İşe İade İhtarname Örneği

İşe iade ihtarname örneği mahkeme tarafından verilen işe iade kararının kanuni şartlar nedeniyle işverene yazılı olarak bildirilmesine olanak sağlayan ihtarname türüdür.

İşe İade Davası ve Süreci

İşe iade: Bir işçinin sözleşmesinin fesih edilmesi sonrasında mahkemenin fesih işlemini geçersiz kılması sonucu işe iadesine karar vermesine denmektedir. İş kanuna göre; İş Mahkemesi tarafından verilen işe iade kararı 10 gün içinde işverene yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İşverende kendisine ihtarname tebliğ olduktan sonra 1 ay içinde işçiyi tekrar işe almak isteyip istemediğini yazılı bir şekilde bildirmelidir.

İşverenin yazılı şekilde işe almak istediğini bildirmemesi, yada 1 aylık süre içinde cevap vermemesi durumunda işe iade kararında yer alan “İşe başlatmama tazminatını” muaccel olacaktır. İşe iade kararı hem eda hükmü hem tespit hükmü içeren bir karardır. Boşta geçen sürenin ödenmesine ve iş akdinin haksızlığının tespitine yer verir. İşe iade ihtarname örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin iş hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir. İstifa dilekçesi ile istifa edilmesi durumunda işe iade açmak mümkün değildir. İşe iade davası işçilik alacakları davasından ayrı bir davadır. İşe iade davası yanında işçi alacakları için ayrı dava açılması gerekmektedir

İşe İade İhtarname Örneği

NOTERLİK MAKAMINA

MERSİN

İHTARDA BULUNAN :

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol

İhsaniye Mah.4903 Sk. No:23 Kat:15 D:136-137 Akdeniz/MERSİN

MUHATAP:

KONU : Mersin 1. İş Mahkemesi’nin 2023/286 E. ve 2023/522 K. sayılı ilamı gereğince işe iade istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası yazılı dava dosyası ile feshin geçersizliği ve işe iade istemli dava ikame edilmiş olup, dava sonucunda müvekkilin işe iadesine karar verilmiştir. Dava hakkında Mersin 1. İş Mahkemesi’nin 2023/166 E. ve 2022/1788K. sayılı ilamı ile karar verilmiş olup, söz konusu karara karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvuru yapılmamış ve Mersin 1. İş Mahkemesi’nin 2023/126 E. ve 2023/43375 K. Sayılı kararı kesinleşmiştir. 4857 Sayılı Kanun’un 21. Maddesi gereğince, “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.” bu nedenle yasal 10 günlük süre içinde müvekkilin işe alınması için başvuruda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

İşbu nedenlerle, ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aylık yasal süre içerisinde yeniden aynı koşullar altında müvekkilin işe alınmasına, işe alınmaması durumunda Mersin 1. İş Mahkemesi’nin 2023/1664 E. ve 2021/33 K. sayılı ilamı kararı doğrultusunda müvekkilin yasal haklarının aşağıda belirtilen Av. Tunç Sudi Tol’a ait banka hesabına yatırılması aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını önemle ihtar ederiz. 12/07/2023

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ ve tebellüğ şerhini havi son nüshasının ise tarafımıza iadesini rica ederiz.

Teb bankası

Tunç Sudi Tol

TR7600032000003535363

İHTAR EDEN

VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara