Mersin Sigorta Avukatı

Mersin Sigorta Avukatı olarak sizlere Sigorta hukuku alanında profesyonel hizmetler veriyoruz. Sigorta hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, Sigorta hukuku alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır.

Tam olarak bu noktada, sizlere alanlarında deneyimli Mersin Sigorta avukatları olarak yardımcı olabiliriz.

Mersin Sigorta Avukatı olarak, siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için varız. Hukukun tüm alanlarında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

Mersin Sigorta Avukatı
Mersin Sigorta Avukatı

Mersin Sigorta Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin Sigorta Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Ofisimiz Mersin merkez ofisi olmak üzere Türkiye’nin her ilinde, sigorta sözleşmeleri kapsamında oluşan uyuşmazlıklara yönelik sigorta avukatı ve sigorta davalarına bakan avukat olarak, mağdurların maddi ve manevi zararların tazmini başta olmak üzere tüm sigorta hukuku davalarında hizmet vermektedir.

Sigortaya Karşı Açılan Davalar Nelerdir?

Maalesef vatandaşlarımız güçlü sigorta şirketleri tarafından ezilmekte, çoğu zaman sigorta şirketi tarafından hak gaspına uğratılmaktadır. Halbuki istatistiklere baktığımızda sigorta şirketleri aleyhine açılan davaların yüzde 80’i kazanılmaktadır.

Hal böyle olmasına rağmen maalesef vatandaşlarımız sigorta şirketleri tarafından hak kaybına uğradığında sigortaya karşı dava açma yolunu tercih etmemektedir.

Sigorta şirketinde paranızı bırakmayın.

Sigortaya karşı açılan davalarda ispat yükü sigorta şirketinde olmasına rağmen günümüzde maalesef her ay düzenli olarak para ödediğimiz sigorta şirketleri hasar gerçekleştiğinde hasar ödemelerini gerektiği gibi yapmamaktadır.

Sürücü Değişikliği Sebebiyle Sigorta Şirketinin Ödeme Yapmaması

Uygulamada Sigorta şirketleri birçok kaza dosyasını sürücü değişikliği bahanesi ile ödemeyi reddetmektedirler. Oysa ki, uyuşmazlık bir sigorta davasına konu olduğunda, ispat yükü sigorta şirketine aittir. Sürücü değişikliği kanıtlanması zor bir olgudur. Bu sebeple sigorta şirketlerinin sürücü değişikliği sebebiyle ödeme yapmaması durumu bir davaya konu edildiğinde, davaların yüzde 90’ı sigorta şirketleri tarafından kaybedilmekte, sigortalı lehine sonuçlanmaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi yukarıda açıklanan konuda son verdiği kararda da ilgili duruma ışık tutmuştur. İlgili karar da “Davalı sigortacının oluşun farklı olduğu ve teminat dışında kalan hallerden olduğunu soyut iddialarla değil, somut delillerle kanıtlaması gerekmektedir. Dosya kapsamına göre kazada davacı tarafın sürücü değişikliği yaptığı hususunun sabit olmadığı, kaldı ki bu husus sabit olsa bile, bunun tek başına doğru ihbar mükellefiyetini kasten yerine getirmeme veya sigorta teminatı dışında kalan bir hususu sanki bu oluşan riziko teminat içinde imiş gibi ihbar etme anlamına gelmeyeceği ve dolayısıyla ispat külfetinin de yer değiştirmeyeceği açıktır” denilerek söz konusu uyuşmazlık sigortalı lehine çözümlenmiştir.

Alkollü Araç Kullanımı Sebebiyle Sigorta Şirketinin Ödeme Yapmaması

Uygulamada Sigorta şirketleri sigortalının kaza anında alkollü olması sebebiyle gerçekleşen maddi zararı ödemeyi reddetmektedir. Oysa gerçekleşen kaza anında tüm kusur karşı tarafta ise sigortalı alkollü bile olsa sigorta şirketinin kasko poliçesi kapsamında zararı karşılaması gerekmektedir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi yukarıda açıklanan konuda son verdiği kararda da ilgili duruma ışık tutmuştur. İlgili karar da “Zararın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına zararın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda zararın teminat dışı kaldığının ispat yükü sigortacıya düşmektedir.” Denilerek söz konusu uyuşmazlık sigortalı lehine çözümlenmiştir.

Hukuk Büromuzun Sigorta Hukuku Konusunda Verdiği Hizmetler:

 1. Yangın, Sel Deprem Hasarı Sebebiyle Zararın Tazmini,
 2. Gemi Sigortası ve Gemide Oluşan zararın Tazmini,
 3. Taşıma Sigortası ve Taşıma Sırasında Oluşan Zararın Tazmini,
 4. Araç Değer Kaybı Tazminatının Tazmini,
 5. Gerçek Hasar Bedelinin Tazmini,
 6. Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazasında Gerçekleşen Zararların Tazmini,
 7. Geçici İş Görmezlik, Sürekli İş Görmezlik Ve Bakıcı Giderinin Tazmini,
 8. Çalışma Gücünün Yitirilmesinden Doğan Kayıpların Tazmini,
 9. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıpların Tazmini,
 10. Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz
 11. Araç Pert Bedelinin Tazmini,
 12. Yangın, Sel Deprem Hasarı Sebebiyle Zararın Tazmini,
 13. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Tazmini
 14. Sürücü Değişikliği Sebebiyle Ödenmeyen Zararın Tazmini vb.

Araç Değer Kaybı Tazminatını Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı tazminatı başvurusu: Aracınızın uğradığı kaza sonucu ikinci el piyasasında uğradığı kayıp için yapılan başvurudur. İlgili tazminat maddi tazminat gibi kaza sonrasında sigorta şirketi tarafından size direk ödenmesi gerekmektedir. Fakat günümüzde hukuki süreç başlatmadan sigorta şirketleri bu tazminatı ödememektedir. Araç değer kaybı tazminatının tazmini alınabilmesi için öncelikle rizikonun süresinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. İlgili bildirim yapılıp kanun uyarınca sigorta şirketine 15 gün süre tanınması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda sigorta şirketinin ödeme yapmaması veyahut eksik yapması durumunda dava açılması gerekmektedir. İlgili dava genel mahkemelerde açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonunda da açılabilmektedir. Eğer başvurucu genel mahkemeye gitmek istiyorsa önce arabulucuya başvurunun zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Araç değer kaybı davaları teknik davalar olup bir usul eksikliğinde hak kayıpları yaşatmaktadır. Bu sebeple muhakkak konusunda uzman bir sigorta avukatından destek alınması gerekmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Gerçek Hasar Bedeli Nasıl Alınır?

Trafik kazası sonucunda maalesef araç fiyatlarının ve yedek parça fiyatlarının çok artması sebebiyle sigorta şirketleri taahhüt ettikleri rizikoları karşılama yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemekte, orijinal parça yerine yan sanayi parça takmakta, özel servis tarafından belirlenen fatura bedelinin tamamını ödemekten imtina etmektedir. Bu durumda yapılması gereken konusunda uzman bir sigorta avukatından destek almaktır. Sigorta avukatı ile gerçek hasar bedeli için dava açılması gerekmektedir. Yine değer kaybı tazminatında olduğu gibi gerçek hasar tespit ettirilmeli ve bu tespit ile birlikte sigorta şirketine hasar ihbar edilmelidir. Sigorta şirketine kanuni süre tanınmalı, bu süre zarfında ödeme alınmaz yada eksik alınır ise dava açılmalıdır. Bu zarar türünde de taraf isterse Sigorta Tahkim Komisyonuna isterse genel mahkemelere gidebilmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Sonrasında Tazminat Nasıl Alınır?

Yaralanmalı bir trafik kazası sonrasında tazminat alabilmek için öncelikle diğer sigorta davalarında olduğu gibi rizikonun sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. İlgili bildirim yapıldıktan sonra diğer sigorta davalarından ayrı olarak yaralanmaya bağlı maluliyetin kesinleşmesinin ve bir Sağlık Kurulu Raporuna bağlanmasının beklenmesi gerekmektedir. Kimi sigorta şirketleri epikriz raporu ile ödeme yapmakta ise de genel uygulama Erişkinlere İlişkin Sağlık Kurulu raporudur. Bu rapor alındıktan, rapor sigorta şirketine gönderilmeli ve yine 15 gün süre tanınmalıdır. Bu sürede sigorta şirketinin ödeme yapmaması durumunda ise diğer sigorta davalarında olduğu gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna veya genel mahkemelere gidilmesi gerekmektedir. İlgili davalarda dava değeri yüksek olduğundan Yargıtay incelemesine tabidir. Tabi olduğu için bu davalar uzun sürmektedir. Fakat her aşamasında tarafların sulh olup anlaşması mümkündür.

Kaç Günde Sağlık Kurulu Raporu Alabilirim?

30692 sayılı Erişkinlere İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca maluliyetin kalıcı ve sürekliliğinin tespiti için minimum 1 yıl beklenmesi gerekmektedir. Fakat günümüzde uygulamada daha erkende raporlar, doktorlar tarafından kullanılarak düzenlenebilmektedir. Fakat uygulamada 1 yıl beklenmeden alınan raporların dava da usulen ret olduğu görülmektedir. Bu sebeple 1 yıl beklemenin daha doğru olduğunu belirtmek isteriz.

Ölümlü Trafik Kazası Sonrasında Tazminat Nasıl Alınır?

Borçlar Kanunu uyarınca ölümlü bir trafik kazası sonrasında desteğinden yoksun kalan eş, çocuk yada anne baba destekten yoksun kalma tazminatı alabilmektedir. İlgili tazminatın alınabilmesi için hukuki süreç başlatılmalıdır. Destekten yoksun kalan kişi ilgili evraklarla birlikte sigorta şirketine bildirim yapmalıdır. Yaptıktan sonra kanuni yine 15 gün süre tanımalı, bu süre sonunda ödeme alınmaz ise dava açmalıdır. Ölümlü trafik kazası davaları teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Araç Pert Bedeli Nasıl Alınır?

Araç PERT bedeli aynı gerçek hasar bedelinin tazmininde olduğu gibi sigortaya rizikonun bildirilmesi ile başlamaktadır. Bu noktadan sonra dava açılmalıdır. Uygulamada genelde bu olaylarda aracın onarım yapılması yada PERT çıkması arasında uyuşmazlık yaşanmaktadır. Sigortalı aracın PERT çıkarılmasını isterken, sigorta şirketi aracı onarım yapmak isteyebilmektedir. Bu noktada uyuşmazlık objektif olarak değerlendirilmektedir. Eğer araçta oluşan hasar büyükse ve aracın onarımı mümkün değilse mahkeme aracın PERT çıkarılmasına karar vermektedir. Ayrıca yine ilgili uyuşmazlıkta ikinci sorun PERT bedeli ödenirken aracın hurda halinin ne olacağıdır. Yine sanılanın sigorta şirketinden ziyade sigortalı buna karar verebilmektedir. Sigortalı isterse aracın hurda halini teslim alabilmektedir.

Yangın, Deprem, Sel Zararı Nasıl Tazmin Edilir?

Bir işletmeniz yada konutunuzun sigortalı olması çok önemlidir. İlgili sigortalardan bazıları devlet tarafından zorunlu tutulmaktadır. Zorunlu olsun yada olmasın sigortalı bulunan konutunuz yada işyeriniz başına yangın, deprem ve sel gibi bir zarar gelmesi durumunda, ilgili zararın tazmini sigorta şirketlerinden mümkündür. Aynı trafik kazalarında olduğu gibi ilk iş rizikonun bildirilmesidir. Bu bildirim yapıldıktan sonra sigorta şirketinin ödeme yapmaması durumunda dava açılması gerekmektedir.

Sigorta Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Sigorta davalarında iki yol vardır. Bu iki yolun seçimi tamamen taraflara aittir. Bunlardan ilki sigorta tahkime gitmek ve karardan memnun kalınmaması durumunda Yargıtay’a temyiz etmektedir. Tahkim süreci 8 ay sürmekte, Yargıtay aşaması da 2-3 yıl arası sürmektedir.

İkinci yol ise arabuluculuğa gitmek ve daha sonra genel mahkemelere gitmektedir. Genel mahkemenin kararından sonra memnun kalınmaması durumunda ise Bölge Adliye Mahkemesine ve Yargıtay’a gitmektir. Bu yolda ise süreç yaklaşık 4-5 yıl sürmektedir. Her iki yolda da birinci öncelik sigorta şirketine yazılı başvurudur. Sigorta şirketine başvuru dilekçesi ile sigorta şirketine riziko bildirilmeli, ardından iki yoldan biri tercih edilmelidir.

Sigorta Hukuku Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Sigorta hukuku davalarında uygulamada genel olarak ücretler dava sonunda alınmaktadır. Alınacak ücret tahsil edilen tutar üzerinden kararlaştırılmaktadır. Uygulamada şuan için avukatlar ortalama %20 avukatlık ücreti teklif etmektedirler.

Sigorta Hukukunda Avukat Tutmam Şart Mı?

Evet kesinlikle şart. Maalesef günümüzde sigorta uyuşmazlıkları sigortacılar, sigorta acenteleri ve aracı firmalar ile takip edilmektedir ve bu durum büyük hak kayıpları yaşatmaktadır. Öncelikle Avukatlık Kanunu uyarınca hukuki iş takibi sadece avukatlara özel olup, başka kişilerce hukuki iş takibi yapılması suçtur. Bunun yanında sigorta hukuku mevzuatı ve kanunları zor ve teknik kanunlardır. Muhakkak hukuk eğitimi alan kişiler tarafından yorumlanması gerekmektedir. Son olarak avukatların baroya kayıtlı kamu görevlisi olduğunu, yaptığı eylemlerden hukuki sorumluluğu olduğunu ve sizinde hukuki güvenliğiniz olduğunu söylemek isteriz.

Mersin En İyi Sigorta Avukatı Nasıl Bulurum?

Mersin en iyi sigorta avukatı bulmak için biraz araştırma yapmak gerekmektedir. Sigorta mevzuatı sürekli değişim halindedir. Hatta en çok değişen kanun diyebiliriz. Bu sebeple muhakkak sürekli sigorta davaları ile ilgilenen bir avukat bulmak çok önemli olacaktır. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Mersin ilinde sigorta hukukunda uzmanlaşmıştır.

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara