Mersin İdare Hukuku Avukatı

Mersin İdare Hukuku Avukatı olarak sizlere İdare hukuku alanında profesyonel hizmetler veriyoruz. İdari hukuk, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, İdare hukuku alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır.

Tam olarak bu noktada, sizlere alanlarında deneyimli Mersin idare hukuku avukatı olarak yardımcı olabiliriz.

Mersin İdari Hukuk Avukatı olarak, siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için varız. Hukukun tüm alanlarında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

Mersin İdare Hukuku Avukatı

Mersin İdare Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin İdare Hukuku Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Ülkemiz de ki avukatları, mersin idare hukuku avukatları şeklinde bir ayrıma tutmak mümkün değildir. Fakat hukuk büromuz yıllardır kazandığı deneyim ve tecrübeler ile mersin idare hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Müvekkillerine tüm idari davalarda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. Avukatlarımız İdari Yargılama Usulü Kanunu konusunda her geçen gün çalışmalarını arttırmaktadır. Aşağıda kısaca idare hukuku konularından bahsedeceğiz.

Hukuk devleti olmanın başlıca unsuru idarenin gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlerinin, faaliyetlerinin hukuka uygun olma maddesidir. Hukuk devletinde istenilen gereklilik ise idarenin yaptığı tüm eylemlerinde ve yönetmenliğini yaptığı idari işlemlerde tamamen kanuna bağlı kalmaktır.

Ayrıca hukuk genel ilkelerine uygun hamlelerde bulunması da görevlerinin arasında yer almaktadır. Bu açıklamalara rağmen yapılan yaptırımlarda halkın mağdur olmasına neden olan ve bununla birlikte hukuka karşı yasaklı idari eylem ve işlemlere olabildiğinde fazla karşı karşıya gelinmektedir. İdarenin bu gücünü sonucu ağır ve sonucunun telafisi olmayacak kısacası geri dönüşü olmayacak zararlara gözler önüne konulduğunda, insanların idare karşısında hukuk maddelerince korunma hakkı bulunması fazlaca önem taşır.

Mersin İdare Hukuku Avukatı Olarak Baktığımız Davalar

 • İdari yargıya gitmiş fakat iptal ya da tam yargı davaya düşmüş, davaların takibi
 • İdari süreçlerle alakalı, karara itiraz etme, başvurma ve iptal etme süreçleri
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlarda tüm idari işlemleriyle ilgili Hukuki Danışmanlık süreci
 • İdari dilekçelerin incelenerek uygun olup olmadığının düzenlenmesi
 • İdari işlem sürecinde lazım olarak evrakların uygun şekilde hazırlanması vb.

Mersin İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Mersin İdare Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler:

 • Disiplin soruşturmalarına karşı iptal davaları
 • Meslekten men cezalarına karşı iptal davaları
 • Memuriyetten ihraç kararlarına karşı iptal davaları,
 • Memuriyette açığa alınma kararlarına karşı iptal davaları,
 • Memur disiplin cezalarına karşı iptal davaları,
 • HAGB yada Beraat sonrası memuriyete geri dönüş davaları,
 • İdareler tarafından verilen her türlü kararların iptali davaları
 • İdarede görülmesi görevli kılınan kamulaştırma davaları,
 • Polis okulu mülakat davaları,
 • Güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi sebebiyle açılacak iptal davaları,
 • Hukuka aykırı yapılan tayinlere ilişkin davalar
 • 375 sayılı KHK sebebiyle doğan hukuka aykırı işlemlere yönelik davalar,
 • İmar planının iptaline yönelik davalar,
 • Askeri Disiplin Cezalarına Karşı iptal Davaları,
 • Devlete ödenen idari para cezalarının ve her türlü alacağın tahsiline yönelik tam yargı davaları

Mersin İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mersin idare hukuku avukatı, bireylerle kamu kurumları arasında ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları çözmeye odaklanan bir profesyoneldir. İdari yargı kapsamına giren davaların merkezinde, müvekkillerinin haklarını savunmak ve hukuki çıkarlarını korumak bulunmaktadır.

Mersin idare hukuku avukatı, müvekkillerinin idari işlemlerden doğan haklarının ihlal edildiği durumlarda, ilgili işlemlerin iptali için dava açma sorumluluğunu üstlenir. Örneğin, bir bireyin bir kamu kurumundan aldığı bir kararın hukuka aykırı olduğuna inandığı durumda, idare avukatı aracılığıyla bu kararın iptali için hukuki süreci başlatabilir.

Ayrıca, Mersin idare hukuku avukatı, idari eylemlerden kaynaklanan haksızlıkların giderilmesi amacıyla dava açabilir. Örneğin, bir kişinin bir kamu kurumunun eylemi nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararın tazmini için mücadele edebilir.

Mersin idare hukuku avukatının uzmanlık alanları şu başlıkları içerir:

 • İdari işlemlerin iptali davaları
 • İdari eylemlerden kaynaklanan tam yargı davaları
 • Disiplin Cezalarının İptali
 • Güvenlik Soruşturma Kararlarının iptali
 • İdare tazminat davaları
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • İhale hukukuyla ilgili davalar

Mersin idare hukuku avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak için aşağıdaki hizmetleri sağlar:

Bu alanda uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış bir avukat olarak, idari yargının karmaşık prosedürlerini ve hukuki kurallarını bilir. Hukuki gelişmeleri yakından takip eder ve müvekkillerinin haklarını en etkili şekilde savunmak için yeni stratejiler geliştirir.

Mersin’de idari dava açmayı düşünen bireyler, bu alanda uzmanlaşmış bir idare avukatından profesyonel destek alarak haklarını etkili bir şekilde koruyabilirler.

Mersin İdare Hukuku Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Mersin’de idari dava açmayı düşünen bireyler için, bu süreçte haklarını etkili bir şekilde savunacak uzman bir mersin idare hukuku avukatından hukuki destek almak kritik bir adımdır. Mersin idare hukuku avukatı seçerken dikkate alınması gereken önemli faktörler şunlardır:

 • Uzmanlık: İdari yargının karmaşık prosedürleri ve hukuki kuralları konusunda bilgi sahibi, bu alanda uzmanlaşmış bir mersin idare hukuku avukatı seçmek hayati bir önem taşır.
 • Deneyim: İdari dava konusunda deneyimli bir mersin idare hukuku avukatı, müvekkilin davasının başarı şansını artırabilir. Benzer davalarda edinilen tecrübe, avukatın daha etkili bir savunma sunmasına olanak tanır.
 • Güvenilirlik: Müvekkilleriyle güvene dayalı bir ilişki kurabilen ve onların haklarını etkili bir şekilde savunabilecek bir mersin idare hukuku avukatı seçmek önemlidir. Güvenilir bir avukat-müvekkil ilişkisi, hukuki sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
 • Uygun Ücret: İdari davalar genellikle maliyetli olabilir, bu nedenle uygun bir ücretle hizmet sunan bir mersin idare hukuku avukatı seçmek maddi açıdan önemlidir. Ücret konusundaki şeffaflık, müvekkilin bütçesini doğru bir şekilde planlamasına yardımcı olur.

Mersin’de idare hukuku avukatı seçerken, yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra, aday avukatların internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve referanslarını incelemek önemlidir. Ayrıca, potansiyel bir avukat ile birebir görüşmek ve davanızla ilgili bilgi vermek, doğru avukatı seçme sürecinde kritik bir rol oynar.

Mersin İdare Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Sorular:

 1. İdari yargının alanına giren davalarda deneyiminiz nedir?
 2. İdari davalarda başvurduğunuz stratejiler nelerdir?
 3. Dava takibi sürecinde müvekkillerinize nasıl destek sağlıyorsunuz?
 4. Dava sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 5. Dava ücreti nasıl belirlenir ve hangi unsurları kapsar?

Bu sorular, mersin idare hukuku avukatının uzmanlığını, yaklaşımını ve hizmet kalitesini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Mersin İdare Hukuku Avukatlarının Açabileceği Dava Türleri Nelerdir?

Mersin İdare hukuku avukatı, idari yargının kapsamına giren davalarda müvekkillerinin haklarını savunmak ve hukuki çıkarlarını korumak üzere faaliyet gösterirler. İdari davalar, idarenin yaptığı işlem ve eylemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla başlatılan davalardır.

Mersin İdare hukuku avukatı açabileceği dava türleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, idari davalar üç ana kategoriye ayrılır:

 • İptal Davaları: Bu davalarda, idari işlemlerin hukuka aykırılığını ileri sürerek bu işlemlerin iptalini talep etmek amaçlanır. İptal davaları, idari işlemlerin hukuka aykırılığı nedeniyle bireylerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği durumlar için başvurulabilir. Örneğin, bir bireyin bir kamu kurumundan aldığı bir kararın hukuka aykırı olduğunu düşündüğü durumlarda, bu kararın iptali için iptal davası açabilir.
 • Tam Yargı Davaları: Bu davalarda, idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan maddi veya manevi zararların tazmini talep edilir. Tam yargı davaları, idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle bireylerin maddi veya manevi zarara uğradığı durumlar için başvurulabilir. Örneğin, bir bireyin kamu kurumunun eylemi nedeniyle maddi veya manevi zarara uğradığı durumlarda, bu zararın tazmini için tam yargı davası açabilir.
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar: Bu davalarda, idare ve gerçek veya tüzel kişiler arasında imzalanan idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar çözülmeye çalışılır. İdari sözleşmelerden doğan davalar, sözleşmelerin uygulanması, yorumlanması veya sona ermesi gibi konularda ortaya çıkan anlaşmazlıklar için başvurulabilir. Örneğin, bir bireyin kamu kurumuyla imzaladığı bir idari sözleşmenin uygulanmasında bir sorun yaşadığı durumlarda, bu sorunu çözmek için idari sözleşmelerden doğan dava açabilir.

Bu dava türleri, Mersin İdare hukuku avukatı müvekkillerinin çeşitli hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzmanlaştığı alanlardır.

Sıkça Sorulan Sorular

İdare Hukuku Davaları Kaça Ayrılır?

İdare hukuku davaları ikiye ayrılmaktadır. Tam yargı davaları ile idari işlemin iptal davalarıdır.

İdari Kararlara Karşı Açılan Davalar Hangi Mahkemede Görülür?

İdari davalara bakmakla yükümlü mahkeme İdare Mahkemeleri ve Danıştay mahkemeleridir. İdari işlemin iptali davası dilekçe örneği ile dava açılmaktadır.

İdare Mahkemesinde Davalar Nasıl Görülür?

İdare mahkemesinde esas olan dosyaların evrak üzerinden görülmesidir. Fakat taraflar duruşma yapılmasını istemesi halinde hakimin takdiri ile duruşma yapılabilmektedir.

İdari Kararlara Karşı Dava Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İdari davalarda dava açma süresi, idari işlemin tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu nokta da, hukuk büromuz müvekkillerine en hızlı ve profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

İdari Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

İdari dava dilekçesinde tarafların ad ve soyadları, kimlik numaraları yada vergi numaralı, adresleri, davalı idarenin KAYSİS numarası, adresi, yasal dayanaklarınız, talebiniz, dayandığınız deliller, varsa avukatınız adı soyadı adresi, idari işlemin tarafınıza bildirim tarihi, dava değeri, dava konusu belgelerin asılları yada asıl gibi örnekleri ile varsa yürütmenin durdurulması talebiniz ve duruşma talebiniz idari dava dilekçesinde belirtilmelidir. Ayrıca idari davalarda 4 adet dilekçe bulunmaktadır. Bunlar dava dilekçesi, savunma dilekçesi, savunmaya cevap dilekçesi ve ikinci savunma dilekçesidir.

İdare Mahkemesi Kararların Uygulanması İçin Kesinleşmesi Gerekir Mi?

İdare mahkemesi kararları özel hukuk mahkemesi kararlarından ayrılmaktadır. Özel hukuk mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi beklenirken idare mahkemesi kararları için böyle bir beklemeye gerek yoktur. İYUK uyarınca idare mahkemesi kararlarının 30 gün içinde uygulanması zorunludur.

Yürütme Durdurma Kararı Nedir?

Yürütmenin durdurulması kararı, hukuka aykırılığı henüz tespit edilmeden idari işlemin icra edilmesinin açılan dava kesinleşinceye kadar durdurulmasını sağlayan karar türüdür. Taraflar dava açarken idari işlemin durdurulması talep ediyorlarsa bunu muhakkak dilekçelerinde belirtmeleri ve yürütme durdurma harcını ödemeleri gerekmektedir. Yürütme durdurma talebi dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda hakim resen dikkate almayacaktır.

Yürütme Durdurma Kararı Hangi Hallerde ve Şartlarda Verilir?

Yürütme durdurma kararı idari işlemin devam etmesi halinde telafisi güç kayıpların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekmektedir. Ayrıca bu iki şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Örneğin idare tarafından bir binaya yıkım kararı verilmesi durumunda bina yıkıldıktan sonra tekrar yapılması geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşatacağından yürütme durdurulması verilmesi uygun olacaktır.

İdare Mahkemesinde Kaç Dereceli Yargılama Vardır?

İdare mahkemelerinde özel hukukta olduğu gibi 3 dereceli yargılama vardır. Bunlar İlk Derece İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri Ve Danıştay’dır. Taraflar kararlardan memnun kalmaması durumunda bir üst mahkemeye itiraz etmektedir.

İdare Mahkemesinde Tanık Dinletilebilir Mi?

İdare mahkemelerinde özel hukukta olduğu gibi 3 dereceli yargılama vardır. Bunlar İlk Derece İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri Ve Danıştay’dır. Taraflar kararlardan memnun kalmaması durumunda bir üst mahkemeye itiraz etmektedir.

İdare Mahkemeleri Ne Kadar Sürer?

İdare mahkemelerinde tanık dinletilmediği için davalar özel hukuk mahkemelerine göre daha kısa sürmektedir. Fakat idare mahkemesi istinaf ve temyiz aşamaları yani üst mahkeme aşamaları özel hukukta olduğu gibi uzun sürdüğünü görmekteyiz.

İptal Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

İptal davası açılabilmesi için davaya konu idare kararının hukuka aykırı olması gerekmektedir. İptal davası açacak kişi kararın yetki yönünden, şekil yönünden, usul yönünden, sebep yönünden, maksat yönünden ve konu yönünden inceler ve buna göre itirazlarını yapar.

İptal Davası Kimlere Karşı Açılır?

İptal davası hukuka aykırı veren idari makama karşı açılmaktadır. İdari kararı birden çok idare tarafından bazen verilebilmektedir. Bu durumda iki idarede taraf gösterilerek dava açılabilmektedir.

İdari İşlemin İptali İçin İdareye Başvuru Zorunlu Mu?

İptal davası açabilmek için idareye başvuru yapma zorunluluğu yoktur. Fakat başvuran taraf ihtiyari olarak idareye başvurmasında herhangi bir sakınca yoktur. İdareye başvuru zorunluluğu tam yargı davalarındadır.

Dava Açma Süresi Geçerse Ne Olur?

Dava açma süresi hak düşürücü süredir. Bu sürenin geçmesi durumunda süre geçimi İYUK, m. 14/3-e maddesi uyarınca ilk inceleme mahkemesinde dikkate alınır. Dava İYUK madde 15/1-b uyarınca dava reddedilir.

İdare Mahkemesinde Yer Yönünden Görevli Mahkeme Neresidir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinin 3/a bendinde, dava dilekçelerinin görev ve yetki yönünden öncelikle inceleneceği, aynı maddenin 6.fıkrasında, ilk incelemeye ilişkin hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15.madde hükmünün uygulanacağı, 15. maddesinin 1/a bendinde, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır. Aynı Kanunun 32/1.maddesinde; “Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.” hükmüne yer verilmiştir.

İdare Mahkemesinde Avukat Gerekli Mi?

İdare mahkemeleri usul yönünden çok katı kuralları olan mahkemelerdir. Özel hukuk mahkemelerinde bazı sürelerin kaçırılması telafi edilebilirken, idari hukuk mahkemelerinde sürelerin kaçması durumunda asla telafi yapılmamaktadır. Bu sebeple idare mahkemelerinde muhakkak avukat tutulması gerekmektedir.

İdare Mahkemesi Avukat Ücreti Ne Kadardır?

İdare mahkemesi avukat ücreti her yıl belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenmektedir. Fakat burada belirlenen miktar alt sınırdır. Yani asgari tutardır. Davanın zorluğu, tarafların çokluğu ve işlemin değerine göre idare mahkemesi avukat ücreti avukat tarafından tayin edilir.

Mersin İdare Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Mersin idare hukuku avukatları ücretleri her yıl Adalet Bakanlığının yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ve yine her yıl Mersin Barosunun yayınladığı tavsiye niteliğinde olan Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca belirlenmektedir. Bu kanunlarda geçen ücretlere yargılama giderleri dahil değildir. Yargılama giderleri ayrıca dava açılırken, yada davada mahkemenin talep ettiği zaman ödenmektedir.

Mersin En İyi İdare Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Mersin en iyi idare hukuku avukatı bulmak için idare hukuku konusunda uzman bir avukat bulmak gerekmektedir. İdare hukuku ve özel hukuk tamamen ayrı usul kurallarına sahiptir. Bu sebeple idare hukukuyla ilgilenen avukatlar sadece idare hukukuyla ilgilenmemektedir. Hukuk büromuzda idare hukuka ilişkin özel bir departman bulunmaktadır. Bu departmanımız idare hukukunda uzmandır ve siz müvekkillerimize en iyi, en kaliteli hizmeti vermektedir.

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara