İş Davalarında Arabuluculuk Başvurusu

İş Mahkemeleri Kanununca işçi veya işveren alacakları ve/veya bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayalı tazminat davalarında arabuluculuk sürecinin sona ermesi dava şartı olarak belirlenmiştir. Aynı durum işe iade talebiyle açılan davalar için de geçerlidir.

İş Davalarında Arabuluculuk Başvurusu

Arabuluculukta başvuru veya süreç tamamlanmadan arabuluculuğa başvurulacak davalar, dava açılması halinde usulün mevcut olmaması nedeniyle reddedilecektir Dava sürecinde dava açılmadan önce, davalar zaman ve maddi menfaatin korunması nedeniyle olacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için alanında uzman bir iş hukuku avukatı ile görüşecek vaktiniz olacaktır.

Tasarıda ayrıca işçi alacaklarının zamanaşımı süresinde de değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki tazminatlar için kanuna bakılmaksızın yıllık izin ücreti ve zamanaşımı süresi, iş akdinden kaynaklanmak kaydıyla 10 yıldan 5 yıla indirilir.

Kıdem tazminatı,Bildirim şartına uyulmaksızın iş sözleşmesinin feshinden doğan tazminat,Kötü niyet tazminatı,Eşit muamele ilkesine uyulmaksızın iş sözleşmesinin feshinden doğan tazminat.Arabulucu atandıktan sonra 3 hafta içinde süreci tamamlar, bu süre zorunlu hallerde ancak 1 hafta uzatılabilir. Taraflardan sadece birinin toplantıya katılmaması nedeniyle sürecin sona ermesi halinde, daha sonra açılacak davada kısmen veya tamamen haklı olup olmadığına bakılmaksızın, yargılama giderlerinden sorumlu tutulacak ve avukat tutulmayacaktır. Her iki taraf da katılmazsa, yargılama masrafları kendilerine bırakılır.

Hangi Davalarda Arabuluculuk Zorunludur?

 • Kıdem Tazminatından Doğan Davalar
 • Tazminat Bildiriminden Doğan Davalar
 • İşe İade Davası
 • Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 • Sendikal Tazminattan Doğan Davalar
 • Ücret Nedeniyle Davalar
 • Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 • Atıl Zaman Tazminatından Doğan Davalar
 • Kıdem Tazminatından Doğan Davalar
 • Kötü Niyet Tazminatından Doğan Davalar
 • Bakiye Dönemi Harcından Doğan Davalar
 • Ayrımcılık Tazminatı Talep Edilen Davalar
 • Yol ve Yemek Ücretlerinden Doğan Davalar
 • Ulusal Tatil ve Genel Tatil Harcından Doğan Davalar
 • Prim Ücretinden Doğan Davalar

Arabuluculuk aşaması sonucunda, talep edilen haklar üzerinde anlaşmaya varılabilir, bazı konularda anlaşmaya varılırken bazılarında anlaşma sağlanamayabilir. Mutabık kalınan ve anlaşılmayan hususlar arabuluculuk sonuç raporunda belirtilir.

Sonuç olarak iş davalarında zorunlu arabuluculuk kurumunun taraflar arasındaki uyuşmazlıkların daha hızlı sonlandırılması açısından faydalı olabilecek bir sistem olduğunu belirtmek gerekir. İş davalarında zorunlu arabuluculuk açısından kanunda belirtilen sürelere dikkat edilmeli, kaçırılan sürelerin hak kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara