Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası

“Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası” makalemizi sizlerle buluşturuyoruz.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası

Kat Malikleri Kuruluna ilişkin konular 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilmiş olup, bu konuda çıkan uyuşmazlıklarda bu kanun uygulama alanı bulmaktadır.

Kat Mülkiyeti kanuna göre kat malikleri kurulu yılda en az bir defa, önceden belirlenecek saat ve günde toplanmak zorundadır. Bu kurala olağanüstü durumlar dahil değildir.

Kat malikleri kuruluna kat malikleri katılmakta olup kat mülkiyetine ilişkin konular görüşülmektedir. Bu görüşülen konulara ilişkin alınan kararlar kat malikleri karar defterine yazılmaktadır. Maalesef verilen bu kararlar her zaman hukuka uygun olmamakta ve iptale mahkum olabilmektedir.

Hukuka aykırı verilen kararlara ilişkin itiraz etmek isteyen malikler karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıya katılmayan malikler ise kararı öğrendikleri tarihten itibaren yine bir ay içinde kararın iptalini dava edebilirler. Burada önemli olan nokta, kat malikleri kurulu kararın iptalini isteyen maliklerin kurulda kararın lehine oy kullanmamış olmaları veya kurula katılmamış olmalarıdır.

Kat malikleri kurulu kararlarına karşı 634 sayılı kanun hak düşürücü süre belirlemiş olup karar tarihinden itibaren maksimum 6 ay içinde dava açılması gerekmektedir.

(Bu süreler kararın yok hükmünde hukuka aykırı olması veya mutlak butlanla geçersiz olması durumunda uygulanmayacaktır.)

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Davasında Görevli Mahkeme

Kat malikleri kurulu kararının iptal davasında görevli mahkeme taşınmazın bulunduğu yerde ki sulh hukuk mahkemesidir.

Kat Malikleri Kurulu Kararına Karşı İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Kat malikleri kurulu kararına karşı iptal davası apartman yöneticisine veyahut kurulda karar lehine oy kullananlara karşı açılabilmektedir. Uygulamada maalesef çoğu kişiler davaları yanlış kişiye açmakta, davalar husumet eksikliği sebebiyle red olmaktadır. Apartman yönetim kurulunun bir tüzel kişiliği yoktur. Bu sebeple davalarda taraf ehliyeti de yoktur. Apartman yönetim kuruluna karşı dava açmak davanın husumet yönünden reddine yol açmaktadır.

Bu arada unutmamak gerekir ki bu tür davalarda davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Davada bu nokta da davacıya davayı ilgililere yöneltmesi için kesin süre vermesi gerekmektedir.

Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere, ilgili kararlara karşı açılan davalar teknik davalar olup bir gayrimenkul avukatından veya kat mülkiyeti avukatından hizmet almak çok önemlidir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda uzmanlaşmıştır.

Av.Tunç Sudi TOL

“Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası” üzerine 2 yorum

  1. site genel kurul kararlarının bir maddesinin iptali için dava açmak istiyorum.
    maliyeti ne kDardir?

    Yanıtla

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara