Mersin Konkordato Avukatı

Konkordato iyi niyetli borçlunun alacaklıları ile borçlarını ödemek için ticaret mahkemesinin onayı ile yapılan bir sözleşmedir.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Yasa koyucu 3 tür konkordato uygulaması düzenlemektedir:

 1. Adi konkordato (En yaygın kullanılan)
 2. İflastan sonra konkordato
 3. Mal varlığının terki suretiyle konkordato

Konkordato Neden Yapılır?

Konkordato mali durumu iyi gitmeyen şirketlerin ve şahısların borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için mahkemeden süre talep ederek , ödeme için alacaklıları ile anlaşması için yapılır.

konkordato-nedir-tuncsuditol
konkordato-nedir-tuncsuditol

Konkordato İle İflas Ertelemenin Farkı

 1. İflas ertelemeye sadece sermaye şirketleri başvurabilirken, konkordatoya sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler başvurabilir.
 2. İflas erteleme talep edilebilmesi için, şirket borca batık olmalıdır. Konkordato talep etmek için ise borca batık olma şartı aranmaz.
 3. İflas erteleme de alacaklılar alacaklarından vazgeçmez.Konkordato da ise alacaklılar alacağın bir kısmından vazgeçer.

Konkordato Komiseri Nedir? Kayyum Mudur? Görevleri Nelerdir?

Konkordato komiseri mahkeme tarafından ilgili konkordato dosyasına atanan bilirkişidir.Kayyum değildir. Konkordato komiserinin görevleri;

 • Konkordato projesinin tamamlanması için katkıda bulunmak
 • Borçlunun ticari faaliyetlerine yardımcı olmak
 • Kanunda verilen görevleri yapmak
 • Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde mahkemeye ara rapor sunmak
 • Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek
 • Alacaklıları alacaklılar toplantısına davet etmek ve ilgili toplantıya başkanlık etmek

Konkordato İle Ne Kadar Zaman Kazanırım?

Konkordato ile dava açıldığında mahkeme borçluya 3 aylık geçici mühlet verir.Mahkeme bu geçici mühleti gerek gördüğün de 2 ay daha uzatabilir. Daha sonra konkordato talebi kabul edilirse mahkeme 1 yıllık kesin mühlet verir.Bu 1 yıllık süreyi mahkeme yine gerek görürse 6 ay uzatabilir. Yani kısacası konkordato toplamda borçluya 1 yıl 11 aylık bir süre kazandırmış olur.

Konkordatonun Sağladığı Avantajlar

Bu yola başvuran borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklıların Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılması ihtiyati tedbir yolu ile durdurulur.

Konkordato İçin Gerekli Belgeler

 1. Konkordato ön projesi ( Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçecekleri, borçlunun mevcut mal varlığını satıp satmayacağını vb…)
 2. Borçlunun malvarlığını gösterir belgeler ( Son bilanço, işletme defteri, nakit akım tablosu vb….)
 3. Alacaklıların alacak miktarlarını ve imtiyaz durumunu gösteren tutanak
 4. Konkordato ön projesine göre, alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek miktarı gösteren karşılaştırmalı tablo
 5. Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları

Konkordato Hangi İlde Hangi Mahkemede Açılır?

Konkordato davası, konkordatoyu talep eden şahıs veya ticari şirketlerin merkezinin bulunduğu il de bulunan ticaret mahkemesinde açılır.

Av.Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara