmesini sağlamaktadır. İmar planları nazım ve uygulama imar planından meydana gelmektedir.
Tüm inşaat projelerinde en temel unsur inşaatın sahip olacağı özellikler ile ilgili imar planıdır. Yerleşim bölgesinde arazi kullanımı, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları tarafından imar ile belirlenmektedir. İmar planlarını genel olarak aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.

İmar Planı Grupları

Nazım imar planı; onaylı hali hazır haritalar ile çizilmiş olan ticaret, konut, yeşil alan ve ticaret gibi arazi parçalarının genel kullanış şekillerini, bölgelerin gelecekteki nüfuslarını ve bölge tiplerinin özellikleri esas alınarak düzenlenen bir imar planıdır. Bunun yanı sıra nüfus yoğunluğu, yapının yoğunluğu, yerleşme alanlarının gelişmesindeki yön ve ilkelerin de esas alındığını ifade etmek gerekir.
Uygulama imar planını onaylı hali hazırda ki haritalar üzerinde bulunan kadastral durum işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun bir şekilde hazırlanmış olan imar planı olarak ifade etmek mümkündür. Yapı adalarının yoğunluk ve düzeni, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olan uygulama etapları da imar planının hazırlanmasında büyük öneme sahiptir.

İmar Planının İptali Davası

İmar planlarında birer idari işlem gerçekleştirilmekte olup idari işlemin iptali büyük bir öneme sahiptir. İptal davaları idari işlemlerdir. Bu noktada tüm mülkiyet hakkı sahiplerinin hukuki durumdan etkileneceğini ifade etmek gerekir. Söz konusu açıklamalardan yola çıkarak hem birey hem de genel yönlü bir etkiden söz edebiliriz. İmar planının iptal davası, taşınmazların bulunduğu yerel idare mahkemesine açılmalıdır. Bakanlık düzeyinde ve ülke çarpında çıkarılmış olan imar planının iptali davasına ilk derece mahkeme sıfatı ile Danıştay bakmaktadır.
Siz de imar planının iptal davası ve süreçle ilgili detaylı bir şekilde bilgi almak için mersin idare hukuku avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara