Kiracının Tahliye Sebepleri

Kiracının Tahliye Sebepleri

Kiracının Tahliye Sebepleri

Kiralanan taşınmazların tahliye sebeplerine yönelik düzenlemeler ve kiracının tahliyesi ile ilgili hususlar Türk borçlar kanunu hükümleri arasında yer almaktadır. Kanunlar doğrultusunda fesih işlemleri bildirim ve dava yolu ile yapılabilir.

Konut veya İş Yeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye

Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kiraya verenin kanuna göre bakmakla yükümlü olduğu kişilerin zorunlu konut ihtiyacı olması durumunda kiracının tahliyesi yapılabilir. Bunun için kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılması gerekir. Bildirim sürelerine dikkat edildiği taktirde davayı konutu kullanan kişi de açabilir. Gereksinimin samimi, zorunlu ve gerçek olması durumunda söz konusu taşınmaz 3 yıl boyunca eski kiracıdan başkasına kiralanamaz.

Yeniden İnşa veya İmar Nedeniyle Tahliye

Taşınmazın büyük nitelikte onarımının veya tekrardan inşaatının gerektiği durumlarda onarımın teknik bilirkişi tarafından tespit edilerek konutun bakımı sırasında kiracının içeride oturamayacağının kanıtlanması gerekir. Kiraya veren kişi kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Ev sahibinin haberi olmaksızın, kiracının kiraladığı konutu veya iş yerini bir başkasına kiralaması ya da devretmesi durumu fuzuli işgal olarak adlandırılır. Kanunlar gereği bu durum yasaklanmıştır. Ev sahibi fuzuli işgal sebebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Tahliye davası yalnızca konut için geçerlidir. Otel, öğrenci yurdu, pansiyon gibi yerler de esas amaç zaten kiralama faaliyeti olduğundan dava açılamaz.

Özensiz Kullanım Nedeniyle Tahliye

Kiracının, kiralanan taşınmaza bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumunda da tahliye davası açılabilir. Ayrıca komşulara saygısız davranma ve kiralanan mülkün amaç dışında kullanılması gibi sebeplere dayanarak da fesih işlemi yapılır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara