Mersin İş Hukuku Avukatı | İş Davası Avukatı

Mersin İş Hukuku Avukatı | İş Davası Avukatı

İş Hukuku Nedir? İş Davaları Nelerdir? İş Avukatı Kimdir?

İş hukuku ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İş hukuku davaları teknik davalar olup konusunda uzman iş hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Hukuk büromuz iş hukuku alanında gerek işçi gerekse işveren vekilliği yaparak müvekkillerine en iyi hukuki servisi sağlamaktadır.

İş Davaları Nelerdir?

İşçi Alacaklarından Doğan Davalar

İşçinin bazen iş akdi devamı süresinde bazen iş akdi sonucunda hak kazandığı alacaklarını işverenden alamamasından kaynaklanan davalardır.

İşçi alacakları ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı Yol parası, Eğitim yardımı, yemek parası, prim ikramiye, hafta tatil ücreti, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, işe almama tazminatı, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, iş arama izni ücreti, manevi tazminat, cezai şart alacağı, gece vardiyası zammı vb. alacaklardır.

İlgili davalar teknik davalar olup, belirli sürelere tabidir. İşçi alacaklarını işvereninden alamayan işçi için zaman aşımı süresi 5 yıldır.

(Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabidir, hukuk büromuz arabuluculuk görüşmelerinde işçilere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.)

Hizmet Akdinin Tespiti Davası

İşçinin sigortasının işveren tarafından yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti hakkında açılan dava türüdür. Hizmet tespit davası dilekçesiHizmet tespit davası dilekçesi ile dava açılmaktadır.

İlgili dava teknik bir dava olup, işçinin sigortalı çalışıldığına dair deliler mahkemeye titizlikle sunulmalıdır. Dava açılırken SGK davaya ihbar edilmelidir.

(Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabi değildir.)

İşe İade Davası

Sebepsiz veya haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı veya eşit pozisyon olmak üzere aynı işveren nezdinde tekrar işe başlaması için açtığı davadır.

İlgili dava şartları;

 1. İşçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması
 2. İşçinin söz konusu iş yerinde 6 aylık kıdeminin bulunması
 3. İşverenin işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması

İşe iade davalarında hak düşürücü süre, iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden itibaren 1 aydır.

İş Kazası Tazminat Davası

Bir işverenin işletmesinde iş ilişkisi sebebiyle çalıştırdığı işçinin yaralanması ve ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür. İş kazası tazminat davalarında genel yetkili mahkeme; işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. İş kazasının veya zararın meydana geldiği yerde bulunan iş mahkemesi de iş kazalarında yetkili mahkemedir.

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası açma süresi, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İş Davasına Bakan Avukat Nereden Bulabilirim?

Özellikle sadece iş davasına bakan avukat diye bir uzmanlaşma alanı yoktur. Avukatların birçoğu iş hukukuna bakmaktadır. Burada önemli olan tutacağınız avukatın hem işveren hem işçi vekilliği yaparak, aynanın iki yüzünü de görmüş olmasıdır. Mersin iş davası avukatlarının görev ve sorumlulukları kanunen çizilmiş olup işçi tarafı olunduğunda işçinin haklarını sonuna kadar savunmak, işveren hakları söz konusu olduğunda işverenin haklarını sonuna kadar savunmaktır.

İş Hukuku Davalarında Tazminatlar

Kıdem Tazminatı Alacağı

İşçinin istifası dışında işveren tarafından çıkartılması durumunda işçiye İş kanunu uyarınca ödenecek olan tazminat türüdür. Kendi istek ve arzusuyla çıkan işçi kıdem tazminata hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmakta olup net üzerinden hesaplanmaz. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 1 yıldan fazla çalışmış olması gerekmektedir.

Fazla mesai, Yıllık İzin Ücretleri, Bayram ve Hafta Tatili Ücretleri Tazminat Alacağı

İş kanuna göre bir işçi haftalık 45 saatten fazla, ayrıca hafta tatilleri ve bayramlarda çalıştırılmaması gerekmektedir. Çalıştığı taktirde bordosunda bu ücretin ekstra olarak yatırılması gerekmektedir. Bu ücretler iş kanuna göre en geç bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Fazla mesai, yıllık izin, bayram hafta tatili ücretleri yatırılmayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebilecektir. Bu ücretlerini alamayan işçiler açacakları tazminat davasında hakedişlerini alabilmektedir.

İhbar Tazminatı Alacağı

Süresiz iş sözleşmelerinde İş kanunu madde 13’te ki esaslara aykırı olarak iş sözleşmesi sonlanan yada işi terk eden işçinin önceden bildirmediği için ödeyeceği tazminat tutarıdır. Burada dikkat edilirse bu madde hem işveren için hem işçi için tanınmaktadır. İhbar tazminatı işçinin çalışma süresine bağlı olarak iş kanuna göre hesaplanmaktadır.

Kötüniyet Tazminatı Alacağı

İşverenin fesih hakkını kötüye kullanması sonucu işçi lehine hak kazanılan tazminat türüdür. Bu duruma örnek olarak örneğin işyerine ait bir davada işçinin tanık olmamasından dolayı sözleşmesinin fesih edilmesini gösterebiliriz.

İşgücü Kaybı Tazminatı Alacağı

İşgücü kaybı tazminatı bir işyerinde meydana gelen kaza sonucu işçinin kalıcı maluliyete uğramasından kaynaklanan tazminattır. İşçi iş yerinde sakat kalması veya kalıcı yararlanması durumunda, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna ve bulunduğu il de ki savcılığa bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunduktan sonra kalıcı maluliyetinin tespiti için bir süre beklemesi, bu süre geçtikten sonra ise kalıcı maluliyetini gösterir heyet raporu alarak dava açması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alacağı

Bir işyerinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden işçinin eşi, çocukları ve annesiyle babasının aldığı tazminat türüdür. Burada işçi artık öldüğünden kaynaklı ailesi desteğinden yoksun kalmış sayılmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için aradaki desteğin kanıtlanması gerekmemektedir. Destekten yoksun kalma tazminatıda konusunda uzman bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır.

İş Davalarında Arabuluculuk

Bilindiği gibi 01.01.2018 tarihinden itibaren iş hukuku davalarının bir kısmına zorunlu arabuluculuk gelmiştir. Peki bu arabuluculuk nedir? İş hukukunda arabuluculuk mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve vatandaşın adalete erken kavuşmasını sağlamak amacıyla hukukumuza yeni giriş yapan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk esası ihtiyari olup, iş hukuku davalarında zorunlu arabuluculuk gelmiştir. Bu kanuna göre işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmiştir.

Arabulucuya Gittikten Sonra Mı Önce Mi Avukat Tutmalıyım?

Kesinlikle arabulucuya gitmeden önce avukat tutmalısınız. Maalesef arabuluculuk görüşmeleri her ne kadar tarafsız olsa da uygulamada arabuluculuk görüşmeleri sonrasında, işçilerin hak ettikleri alacaklarından çok daha az ücretler aldığı görülmektedir. Bu sebeple önce bir avukata giderek işçi alacaklarınız hesaplatmalı, alacağınızı hesaplattırdıktan sonra arabuluculuk pazarlığına haklarınızı iyi bilen avukatınız ile oturmalısınız.

İş Hukuku Davaları Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 1. İşverenlerin işçi davalarında temsili,
 2. İşçilerin işçi davalarında temsili,
 3. İşçi ve işverenlerin arabulucuda taraf vekilliği,
 4. İşçi alacak davaları,
 5. İşe iade davaları,
 6. Hizmet tespit davaları,
 7. İş kanunu uyarınca arabuluculuk,
 8. Mobbing davaları vb.
İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

İş mahkemesine başvuru mahkemeler veznesine ücret yatırıldıktan sonra hukuk mahkemeleri ön bürodan verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru avukat ile yapılacak ise, avukat UYAP sistemi üzerinden iş mahkemesine başvuru yapacaktır. İş davaları teknik davalar olup muhakkak bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

İş Mahkemesi Ne Zaman Açılır?

İşçilik alacaklarına ilişkin iş mahkemesi işçinin iş sözleşmesi fesih edildikten sonra yada işçi istifa ettikten sonra açılmaktadır. İş kazasına ilişkin iş mahkemelerinde ise kaza gerçekleştikten hemen sonra iş mahkemesi açılabilmektedir.

İş Mahkemesi Masraflarını Kim Öder?

İş mahkemesi masraflarını davayı açan kişi ödemektedir. Fakat yapılan masraflar daha sonra davayı haksız taraftan alınacağından, işverenden tahsil edilebilmektedir.

İş Mahkemesi Avukat Ücretini Kim Öder?

İki çeşit avukat ücreti mevcuttur. Bunlardan biri akdi vekalet ücreti, diğeri sözleşme ile kararlaştırılan akdi vekalet ücretidir. Akdi vekalet ücretini müvekkil ile avukat arasında olup müvekkil kim ise o ödemektedir. Karşı vekalet ücretini ise davayı kaybeden taraf ödemektedir. Yani örnek olarak bir iş davasında avukat hem başvurucudan hem karşı taraftan ücret almaktadır.

Dava Kazanıldığında Avukatlık Ücretini Kim Alır?

Avukatlık kanunu uyarınca dava kazanıldığında mahkeme tarafından kaybeden tarafın kazanan tarafa bir vekalet ücreti ödemesi kararlaştırılır. Bu vekalet ücretine karşı vekalet ücreti denmektedir. Avukat davada taraf olmadığından vekalet ücreti usulen davalıdan alınarak davacıya verilmesi şekilde mahkeme tutanağına geçirilir. Oysa ücret yukarıda bahsedildiği üzere kanunen avukatındır.

İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

İş mahkemelerinde avukatlık ücreti teamül olarak tahsil edilen tutar üzerinden alınmaktadır. Taraflar ama isterlerse ücretin başta ödenmesini de kararlaştırabilir. Avukatlık ücreti davanın zorluğu, uzunluğu, tarafların sayısı ve işin mahiyetine göre avukat tarafından tayin edilmektedir.

Davayı Kaybeden Avukat Para Alır Mı?

Davayı kaybeden avukat karşı vekalet ücreti alamaz. Çünkü zaten mahkeme tarafından hükmedilmez. Fakat dava kaybedilse bile müvekkil ilişkisinde bulunan taraf belirlenen avukatlık ücretini ödemesi gerekmektedir.

Avukat Kazandığı Davadan Ne Kadar Alır?

Avukat kazandığı davadan müvekkili ile belirlediği ücreti alır.

Avukat Yüzde Kaç Alır 2022?

Avukatlar 2022 yılı için ortalama yüzde 15 ve yüzde 20 arası almaktadır. Tabi ki bu tercih avukattan avukata, davadan davaya göre değişmektedir.

İşçi Alacaklarında Vekalet Ücreti Maktu Mu?

İşçi alacaklar davalarında vekalet ücreti nispidir. Yani kazanılan miktar üzerinden yüzde olarak hesaplanmaktadır.

İş Mahkemelerinde Yer Yönünden Yetki Nasıl Belirlenir?

İş mahkemeleri Kanunun 5. Maddesi uyarınca iş mahkemeleri işverenin yerleşim yerinde yada işçinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu mahkemede açılabilmektedir.

İş Mahkemelerinde Görev Yönünden Yetki Nasıl Belirlenir?

İş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesinin bulunduğu yerlerde iş mahkemesi, iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde is mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesidir.

İşveren Davayı Nasıl Kazanır?

Maalesef günümüzde işverenlerin dava kazanmasının zor olduğuna dair bir kanı vardır. Mahkemelerde hep işçinin haklı olduğunu düşünmektedirler. Oysa mevcut gerçek durum böyle değildir. İşverenler kanuna uygun şekilde hareket etmesi durumunda pek tabi ki mahkemeleri kazanması mümkündür. Kanun koyucu işveren basiretli tacir olduğu için işverenden yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmesini istemektedir. Uygulamada işverenler bu duruma dikkat etmemekte, örneğin işçinin maaşını eksik vermekte, primini eksik yatırmakta, maaşın bir kısmını elden, bir kısmını bankadan yollamakta gibi kanuna aykırı davranmaktadır. Bu noktada da uyuşmazlık mahkemenin önüne geldiğinde işçiyi haklı bulmaktadır.

İşten Çıkarılan İşçi Ne Kadar Sürede Dava Açabilir?

İşten çıkarılan işçi işe iade davası açacak ise maksimum 1 ay içinde dava açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Eğer işçi, alacakları için dava açacak ise de işçi alacakları için uygulanan zaman aşımı 5 yıldır. İş sözleşmesinin haksız nedenle fesih edilmesi durumunda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası söz konusu olacaktır. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası dilekçesi ile ilgili dava açılmaktadır. Fakat davalar belirsiz alacak davası olarak açıldığından, dava süreside dikkate alınarak davaların biran önce açılması gerekmektedir.

İş Mahkemesi Kaç Ay, Kaç Yıl Sürer?

İş mahkemesi süresi her davaya göre farklılık göstermektedir. Fakat diğer davalara göre daha kısa sürdüğünü belirtmek isteriz. İş davalarında basit yargılama usulü uygulandığından davalar kısa sürmektedir.

Mahkeme Yoluyla Kazanılan Tazminat Ne Zaman Ödenir?

Mahkeme yoluyla kazanılan tazminatın ödenmesi için kararın alınıp icra dairesinde icra koyulması, icra dairesinde icra emri yollanması gerekmektedir. Mahkeme yoluyla kazanılan tazminat bu icra emrinin ulaşmasından sonra 7 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu icra emrine karşı ödeme yapılmazsa ise icra dosyası kesinleşecek ve hemen haciz işlemlerine geçilebilecektir. Burada fakat bir hususa değinmek gerekmektedir. Tehir-i icra. Eğer işveren ilk derece mahkemesinin verdiği karardan memnun değilse, tehir-i icra yapmak suretiyle icranın dava sonuna kadar geri bırakılmasını talep edebilmektedir.

Arabulucudan Sonra Kaç Gün İçinde Dava Açılmalı?

İşe iade davası açılacak ise arabulucudan sonra kesilen sürede geriye kalan kısım içinde dava açılmalıdır. İşe iade davaları için 1 aylık hak düşürücü süre vardır. Örneğin 14. Gün arabuluculuğa başvurulduğunda 1 aylık süre kesilir. Arabuluculuk bittikten sonra süre kalan yerden işlemeye devam eder. Bu durumda işçi 16 gün içinde işe iade davası açmalıdır. Sürenin kesilmesi aynı şekilde işçi alacakları davasında da mevcuttur. Fakat işçi alacakları davası 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğundan rahatça dava açılabilmektedir.

İş Mahkemesinin Olmadığı Yerlerde Hangi Mahkemede Görülür?

İş mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde iş davaları görülmektedir. Burada asliye hukuk mahkemeleri iş mahkemesi sıfatıyla davaları görmektedir.

İşveren Mahkemeye Gelmezse Ne Olur?

İşveren ve işçinin bizzat mahkemeye katılımı zorunlu değildir. Tarafların kendileri gelmek yerine yetkilendirdikleri avukatlarıyla duruşmalara katılabilirler. Uygulamada da genelde taraflar duruşmalara katılmamakta, dosyalar avukatlar tarafından takip edilmektedir.

İş Davaları Hangi Yargılama Usulüne Tabi?

İş davaları basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulüne tabi olduğu için dilekçeler aşaması tek aşamadan oluşmaktadır. Dava dilekçesi ve cevap dilekçesi.

İş Davaları Yargıtay Gider Mi?

İş davalarında üç dereceli yargılama bulunmakta olup bunlar ilk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır. Her davanın bir kazananı ve kaybedeni olduğundan, kaybeden taraf hayatın olağan akışına uygun olarak üst mahkemeye gitmek istemektedir. Yani iş davaları sonuç olarak Yargıtay’a gitmektedir.

İş Mahkemelerinde Yetki Kamu Düzeninden Mi?

Kanunda yetki sözleşmeleri geçersiz olduğu belirtildiğinden, iş davalarında yetki konusu kamu düzeninden olup, taraflar ileri sürmese bile mahkeme her aşamada kendiliğinden yetkili olmadığına karar verebilir. Taraflar da yetki itirazını HMK uyarınca ilk itiraz süresinden ziyade yargılamanın her aşamasında öne sürebilir.

İş Mahkemesi Cevaba Cevap Dilekçesi Var Mı?

İş mahkemelerinde basit yargılama usulü esas olduğundan yukarıda açıklandığı üzere cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri yoktur.

Mersin En İyi İş Hukuku Avukatı Nasıl Bulurum?

Mersin en iyi iş hukuku avukatı bulmak için iş hukukunda tecrübe edinmiş bir avukat bulmak gerekmektedir. İş davaları teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Hukuk büromuz avukatları geniş kadrosu ve profesyonel ekibi sayesinde yıllardır kazandığı tecrübe ile iş hukuku konusunda uzmandır.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram