İstinabe Nedir? Naip Hâkim Tayini

“İstinabe Nedir? Naip Hâkim Tayini” konulu makalemizi sizlerle paylaşıyoruz.

İstinabe Nedir? Naip Hâkim Tayini

Ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde adli yargı birimleri birbirleri ile bağlantılı şekilde hareket eder. Bu işlemler ülke içindeki bütünlüğü koruma amacıyla yapıldığı gibi bazı durumlarda da yardımlaşma amacıyla yapılır. İstinabe kanuni terim olarak mahkemeler arası yardımlaşma konusunu ifade eder. Bir dava dosyasının sonuca ulaştırılması için dinlenmesi gereken tanıkların veya sanıkların bulundukları adreslerin başka bir mahkemenin hudutları içinde bulunması durumunda istinabe yazılarak bu mahkemelerden istekte bulunmak mümkündür. Böylelikle mahkeme dava dosyasında bulunan tanık ve sanıklarla ilgili evrakları başka bir mahkemenin yardımı ile toplamış olacaktır.

İstinabe Ne Anlama Geliyor?

İstinabe mahkemeler arasındaki yardımı ifade ediyor. Türk mahkemelerinin birbirleri ile yapmaları gereken bu iletişim, Türk mahkemesi ile yabancı mahkemeler arasında da yapılabiliyor. Bu istek geri çevrilemiyor ve eğer bir mahkeme başka bir mahkemeye istinabe çağrısında bulunduysa, çağrı yapılan mahkeme bu davayı yürütmek zorunda kalıyor.

Naip Hakim Tayini Ne Demek?

“Naip Hakim Tayini” terimi, genellikle bir hakimin uzun süreli bir görevden ayrılması durumunda, boşalan görevi belirli bir süreliğine yerine getirecek olan geçici bir hakim atanması anlamına gelir. Bu tür atamalar genellikle, bir hakimin emekli olması, sağlık nedenleri veya başka bir nedenle görev yapamaz hale gelmesi durumunda yapılır.

Naip hakimler genellikle deneyimli hakimler arasından seçilir ve belirli bir süre için görevlendirilirler. Bu süre genellikle, yeni bir hakim ataması yapılana kadar geçen süreyi kapsar. Naip hakimler, görevlerini asli hakim gibi yerine getirirler ve aynı yetkilere sahiptirler. Yargı kararlarını verir, duruşmaları yönetir ve diğer tüm hakimlik görevlerini yerine getirirler.

Naip hakim tayini, hukuk sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynar ve hukukun üstünlüğünün korunmasına yardımcı olur. Bu şekilde, adaletin sağlanması ve yargılama sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

İstinabe Yolu İle Yapılan İşlemlerde Duruşma Yapılır Mı?

İstinabe işlemini kısaca açıklamak gerekirse, bir dava dosyasında tanık ve sanıkların davanın görüldüğü mahkemeden farklı bir şehirde olması durumunda sanık veya tanığın bulunduğu şehirdeki başka bir mahkemeden yardım istemesidir. Bu işlemde dosyanın bulunduğu mahkeme bir yazı yazarak sanık veya tanığın yaşadığı bölgedeki mahkemeye çağrıda bulunur. Çağrı yapılan mahkeme diğer mahkemenin isteğini yerine getirmek zorundadır. Bu istek Naip hâkim tayini gerektirmez ancak mahkeme dilerse naip hâkimin bu görevi yerine getirmesi için karar verebilir.

İstinabe Olunan Davaya Hangi Hâkim Bakar

İstinabe dosyalarına mahkemenin takdirine göre İstinabe olunan hâkim bakabilecektir. Bu hâkim dilerse bu dava ile ilgili keşif kararı veya bilirkişi atama kararı da verebilmektedir. Naip hâkim mahkemenin yargı görevini mahkeme dışında yerine getirecektir. Mahkeme dosyasının kovuşturulması görevini naip hâkim gerçekleştirebilir. Bu işlemi savcıların keşif yapmak için tek bir savcıyı farklı bir yere görevlendirmesine benzetmek mümkündür. Mahkemedeki tüm hâkimlerin bir arada bir olay için mahkeme dışına gitmesi yerine tek bir hâkimin olayı soruşturması için görevlendirilmesi naip hâkim durumunu ifade eder.

İstinabe Yolu ile Uzlaşma Nasıl Yapılır?

İstinabe yolu, bir mahkeme dosyasındaki konunun, başka bir mahkeme ya da kamu kurum ve kuruluşuna sorulmasıdır. İstinabe yolu ile uzlaşma ise, bu soruşturma sürecinde müşteki ve sanık arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için bir yol sağlar. Bu yöntemle uzlaşma, mahkeme kararı olmadan da gerçekleştirilebilir.

İstinabe yolu ile uzlaşma süreci, mahkeme dosyasındaki dosya numarası, tarafların adları ve adresleri, uzlaşma konusu, imzalı uzlaşma metni ve tarafların imzaladığı belgeler gibi bilgiler içeren bir dilekçe ile başlar. Dilekçe, istinabe yapılacak olan mahkemeye ya da kuruma gönderilir. İstinabe yoluyla uzlaşma süreci için, tarafların avukatları da varsa, onların imzaladığı bir vekâletname de gereklidir.

İstinabe yoluyla uzlaşma süreci, mahkeme dosyasındaki olaylar hakkında detaylı bilgi sahibi olan, bağımsız bir hakim ya da savcı tarafından yürütülür. Bu hakim ya da savcı, tarafların uzlaşma konusundaki görüşlerini dinler ve uzlaşma sağlanması durumunda tarafların imzaladığı metni onaylar.

Uzlaşma sağlandıktan sonra, imzalanan uzlaşma metni mahkemeye sunulur ve mahkeme kararı olarak kabul edilir. Bu şekilde, müşteki ve sanık arasındaki anlaşmazlıkların uzun süreli bir yargılama sürecine girmeden çözüme kavuşması sağlanır.

İstinabe Tutanağı Ne Demek?

İstinabe tutanağı, bir mahkemenin veya savcılığın, başka bir mahkemeden veya savcılıktan bilgi talep ettiği yazılı belgedir. İstinabe, Türk Hukuk sisteminde kullanılan bir terimdir ve bir davada gerekli görülen delillerin toplanması amacıyla diğer mahkemelerden, kamu kurumlarından veya özel kişilerden bilgi talep etme işlemidir. Bu bilgi talebinin yerine getirilmesi için istinabe tutanağı düzenlenir.

İstinabe tutanağı, talep edilen bilgiye ilişkin detayları içerir. Bu bilgiler arasında, hangi bilginin talep edildiği, talebin hangi mahkemeden yapıldığı, talep edilen bilginin ne şekilde sunulması gerektiği gibi bilgiler yer alabilir. Ayrıca istinabe tutanağı, bilgi talebinin hangi amaçla yapıldığını ve ilgili davada kullanılacağı bilgisini de içerebilir.

İstinabe tutanağı, mahkeme ya da savcılık tarafından talep edilen bilginin doğru ve eksiksiz bir şekilde toplanmasını sağlar. Bu nedenle, mahkeme veya savcılık istinabe talebinde bulunduğunda, talebin karşılanması için gerekli olan bilgilerin istinabe tutanağı ile doğru bir şekilde toplanması önemlidir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara