Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Bugünkü yazımızda karşılıksız çek keşide etme suçu şikayet dilekçesi örneği paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman mersin ticaret hukuku avukatımızdan destek alınız.

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Nedir?

Çek ticari hayatta bir ödeme belgesidir. Çek basmakla görevli kurum bankalardır. Bankalar aracı olarak çek basımına yardım etmektedir. Karşılıksız çek ise çekte belirtilen ödemenin yapılamamasıdır. Çek sahibine ait çek hesabından para olmaması durumunda çeke karşılık ödeme yapılamaz ve çeke karşılıksızdır kaşesi vurulur. Bu saatten sonra çeki karşılıksız çıkan kişinin çek hesapları bloke edilir ve kişi hakkında alacağını tahsil edemeyen alacaklıKarşılıksız Çek Keşide Etme Suçu kapsamında icra ceza mahkemesine şikayetçi olabilmektedir.

Karşılıksız çek keşide etme suçu şikayet süresi 3 aydır. Karşılıksız çek keşide etme suçu şikayet dilekçesine bakmakla görevli mahkeme nöbetçi icra ceza mahkemesidir. İlgili şikayet 5941 sayılı Çek Kanununun 5. ve diğer ilgili maddeleri dayanak alınarak yapılmaktadır.

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

ŞİKAYETÇİ: Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. Yüreğir

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ŞÜPHELİ:Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

-Şirket sahibi ve Yetkilisi :

1-) Mehmet Can

ATILI SUÇLAMA: 5941 sayılı Çek Kanununun 5. ve diğer ilgili maddeleri

SUÇ TARİHİ: 13.12.2022-13.12.2022

SUÇA KONU AÇIKLAMALARIMIZ VE GEREKÇELERİMİZ

1-)Müvekkil şirket senelerdir zirai ilaç, araç ve gereç satımıyla uğraşmakta olan sektörde başarılı, ticari hacmi ise geniş bir kuruluştur. Keşideci şüpheli Gönül Tarım Ürünleri Hayvancılık Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ise birkaç defaya mahsus olmak üzere ticari ilişki içerisinde bulunmuşlardır.

2-)Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 05336363900001 MERSİS NO ve 612114 Ticaret sicil dosya no ile kayıtlı Keşideci Şüpheli Şirket tarafından Müvekkil lehine Türkiye

İş Bankası ADANA Şubesine ait ;

– 09.11.2022 Keşide tarihli 2023533 Seri No’lu 105.000 TL bedelli çek keşide edilmiştir.(EK-1 Çek fotokopisi)

Kuveyttürk ADANA şubesine ait

-27.09.2022 Keşide tarihli 0534530524 Seri No’lu 97.500 TL bedelli çek keşide edilmiştir.(EK-2 Çek fotokopisi) çek düzenlenmiştir.

3-)Şüpheli şirket tarafından keşide edilen 2024225 seri numaralı çek 13.12.2019 tarihinde Türkiye İş Bankası Adana Şubesi’ne ibraz edilmiş, 052364 seri numaralı çek 13.12.2019 tarihinde Kuveyttürk Bankasına ibraz edilmiş, fakat tüm bunlara rağmen Şüpheli şirketin banka hesabında bakiye bulunmaması sebebiyle karşılıksızdır işlemi yapılarak arkalarına karşılıksızdır damgası vurulmuştur.

4-) İlgili çekler için Mersin 8.İcra Dairesi nezdinde 2022/161410 Dosya Numarası ile icra takibi başlatılmıştır.(Çek asılları ilgili icra dairesi emanetindedir.)

5-)5941 sayılı Çek kanunun 5.Maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere;

“Üzerine yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi…” hakkında ceza yaptırımı öngörülmüştür.

6-)Yine Çek Kanunu’nun 5.Maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere;

“… bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekte görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür…” hükmü bulunmaktadır. Somut olaydan açıkça anlaşılacağı üzere bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve yönetim organı, mali işleri yönetmekle yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri karşılıksız çek düzenlemiş ve böylelikle Müvekkili ciddi zarara uğratmış, ticari itibarını zedelemiş ve ticari hayatın güvenirliğini tehlikeye düşürmüştür. (Ek:3 Şüphelinin şirketi temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi görüntüsü)

7-)Yukarıda açıklanan sebeplerden açıkça anlaşılacağı üzere atılı suçun bütün unsurları gerçekleştiği için bozulan kamu düzeninin ve ticari hayatın devamlılığının tesisi adına şüphelilerin cezalandırılması gerekmektedir. Nihayetinde Sayın Mahkemenizin takdirinde olmakla birlikte şüphelinin gereği gibi cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

DELİLLER:

1-) 203523 Seri Numaralı Çek fotokopisi

2-) 00232524 seri numaralı çek fotokopisi

3-) Şüphelinin Şirket yetkilisi olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi görüntüsü

4-) Yemin, tanık, keşif, bilirkişi ve her türlü sair yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: 5237 sayılı TCK, 5491 sayılı Çek Kanunu, 5271 sayılı CMK ve sair tüm yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Şüpheli hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasını,

2-) Şüpheli 5941 sayılı Çek Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca AYRI AYRI cezalandırılmasına,

3-) Yargılama giderleri ve vekaleten ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Maddi ve manevi tazminat ve diğer talep haklarımız saklı tutarak, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

EKLER:

1-) 20352 Seri Numaralı Çek fotokopisi

2-) 00325224 seri numaralı çek fotokopisi.

3-) Şüpheli Keşidecinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi görüntüsü.

4-) Onaylı vekaletname.

Şikayetçi Şirket Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara