Mersin Şirket Avukatları

Mersin Şirket Avukatları

Mersin Şirket Avukatları

Mersin Şirket Avukatları

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında Mersinde hizmet veren hukuk bürolarına şirket avukatı mersin denmektedir. Günümüzde başarılı şirketler büyümekte , büyümeye bağlı olarak uyuşmazlıklar çoğalmaktadır. Şirket avukatı , büyüyen ve gelişen şirketlerin hukuki sorunlarına çözümler getirerek , şirketlerin kar etmesini sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku avukatı mersin ise ticarette geçen ilişikleri düzenleyen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari ilişkilerin gittikçe karmaşık hale gelmesi ve büyümesi, ileride meydana gelebilecek ihtilafların erkenden öngörülmesini ve buna göre tedbir alınmasını zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bu durum şirketler bakımından büyük önem arz etmektedir. Çünkü yaşanan kayıplar, yıllarca emek verilerek kurulmuş olan şirketlerin iflasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle de hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde yargı yoluna başvurulmasında ticaret ve şirket avukatının önemi yadsınamaz. Şirketlerden bahsetmişken Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan dört tip şirket tipi olduğunu da söylememiz gerekmektedir. Bu bağlamda ticaret şirketleri; anonim, limited, komandit ve kolektif olmak üzere ayrılmıştır. Her bir şirket tipinin kendine özgü kuruluş şekli ve sermaye koyma yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla gerek şirketlerin kuruluşunda gerekse işleyişinde ticaret-şirket avukatına danışılması ve kendisinden hukuki danışmanlık alınması aslında en doğru adım olacaktır.

ŞİRKET AVUKATI

Tüm bunlar çerçevesinde şunu söylemeliyiz ki ticaret-şirket avukatı, ticaret hukuku ve şirketler hukukunun uzmanı olup bu alanlarda gerçekleştirilecek olan her türlü işlem için başvurulması gereken ilk kişidir.

Ticaret ve Şirket Avukatının Verdiği Hizmetler

Ticaret ve mersin şirket avukatlarının verdiği hizmetler aslında çok kapsamlıdır. Çünkü ticaret hukuku avukatı , hem şirketler kanunu , ticaret kanunu ve uluslar arası ticaret kanunu alanlarında uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Avukatlar yalnızca danışmanlık hizmeti değil aynı zamanda yargı yoluna başvurulmasına ve davaların takibinin sağlanmasına dair de hizmetler vermektedirler. Ticaret ve şirket avukatının temelde verdiği en önemli danışmanlık hizmeti, bir ticari şirketin kurulmasından tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde yardım sağlamasıdır. Aynı zamanda sermaye arttırma ve azaltma işleri de avukat tarafından yürütülebilecektir. Haksız rekabet, şirket yönetimi ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması konularında da ticaret-şirket avukatı aktif olarak rol almaktadır. Bunların yanı sıra şirket aleyhine açılan davaları takip etmek ve gerektiğinde şirket adına dava açmak da avukatın verdiği hizmetler arasındadır.

Ticaret ve Şirket Avukatının Önemi

Yukarıda mersin şirket avukatının öneminide kısaca değindik . Sonuç olarak şunları söylemekte fayda var , avukata aylık ödenen danışmanlık ücreti işveren tarafından gereksiz gözükse de , avukatın engel olacağı bir uyuşmazlık sizi milyon dolarlardan kurtulabilir.

Aynı zamanda kanunda yer alan usul kurallarına uygun hareket edilmesi ve sürelerin kaçırılmaması da şirketlerin geleceği bakımından önem arz ettiğinden dolayı bu alanda avukata ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olmaktadır. Yapılan ufak bir teknik hata, büyük zararların meydana çıkmasına ya da ticari ilişkilerin son bulmasına neden olabilir. Bu nedenle hem teknik hem de hukuki bilgiye sahip olan ticaret ve şirket avukatına mutlak suretle danışılmalı ve onun deneyimlerinden faydalanılmalıdır.Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara