Maluliyet Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Maluliyet Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği yani Sağlık kurulu raporuna itiraz dilekçesi; Bir kaza sonucu, kaza geçiren mağdurda oluşan zararın sağlık kurulu tarafından değerlendirilerek raporlandığı rapor türüdür.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Kişiye tek tek tüm bölümlerde ki doktorlar gezdirilir ve bir sağlık kurulu raporu oluşturulur. Sağlık kurulu raporuna itiraz dilekçesi ise bu rapora karşı yapılacak itiraz dilekçesini konu almaktadır. Sağlık kurulu raporuna itiraz sağlık kurulu yaptırılan hastanenin baş tabipliğine yapılmaktadır. Sağlık kurulu raporu uygulamada genelde karşımıza iş kazaları ve trafik kazaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Sağlık kurulu raporunun bir diğer adı maluliyet, bir diğer adı iş görmezlik raporudur.

Kişi bu rapor ile geçici yada kalıcı iş görmezlik oranını belirler ve bu oran oranında tazminata başvurur. Erişkinlere ilişkin sağlık kurulu 30692 sayılı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte sağlık kurulu raporuna itiraz yolu açıklanmıştır. İlgili kanuna göre sağlık kurulu raporuna itiraz 30 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz sonucunda hasta en yakın başka bir hastaneye sevk olur. Buradan alınan rapor ile ilk hastanede olan rapor arasında çelişki çıkmasında durumunda kişi 3. bir hakem hastaneye nakil edilir.

Maluliyet Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE

Dosya No :

İtiraz Eden : –T.C.

-Adres…..-

Dilekçe Konusu : …….. tarihli kalıcı maluliyet gösterir sağlık kurulu raporuna karşı süresinde itirazlarım ve yeniden rapor aldırılması talebimdir.

Açıklamalar :

Tarafıma 27.08.2020 tarihinde tebellüğ eden kalıcı maluliyet gösterir sağlık kurulu raporuna süresinde itiraz etmekteyim. Şöyle ki ;

1)Raporda maluliyetime ilişkin %…… oran verilmiştir. Verilen orana katılmak mümkün değildir. Vücudumda ………….. yere platin takılmıştır. Ayrıca ………. tanısı konmuştur. Tüm bu anlatılanlar dikkate alındığında maluliyetimin ……… çok daha fazla olduğu anlaşılacaktır. ( BURAYI TIBBİ GEREKÇELERLE İLE DOLDURUNUZ.)

2) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 12.Madde’nin 2. Fıkrası; “(2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.” Demektedir. Bu nokta da ilgili yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca itirazımın değerlendirmeye alınmasını, Mersin Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumuna veya …… Kurumuna sevkimin sağlanmasını ve bunun akabinde kalıcı maluliyetim için tekrar rapor aldırılmasını arz ederim.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda açıkladığım sebeplerle kalıcı maluliyet gösterir sağlık kurulu raporuna itiraz etmekteyim. İtirazımın değerlendirmeye alınarak Mersin Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumuna veya …… Kurumuna sevkimin sağlanmasını ve bunun akabinde kalıcı maluliyetimin hesaplanması için tekrar rapor aldırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.08.2020

İTİRAZ EDEN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara