Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Evlilik birliği süresince alınan tüm menkul ve gayrimenkuller Türk Medeni Kanunu uyarınca -taraflar herhangi bir mal rejimi seçmemişse- ortaktır. Boşanma davası ile birlikte birde mal rejiminin tasfiyesi söz konusu olacaktır. Mal rejimi tasfiyesi davasında denkleştirme alacağı, katkı payı alacağı ve katılma alacağı tahsil edilir. Taraflar boşandıktan sonra yada boşanma davası devam ederken mal rejimi tasfiyesi davası açması gerekmektedir. Boş ile birlikte açılması halinde mal kaçırılması tedbir konularak önlenecektir fakat boşanma davası beklettici mesele yapılacaktır. Mal rejimi tasfiyesi davası teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Mal rejimi tasfiyesi davası sırasında eşlerin birbirinden mal kaçırmaması için hakimden ihtiyati tedbir talep etmek mümkündür. Mal rejiminin tasfiyesi davasına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir. Boşanma davası ile birlikte mal rejimi tasfiyesi davası açıldığında boşanma davası bekletici mesele yapılmaktadır. Mal rejimi tasfiyesi davası dilekçe örneği için muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir. Mal rejimi tasfiyesi davası dilekçesi mahkemeye verildikten sonra 2 hafta içinde mal rejiminin tasfiyesi cevap dilekçesi örneği mahkemeye davalı tarafından verilmesi gerekmektedir.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Tensiple Birlikte İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

Adres antettedir.

DAVALI :

KONU :

Mal rejiminin tasfiyesi istemimizden ibarettir.

DAVA

DEĞERİ :

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1.000TTL (Harca esas değer)

AÇIKLAMALAR :

 1. Müvekkilim ile davalı 30.06.2013 tarihinde evlendikten sonra , müvekkilimiz ile davalı evliliklerinin ilk yıllarında ki mutluluklarını devam ettirememişler ve artan kavgalarının çekilmez hale gelmesi üzerine 30.05.2019 tarihinde Mersin 2. Aile Mahkemesine 2019/422 esas sayılı dosyası ile karşılıklı boşanma davası açmışlardır. Dava derdesttir.

Taraflar arasında ki evlilik 30.06.2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu sebeplerle geçerli bulunan mal rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejimidir. Boşanma davasının açılmış olduğu tarih 30.05.2019 tarihi itibari ile de taraflar arasındaki geçerli mal rejimi son bulmuştur. Mevcut mal varlığının anlaşmalı şekilde paylaşılamamasından dolayı sayın mahkemenizde Mal Rejiminin Tasfiyesi amacıyla işbu karşı davanın açılması zarureti doğmuştur. Tarafların edindiği ve paylaştırılması istediği taşınmaz ve taşınır mallar aşağıda açıklanmıştır. Şöyle ki ;

 1. Taraflar evlilik birliği devam ederken “Akkent mah. 2323 Sok. No:23/21 Yenişehir/Mersin” bulunan taşınmazı satın almışlardır. Taşınmaz şuan davalı adına kayıtlıdır.
  • Taşınmazın tapu bilgilerinin Yenişehir Tapu müdürlüğünden öğrenilmesini ve taşınmazın kaçırılmasını önlemek için taşınmaza ihtiyati tedbir konulmasını arz ve talep ederiz.
 2. Taraflar evlilik birliği devam ederken “İhsaniye mah. 3902 sok. ” adresinde “Başkent” sitesinde bulunan apartman dairesi satın alınmıştır. Taşınmaz şuan davalı adına kayıtlıdır.
  • Taşınmazın ada , parsel ve kat vb. Tapu bilgilerinin Singapur tapu müdürlüğünden öğrenilmesi ve tedbir konulması için Singapur Türk Konsolosluğuna müzekkere yazılmasını arz ve talep ederiz.
  • Ayrıca taşınmazın bilgileri tespit edildikten sonra istinabe yolu ile taşınmazın değerinin hesaplanıp katılma alacağına katılması için Singapur Türk Konsolosluğuna müzekkere yazılmasını arz ve talep ederiz.
 3. Tarafların evlilik birliği süresinde birikim yaptığı Garanti Bankasında davalı adına mevduat hesabı bulunmaktadır.
  • İlgili bankaya müzekkere yazılarak ilgili hesapta ki miktarın öğrenilmesini ve malvarlığına tedbir konulmasını arz ve talep etmekteyiz.
 4. Akkent mah. 23232 Sok. No:23/232 Yenişehir/Mersin adresinde bulunan ev eşyaları evlilik sonrası satın alınmıştır. Eşyalar ilgili konutta bulunmaktadır.
  • İlgili eşyaların değerinin tespiti yapılıp katılma alacağına eklenmesi için ilgili adreste bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasını arz ve talep ederiz.
 5. Son olarak davalı Almanya vatandaşı olup ülkesine temelli taşınmak istemektedir. Bu sebeple mal varlığını satıp kaçırma olasılığı yüksektir. Bu sebeple yukarıda belirtilen mal varlığı üzerine ivedi olarak tedbir konulmasını arz ve talep etmekteyiz. Aksi halde müvekkilim ağır hak kayıplarına uğrayacaktır.

HUKUKİ NEDENLER :

4721 S. K. m. 202, 214, 225, 227, 235 4722 S. K. m. 1,

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Mersin 1 Aile Mahkemesi 2019/432 esas sayılı boşanma ilamı
 2. “İhsaniye mah. 4903 sok.” adresinde “Başkent” sitesinde bulunan taşınmazın tapu kaydı.
 3. Akkent mah. 223Sok. No:23/228 Yenişehir/Mersin adresinde bulunan taşınmazın tapu kaydı
 4. Davalıya ait banka hesapları
 5. Keşif
 6. Bilirkişi incelemesi
 7. Tanık ve diğer sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda detaylıca arz ve izah edilen sebepler ile fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 1. Arz ve izah edilen sebepler ve sunulacak olan deliller vasıtasıyla kanıtlanacak davamızın KABULÜNE,
 2. Davacının dilekçemizde belirtilmiş olan ve Sayın mahkemenizce tespit ettirilecek olan banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları üzerine Medeni Kanun 219/1 kapsamında TENSİBEN TEDBİR KONULMASINA,
 3. Ekleme ve denkleştirmeden elde dilecek değerler de dahil edilmek sureti ile tarafların edinilmiş mal ve kazanımlarının toplam değerinin bulunması ile bunlara ilişkin borçların çıkarılması akabinde artık değerin eklenilmesi sonucu bulunacak değerlerin takası usulü ile davacının yapılacak mali durum araştırması ve adına kayıtlı mallar ve banka hesaplarının üzerinden yapılacak araştırma neticesinde tespit edilecek adına kayıtlı mal ve edinilmiş değerlerinden müvekkil payına düşen katkı ,katılma , değer artış payı ve artık değer alacaklarının bilirkişi marifeti ile hesaplanmasına ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL’nin müvekkilimize ödenmesine karar verilmesini,
 4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesinin saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederim. 03.10.2019

EKLER:

 1. Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara