Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) Nedir?

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) 30630 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakları İlişkin çıkarılan kanun uyarınca yürürlüğe giren takip türüdür. Bu kanun uyarınca icra dairelerine yük olan binlerce takibin azaltılması, takiplerin hızlandırılması, ve icra dairelerinin iş yükünün azaltılması planlanmıştır. Merkezi takip sistemi bir icra takibi türüdür. Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklere yönelik yapılan takiplere ilişkindir.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) İcra Takibi Nedir?

MTS icra takibi İcra dairelerinde kullanılan merkezi takip sistemidir. Abonelikler için borçlu ve alacaklı bilgilerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, icra daireleri borçlu ve alacaklılar arasındaki takipleri ve ödemeleri daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Merkezi takip sistemi üzerinden yapılan işlemler arasında, borçlunun mal varlığına ilişkin bilgilerin takibi, borçlunun banka hesaplarındaki bakiyelerin kontrolü, borçlu ve alacaklı arasındaki ödeme planlarının takip edilmesi gibi işlemler yer almaktadır.

Merkezi takip sistemi, icra dairelerinin iş yükünü azaltarak daha hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, borçlu ve alacaklı arasındaki takiplerin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını ve doğru bilgilere erişilmesini sağlamaktadır.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

MTS (Merkezi Takip Sistemi) üzerinden yapılan icra takibine itiraz etmek için, borçlu veya borçlunun vekili icra takibi başladıktan sonra itiraz dilekçesini ilgili icra müdürlüğüne sunabilir. İtiraz dilekçesi, icra takibine konu olan borç hakkında itirazlarını içermeli ve gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca itiraz dilekçesi yazılı olmalıdır.

İtiraz dilekçesi icra müdürlüğü tarafından incelenir ve alacaklıya bildirilir. Alacaklı, itirazı kabul etmez veya kabul ederse itirazın giderilmesi için işlemleri yapar. Eğer itiraz kabul edilmezse borçlu, karara karşı icra mahkemesine başvurarak itirazını yeniden değerlendirtme hakkına sahip olabilir.

İcra takibine itiraz etmek için belirlenen süre 7 gündür. Bu süre icra takibinin başladığı an değil icra takibinde ki ödeme emrinin tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu sürede en kısa sürede itiraz dilekçesi sunulması gereklidir. Aksi takdirde, icra takibi süreci devam edebilir ve borçlu için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) Ödeme Emri Kendisine Tebliğ Edilen Borçlu Nasıl Bir Yol İzlemeli?

MTS Ödeme Emri Kendisine Tebliğ Edilen Borçlu eğer borcu doğru ise icra dairesine gidip borcu ödemelidir. Eğer MTS ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişi borçlu değil ise o zaman icra dairesine giderek yazılı itirazda bulunmalıdır.

Ödeme emrinin doğruluğunu kontrol etmek: Ödeme emrinde belirtilen borcun doğru olduğundan ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde yansıtıldığından emin olmak için ödeme emrini dikkatlice kontrol etmelidir. Ayrıca borçlu aşağıda ki iş ve işlemleri yapabilir.

-Borcun ödenmesi: Ödeme emrinde belirtilen borcun tamamı, borçlu tarafından belirtilen süre içinde ödenmelidir. Ödeme emrinde belirtilen süre içinde ödeme yapılmazsa, icra takibi başlatılabilir.

Ödeme yapıldıysa belgeyi saklamak: Borcun tamamı ödendiğinde, ödeme yapıldığına dair belgenin bir kopyasını saklamak önemlidir.

Borcun tamamının ödenmediği durumda itiraz etmek: Borçlu, ödeme emrinde belirtilen borcun tamamını ödeyemiyorsa veya ödeme emrinde bir hata olduğunu düşünüyorsa, ödeme emrine karşı itiraz etmek için ilgili icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi sunmalıdır.

İcra takibi başlatıldıysa hukuki yardım almak: Eğer borçlu ödeme yapmazsa ve icra takibi başlatılırsa, borçlu hukuki yardım almak için bir mersin icra avukatına başvurabilir.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) Ödeme Emri Eline Ulaşan Borçlu Nereye Ne Şekilde Ödeme Yapar?

MTS (Merkezi Takip Sistemi) üzerinden kendisine tebliğ edilen ödeme emri ile borçlu, borcunu ödemezse, icra takibi başlatılabilir. Borçlu, ödeme emri eline ulaştığında borcunu belirtilen süre içinde ödemelidir. Borçlu, ödeme emrini elden ödeyebileceği gibi, çeşitli bankalar aracılığıyla da ödeme yapabilir. Ödeme yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Ödeme emrinde belirtilen tutarın doğru olduğunu teyit etmek: Ödeme emrinde belirtilen tutarın doğru olduğundan emin olmak için ödeme emrini dikkatlice kontrol etmek gerekir.

Ödeme yapacak hesabın bulunması: Ödeme emri üzerinde, borçlu için tahsis edilmiş bir hesap numarası bulunacaktır. Borçlu, ödemesini bu hesap numarasına yapabilir. Yada icra dairesinin hesap numarasını bularak buraya ödeme yapabilmektedir.

Banka aracılığıyla ödeme yapmak: Borçlu, ödemesini bulunduğu şehirdeki bir banka şubesine giderek veya internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla ödeyebilir. Ödeme yapılırken, ödeme emri numarası ve borçlunun TC kimlik numarası gibi bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Ödeme dekontunun saklanması: Borçlu, ödemesini yaptığına dair bir ödeme dekontu almalı ve saklamalıdır. Bu belge, borçlunun ödeme yaptığını kanıtlayacak önemli bir belgedir.

Borçlu, ödemesini belirtilen süre içinde yapmazsa, ilgili icra müdürlüğü icra takibini başlatabilir. Bu nedenle, borçlu, ödeme emrinde belirtilen süre içinde ödemesini yaparak, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için borcunu ödemelidir.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) Ödeme Emri Ödenmezse Ne Olur?

MTS (Merkezi Takip Sistemi) üzerinden tebliğ edilen ödeme emri, belirtilen süre içinde ödenmezse, ilgili icra müdürlüğü icra takibi başlatabilir. İcra takibi, borçlunun mal varlığına haciz konulması yoluyla borcun tahsil edilmesini sağlar.

İcra takibi başlatıldığında, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla yıllık yasal faizi uygulanır. Ayrıca, icra takibi giderleri de borçlunun üzerinde kalır ve bu borca eklenir.

İcra takibi sırasında borçlunun mal varlığına yada banka hesaplarına haciz konulabilir. Haciz, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının, banka hesaplarının ya da diğer maddi haklarının devlet tarafından el konulması anlamına gelir. Borçlu, borcunu ödemediği sürece haciz konulan mallar satılarak borcun tahsil edilmesi sağlanır.

İcra takibi başlatıldığında borç ödenmezse icra masrafları ve avukat ücreti dosyaya eklenir.

MTS ödeme emri ödenmezse, borçlu için ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Borçlu, icra takibi süreciyle karşı karşıya kalacağından, borcunu ödeyemiyorsa borçlunun hukuki yardım alması veya bir anlaşma yapması faydalı olabilir. Ayrıca, borçlu, borcunu ödeyememe durumunda, ilgili alacaklı ile görüşerek taksitlendirme gibi ödeme seçenekleri konusunda anlaşmaya çalışabilir.

Merkezi Takip Sistemi Yani (MTS) Takibine Faiz İşler Mi?

Evet, MTS (Merkezi Takip Sistemi) kapsamında tebliğ edilen ödeme emrine ilişkin borç, belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde yıllık yasal faiz işlemeye başlar. Bu faiz tutarı, ödeme emrinde belirtilmez ve borcun tahsil edilmesine kadar işlemeye devam eder. Ancak dosya kapak hesabı alındığında dosyanın faiz ile birlikte tam borcu öğrenilir. Borçlu, borcunu ödediği takdirde faiz ödemekten kurtulabilir. Ancak, borç ödenmeden önce faizler de dahil edilerek ödenmelidir. Alacaklı isterse faizden vazgeçmesi mümkündür. Alacaklı ile uzlaşı sağlamakta iyi bir yöntemdir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara