İşçi İhtarname Örneği

Bu yazımızda “İşçi İhtarname Örneği”ni sizlerle paylaşacağız.

İşçi İhtarname

İş sözleşmesi kapsamında işçi lehine yazılarak işverene gönderilen ihtarnamelere “işçi ihtarnamesi” denmektedir. İşçi ihtarnamelerine örnek olarak; “Haklı nedenle fesih ihtarnamesi”, “İşçi alacaklarının ödenmesi ihtarnamesi” örnek olarak gösterebiliriz. Bu yazımızda haklı nedenle fesih ihtarnamesi ve feshe bağlı işçilik alacaklarının ödenmesine ilişkin ihtarname örneği paylaşacağız. İlgili ihtarnameler dava öncesi önemli bir unsur olup muhakkak bir; mersin iş hukuku avukatından yardım alınması gerekmektedir. Yardım alınmadığı taktirde hak kayıpları yaşanabilecektir.

İşçi İhtarname Örneği

HAKLI NEDENLE FESİH İHTARNAMESİDİR

İHTAR EDEN:

ADRESİ:

MUHATAP: 

ADRESİ:

KONU: HAKLI NEDENLE FESİH İHTARNAMESİ VE ALACAKLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİNDİR.

Sayın Muhatap;

02/01/2020 tarihinden itibaren 19/08/2020 tarihine kadar ve 19/08/2020 tarihinden 06/06/2021 tarihleri arasında ………..ŞİRKETİ bünyesinde sevkiyat personeli olarak çalıştırıldım. Ben işyerinde çalışmanın karşılığında 02/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında 2900 TL , 01/01/2021 – 06/06/2021 tarihleri arasında 3500 TL net ücret alıyordum.

Ancak işçilik alacaklarımın tahsili noktasındaki taleplerim tarafınızca sürekli reddedilmesi ve işçilik alacaklarımın ödenmemesi sebebiyle işbu ihtarnameyi keşide etme zaruretim hasıl olmuştur.

-İşyerinizde işe girdiğim günden itibaren haftalık çalışma saatim 45 saat iken 75 saat çalışıyordum. Bu noktada haftalık 30 saat fazla çalışma ücretine hak kazanmış olsam da tarafıma herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir,

-Ulusal bayram veya genel tatil günlerinde hep çalıştım. Fakat tarafıma bu günlere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır,

-02/01/2020 – 19/08/2020 tarihleri arasında SGK primlerimin yattığını şahsıma söylenmesine rağmen …….. tarihleri arasında SGK primlerimin gelen müfettişlerin denetimi sırasında başlamamış olduğunu öğrendim,;

– 12/04/2021—18/04/2021 tarihleri arası ve 05/05/2021—07/05/2021 tarihlerinde istirahat raporum olmasına rağmen ( R.52.2 kronik ağrı,diğer ) olmasına rağmen çalıştırıldım. Bu çalıştırmaya istinaden yine hiçbir ücret tarafımıza ödenmedi. Ayrıca SGK tarafından yapılan geçici iş görmezlik ödememde tarafıma ödenmedi,

Tüm bu nedenlerle iş akdimi 4857 sayılı İş Kanunun 24.Maddesi uyarınca ; haklı nedenle feshettiğimi ihtaren bildiriyorum.

Ayrıca Fazla mesailerim, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerim, geçici iş görmezlik tazminatım, yatmayan SGK primlerin ve diğer tüm işçi alacaklarımın hesaplanarak işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren üç iş günü içinde aşağıdaki IBAN numarasına yatırılmasını aksi takdirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edileceğini ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususları ihtar ediyorum. 07/06/2021

IBAN : …….

BANKA: …………..

TR…………….

İHTER EDEN VEKİLİ AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara