Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği; mimari projeler için mimarların kullandığı sözleşmedir. Bu sözleşme ile mimar belirtilen sürede ve şartlarla proje yapmayı, işveren ise belirlenen ve taahhüt edilen ücreti süresinde ödemeyi taahhüt etmektedir.

Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği dikkatli ve özenle hazırlanması gereken bir sözleşme türüdür.Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği, iç mimarlık hizmet sözleşmesinden ayrılmaktadır. İç mimarların yaptığı iş ve işlemlerden mimarlardan ayrıldığından, sözleşmelerde tamamen ayrılmaktadır. Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir  Mersin Avukattan destek alınması gerekmektedir. Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği düzenlenirken tek tek cezai şartlar belirtilmeli ve yükümlülüklere uyulmaması durumunda yapılması gerekenler açıklanmalıdır. Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği metni açık olmalı ve gereksiz uzatmalardan uzak durmalıdır. Ayrıca uyuşmazlık olması durumunda uyuşmazlığın çözülmesi için görevli ve yetkili mahkemede sözleşme de belirtilmelidir.

Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

MİMARLIK HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ 26.10.2018,ADANA

YÜKLENİCİ :

ADRES :

İŞVEREN :

ADRES :

YAPILACAK İŞ : Mimari proje

YAPILACAK YER : ……………………………………………………………..

İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ : 02.05.2017 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başlanılacaktır.

İŞ BİTİŞ TARİHİ : İşe başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde bitirilecektir.

1.AMAÇ

1.1………………… ile ……………………………………………….. arasında imzalanan işbu sözleşmenin amacı, Mimari Proje,Statik Proje,Elektrik Proje,Mekanik Proje, 3 boyutlu modelleme , Katalog Tasarımıdır.Ayrıca bu sözleşme, imza altına alındığı tarihinden sonra oluşabilecek hukuki, cezai , maddi vb. her türlü sorumluluğu düzenler, sınırlar.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sözleşme Kurdistan ülkesi Duhok Kentinde yapılacak olan, 3 bodrum 31 kat toplam 34 kattan oluşan iki blok proje ve dükkanları çizimi için yapılmıştır.uygulanmasını ait hukuki,cezai ve maddi sorumlulukları içerir.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. Yüklenici :

3.2. İşveren(kullanıcı) :

4.SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1 Toplam 65.000 -USD( altmış beş bin Amerikan doları)’dir.

4.2.İlki peşinat olmak üzere 4 taksit olarak ödenecektir.

4.3.Peşinat ödemesi 20.000-USD (yirmibinamerikandoları) olarak XX Yapı Mimarlık ve Mühendislik, XXXX ‘ne ödenecektir.

4.4.Geri kalan bakiyenin ilk taksiti

– Mimari proje bittiğinde : 16.000 USD

– Statik proje bittiğinde : 16.000 USD

– Elektrik ve Mekanik proje bittiğinde : 16.000 USD olarak ödenecektir.

5.DİĞER HUSUSLAR

5.1. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok (…) gün içersinde gerekli yazılı belge ve bilgileri MİMAR’a verecektir.

5.2.Bu belge ve bilgilerin MİMAR’a tesliminde gecikme olması durumunda, ya da temini görevi MİMAR’a verilmesi durumunda temininde geçecek süreler, sözleşme süresine ilave edilir.

5.3. EKSTRA İSTEDİĞİN BAŞKA HUSUSLAR VARSA BURAYA EKLEMEN GEREKİYOR

6.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

6.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Türkiye Mersin Mahkemeleri ve Türkiye Mersin İcra Daireleri yetkilidir.

6.2. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Eksik kalan hususlarda TÜRK Hukukunda bulunan TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri uygulanacaktır.

6.3. Bir uyuşmazlığın devam ettiği süre boyunca, Taraflar bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini, söz konusu anlaşmazlığın çözümü ile ilgili bir önyargı oluşturmadan, gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.

7.TEBLİGAT ADRESLERİ

7.1. Devreden ve devralan ile yapacağı her türlü yazışmada aşağıda belirtilen tebligat adresleri esas alınacaktır.

Yüklenici adresi : İşveren :

7.2. Taraflar adres değişikliklerini derhal ve yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve ilgili tarafı bağlayıcı sayılacaktır.

7.3. Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün iletişim faaliyetleri yazılı olacak ve yazışmalar, taraflar burada belirtilecek farklı bir iletişim şekli konusunda anlaşmadıkları sürece, normal posta, faks veya e-mail yolu ile ilgili taraflara gönderilecektir. E-mail olarak gönderilen bütün mesajlar “sadece okunabilir” veya daha sonra değiştirilmeye olanak vermeyecek bir formatta olmalıdır. Faks veya e-mail ile yapılacak bütün iletişim işverenin sorumluluğu altındadır.

8.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

8.1. Bu sözleşme, Sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde, işveren ve yüklenici tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. İşveren sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle , işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu davranışların yeni işletmeyi imkansız hale getirmesi durumunda, yüklenici sözleşmesi her zaman fesih edebilir.

9.2. Yüklenici sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işveren sözleşmeyi her zaman fesih edebilir.

9.3. İşbu sözleşmenin 4. maddesine aykırılık durumunda, yüklenici işi durdurabilir, elinde ki bilgilere hapis hakkı uygulayabilir.

10.SON HÜKÜM

10.1. İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak 10 ana madde olarak tanzim edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir.

YÜKLENİCİ İŞVEREN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara