İŞKUR Tarafından İstenen Savunmalarla Cevap Dilekçesi Örneği

Her durum kendine özel bir savunma içermekte olup bugün paylaştığımız “İŞKUR Tarafından İstenen Savunmalarla Cevap Dilekçesi Örneği” örnek dilekçedir. Muhakkak konusunda uzman bir iş hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

İŞKUR Tarafından İstenen Savunmalar

Türkiye İş Kurumu tarafından bazı durumlarda işverenlerden bilgi, belge yada savunma talep etmektedir. Örneğin bir işçinin işten çıkış kodu bildirildikten sonra bazen bir sebepten ötürü değişiklik yapılabilmektedir. Bu tür bir değişiklikte Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR işverene yazılı bir ihtarname göndererek işverenden durumu açıklamasını, elinde yazılı belge var ise paylaşmasını, ve savunmasını isteyebilmektedir. İşte İŞKUR tarafından istenen savunmalara cevap dilekçesi bu noktada kullanılmaktadır. Her durum kendine özel bir savunma içermekte olup bugün paylaştığımız dilekçe örnek dilekçedir. Muhakkak konusunda uzman bir iş hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

Bugün ki yazımızda işçinin işten çıkış kodunun istifa gösterilmesi ve daha sonra düzeltilerek işverenin haklı feshi yani kod 4 yapılması sonucunda İŞKUR’un savunma taleplerine karşı cevaplarına örnek dilekçemizi paylaşacağız. İŞKUR tarafından istenen savunmalara cevap dilekçesi hazırlanırken hukukun temel kaynaklarından destek alınması gerekmektedir. İŞKUR her ne kadar devlet kurumu da olsa hukuka uygun olmayan taleplerde bulunabilmektedir. İşte bu noktada iş hukuku konusunda uzman avukat savunmaları doğru şekilde hazırlayabilecektir.

İŞKUR Tarafından İstenen Savunmalarla Cevap Dilekçesi Örneği

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE

BEYANDA BULUNAN :

ADRES :

DİLEKÇE KONUSU :11.01.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen 30.12.2022 tarihli E-24234235072-403-00013081998sayılı ihtarnameye cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Ben Mahmut CAN yıllardır Mersin ilinde iklimlendirme ve kombi servisi olarak hizmet vermekteyim. 11.01.2023 tarihinde tarafımıza teslim olan, 30.12.2022 tarihli E-2525072-403-00013253298 sayılı yazınız ile eski çalışanım Deniz AK’ın haklı nedenle feshine dair kanıtlayıcı belgeler ve açıklama kurumunuz tarafından talep edilmiştir. Süresi içinde açıklamalarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

Deniz AK isimli eski çalışanım performans düşüklüğü sebebiyle iş sözleşmesi haklı nedenle fesih edilmiştir. Akabinde kurumunuza mahkeme hükmü ile aynı nitelikte olan arabuluculuk belgeleri yollanmıştır. Bilindiği gibi arabuluculuk belgeleri 6325 sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca ilam niteliğinde belgedir. İlam niteliğinde bir belge varken daha üstüne yazılı belge istenmesine anlam verilememiştir. Arabuluculuk belgesi mahkeme hükmü niteliğindedir ayrıca ilam niteliğinde belgenin içinde işçinin açık şekilde ikrarı, ikrarının altında imzası vardır.

HUAK Madde 18: (2) Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

Bunun yanında şirket avukatıma danıştığımda mahkemelere konu olan işçi işveren davalarında işverenin haklı nedenle fesih hallerinin ispatının %90’ının tanık ile yapıldığı, tanık delilinin kesin delil niteliğinde olduğunu, özellikle performans düşüklüğüne yönelik ispatın yazılı delille yapılmasının mümkün olmadığını, bu tür konuların mahkeme önünde tartışılacak konular olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Nitekim gerçekten de elimde yazıya konu olan işçimin performansının düşük olduğuna dair belge yoktur. Fakat aynı dönemde çalışan en iyi işçim ile yaptığım görüşmelerde yazıya konu olan işçinin performans düşüklüğüne yönelik tanıklıkta bulunabileceğini belirtmiştir.

Bu sebeple; İşverenin haklı nedenle feshine ilişkin yazılı delil talebinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, aşağıda isim ve iletişim bilgileri bulunan işçimin lüzum görülmesi halinde kurumunuzca dinlenebileceğini bilgilerinize sunar arz ederim. 11.01.2023

TANIĞIM: ……………

BEYANDA BULUNAN

MAHMUT CAN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara