İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçe Örneği

Aşağıda paylaştığımız internetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi talebi dilekçesi örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir bilişim avukatından destek alınması gerekmektedir.

İstenmeyen İçerik Yada Haber İnternetten Nasıl Kaldırılır?

İnternetten içerik kaldırma ilgili siteye erişimin engellenmesi ile mümkündür. İlgili kararı vermekle görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir. Kanun koyucu erişimin engellenmesinin talep edilebilmesi için bir takım şartlar öngörmüştür. Bu şartlar 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN da öngörülmüştür. Bu kanuna göre erişimin engellenmesini talep edebilmek için kişilik haklarına doğrudan bir saldırının olması, suç işlenmesini önlemek amacıyla yapılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, fikir ve sanat hakları kanunun ihlal edilmesi, anayasal hak olan unutulma hakkı sebebinin gerçekleşmesi veya kamu yararı ve düzeninin ilgili içeriğin kaldırılmasını gerektirmesi şartının gerçekleşmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus anayasal hak olan haber hürriyetidir. İlgili içeriğin haber hürriyeti kapsamında olması durumunda ilgili talep mahkemece kabul edilmemektedir. Aşağıda paylaştığımız internetten içerik kaldırma yani erişimin engellenmesi talebi dilekçesi örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir bilişim avukatından destek alınması gerekmektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN 2.SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

TALEPTE BULUNAN

(MAĞDUR):

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

KONU: Aşağıda ki web sitesi URL’lerine erişimin engellenmesi, bu mümkün değilse içeriğin kaldırılması, buda mümkün değil ise yayın yasağı getirilmesi hususunda karar verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil 2022 yılında …. İsimli eniştesinin tacizine uğraması sonucu, haksız tahrik altında kasten insan öldürme suçunu işlemiş, Mersin 5.Ağır Ceza mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, haksız tahrik hükümleri uygulanarak en alt sınırdan on beş yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır. (Ek:1 de gerekçeli kararı paylaşıyoruz.) İlgili olay maalesef basına taşınmış, aşağıda URL’leri paylaşılan haber sitelerinde yayınlanmıştır. ( Yapılan araştırmalarda yayınların bir çoğunun DHA haber ajansından çekildiği tespit edilmiştir.)

1-https://www.mynet.com/……

2-https://www.sabah.com.tr/yasam/……

3-https://www.haberler.com/mersin-de-……

4-https://www.istanbulhaber.com.tr/mersinde-…..

5-https://www.ensonhaber.com/kendisine-…….

6-https://www.takvim.com.tr/guncel/2016/07/15/…….

7-http://www.milliyet.com.tr/gundem/……..

8-https://www.kibrissondakika.com/………

Yapılan haberler hukuka aykırı olup, yukarıda web siteleri URL’lerine erişimin engellenmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı taktirde içeriklerin kaldırılması veyahut yayın yasağı getirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

1) Geçmiş Dönemde Yapılan Haberler Müvekkilin Kişilik Haklarını İhlal Etmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; müvekkil cezalandırılması gereken bir fail değildir. Maalesef toplumumuzun yarayan kanası olan kadın taciz ve tecavüzlerinin kurbanı olmuş, zavallı bir kadındır. Müvekkil her sıradan insan gibi bir hayat sürerken, bir akrabasının hiçbir akla ve vicdana sığmayacak şekilde ki fiili sebebiyle on beş yıl hapse mahkum edilmiştir. İlgili ceza sebebiyle gencecik yaşta hayatı belki de bir daha düzelmeyecek şekilde mahvolmuştur. Müvekkil yıllardır üzüntü ve keder içindedir. Yapılan haberler müvekkilin yaşadığı durumu ağırlaştırarak, kişilik haklarını zedelemektedir.

2)Güncelliği Yitirilen ve Üzerinde Kamu Yararı Kalmayan Mahiyette ki Haberlerin Unutulma Hakkı Kapsamında Silinmesi Gerekmektedir.

3 yıl önce yapılan bu haberler gerek müvekkilin ailesini, gerekse müvekkili derinden yaralamakta, her yarayı iyileştiren zaman olgusunu bertaraf etmektedir. İlgili haberler internet de olduğu sürece yaralar sarılamayacak, ilgili olay zamanın derinliklerinde unutulamayacaktır. Belki de müvekkilin çekmesi gerekenden çok daha ağır cezalar çekmesine sebep olacaktır. Yargıtay içtihat haline getirdiği kararlarında, haber niteliği taşıyan kararların, belirli bir süreden sonra kaldırılması gerektiği kanaatindedir.

Bu kararlardan örnek olarak ek:1 de paylaştığımız Yargıtay 19.Ceza Dairesi 2018/8285 esas, 2019/5447 sayılı kararını gösterebiliriz. İlgili karar 9 yıl önce haber niteliğinde yapılmış olan bir haberin kaldırılmasına ilişkindir. İlgili kararda öncelikle unutulma hakkına atıf yapılmış :

*Karardan alıntı : “Unutulma hakkı ; Her iki hakkın temelinde bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamak yatmaktadır. Unutulma hakkı ile geçmişinde kendi iradesi ile veya üçüncü kişinin neden olduğu bir olay nedeni ile kişinin geleceğinin olumsuz bir şekilde etkilenmesinin engellenmesi sağlanmaktadır. Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi bireyin yararına olduğu gibi toplumun kalitesinin gelişmişlik seviyesinin yükselmesine etkisi de tartışılmazdır. Unutulma hakkı; üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme hakkı olarak ifade edilebilir…”

Daha sonra geçmiş dönemli haberlerin kişilik haklarını zedeleyeceğinden talep halinde kaldırılması gerektiğinden, aksi halde kişilik haklarının zedeleneceğinden bahsedilmiştir.

*Karardan alıntı: ” …haberin basının arşivinde bulunmasının, haberin kamu yararı için gelecekte hatırlanması veya istatistiki açıdan değerlendirilmeye alınması gibi işlevi de taşımadığı, dolayısıyla haberin yayında kalmasının, toplumun ilerlemesi, gelişmesi için bir katkı sağlamayacağı gibi, kamu yararına toplum hafızasında yer etmesi gibi bir etkisi de olmadığı, haberin içeriğini oluşturan kişilerin; toplumu temsil ve topluma hizmet etme gayesiyle seçilmiş veya atanmış siyasilerden olmadığı gibi, topluma kendini anlatma ve toplumu aydınlatma gayesiyle eser veren sanatçılardan veya aydınlardan da olmaması nedeniyle, suç geçmişlerine dair bilgilerin kamuyu ilgilendirmediği, ayrıca bu bilgilerin sadece devletin belirli organlarınca kayıt altında tutulabileceğinin, başvuranların isimlerinin ad ve soyadı şeklinde açıkça yazılması suretiyle “örgüt, fuhuş ve insan ticareti” gibi kelimelerin yanında anılmaya devam etmesinin, şeref ve haysiyetlerine karşı bir eylem olduğu gibi, bu nedenle gözaltına alındıkları bilgisinin arşivlenmesinin kişisel verilerin izinsiz olarak işlenmesi ve yayınlanması anlamına geleceği, yukarıda yer alan değerlendirmeler karşısında, başvuranların istememesine rağmen, geçmişlerinde yer eden olumsuz tecrübelere dair haberlere, toplum tarafından istenen her anda kolaylıkla ulaşılmasının başvuranların kişilik haklarını zedelediği, sonuç ve kanaatine varıldığından …”

3) Yapılan Haberler Kamuya ve Kadın Haklarına Zarar Vermektedir.

Yapılan haberlerde “Mersinde gönül cinayeti.” , “Kendisine sarkıntılık eden eniştesini öldürdü.” şeklinde başlıklar atılmıştır.

Bu başlıklardan “Mersinde gönül cinayeti” şeklinde ki başlık, sanki bir baldızın eniştesini durduk yere öldürdüğü gibi bir anlama sebep olmaktadır. Bu durumda çok hassas olan kadın haklarını ihlal etmektedir.

“Kendisine sarkıntılık eden eniştesini öldürdü.” başlığı ise, suçu meşru kılmakta, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik ifadeler içermektedir.

*T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/15500 esas, 2017/1345 sayılı kararından bir alıntı :

“Bu nokta da basın özgürlüğü ile kişilik değerleri karşı karşıya gelmektedir. Hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. “

4) Yapılan Haberler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna ve Özel Hayatın Gizliliğine İhlaldir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; Kişisel veri; kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu verilere örnek olarak kişinin doğum tarihi, yeri, yaşı ve fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal sair özellikleri gösterilebilir.

Anayasa 20. Madde uyarınca da; kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir olduğu ifade edilmektedir.

Bu nokta da müvekkilin yüzünün resmi kişisel veri olup, ek olarak sunduğumuz haber çıktılarında müvekkilin yüzünün buğulanmadığı açıkça görülmektedir.

Yeni KVKK kanunu uyarınca çok fazla içtihat olmasa da, kanunun amacının kişisel veriyi korumak olduğu sabittir. Tabi ki; tüm verilerin korunması durumunda ifade ve basın özgürlüğünün zedeleneceği de aşikardır. Bu nokta da ikili bir ayrım yapmak gerektiği kanaatindeyiz. Eğer ilgili haberi kişisel verilere aykırı olmayacak şekilde düzenleyerek yayınlamak mümkünse, bu şekilde yayınlanmayan haberlerin özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği düşüncesindeyiz.

İlgili haber siteleri, ilgili haberlerde ki görselleri buğulama yöntemi yapabilmesi pek tabi mümkündür. Fakat bunu yapmadan ilgili haberleri yayınlamışlardır. Bu noktası ile de ilgili haberlerin kaldırılması gerektiği açıkça ortaya çıkacaktır.

5-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, iş bu davayı açma ve Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

5237 S. K. m. 194; 5651 S. K. m. 8; 6502 S. K. m. 61; 663 S. KHK m. 27. 6698 S. K.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi 2017/19 esas, 2019/287 sayılı kararı.

2-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri

3-) Bilirkişi dahil tüm sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yukarıda URL’leri paylaşılan internet sitelerine ;

-Erişimin engellenmesi için karar verilmesini,

-Bu mümkün değilse içeriklerin kaldırılması konusunda karar verilmesini,

-Buda mümkün değil ise ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi hususunda karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 16/01/2020

EKLER:

1-) Mersin 5.Ağır Ceza Mahkemesi 2017/19 esas, 2019/287 sayılı kararı.

2-)İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri

3-)Yargıtay 19.Ceza Dairesi 2018/8235 esas, 2019/3447 sayılı kararını

4-)Noter onaylı vekaletname

Talep Eden Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara