Nafaka Artırımı Dava Dilekçesi Örneği

Nafaka artırımı dava dilekçesi örneği; daha önce verilmiş ve kesinleşmiş bir nafakanın miktarının artırılması için açılan dava türüdür.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır?

Basit bir talep dilekçesi ile açıldığı halk arasında bilinmekteyken oysa nafaka artırımı dava dilekçesi bir davadır. Aynı diğer davalar gibi hukuki sebep, ispat ve gerekçe koşullarının oluşması gerekmektedir. Nafaka artırımı dava dilekçesi aile hukuku içinde yer almakta olup boşanma avukatları da bu konuya hakimdir. Aşağıda paylaştığımız nafaka artırımı dava dilekçesi örnek dilekçe olup muhakkak uzman bir aile hukuku avukatından destek almanız gerekmektedir. 

Nafaka artırımı iştirak nafakası ve yardım nafakası içinde açılabilmektedir. Tedbir nafakası için nafaka artırımı davası açmak mümkün değildir. Adli yardım talepli açmakta mümkün olup gerekli belgelerin temin edilmesi ile dilekçede adli yardım talebinde de bulunabilmek mümkündür. Nafaka artırım davasında hakim özgür iradesi ile nafaka miktarını belirleyerek artırmaktadır. Tabi ki artırım yaparken yıllar içinde yaşanılan enflasyon, tarafların ihtiyaçlarının artması ve müşterek çocuğun büyümesi hesaba katılmaktadır.

Nafaka Artırımı Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI:

VELİSİ:

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol – Mersin Barosu-2742

ADRESİ: Adres Antettedir.

DAVALI:

ADRESİ:

DİLEKÇE KONUSU: 2014 yılında Mersin 3. Aile Mahkemesince Verilen 500 TL iştirak nafakasının artırılarak 5.000 TL’ye çıkartılması ve hükmolunan nafaka bedeline her yıl enflasyon oranında artış uygulanmasına karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

Ekte bulunan Mersin 3.Aile Mahkemesi’nin 2015/2428 E. Sayılı dosyasında verilen karar ile müvekkil küçük lehine verilen 500 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

Ancak 7 yıl önce karara çıkan bu dosyada verilen 500 TL nafaka miktarı halen aynı kalmış ve günümüz Türkiye koşullarında artan enflasyon dikkate alındığında müvekkilin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ancak davalı tarafın geliri eskisine göre daha da artmış olup müvekkilin nafaka miktarında bir artış meydana gelmemiştir. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar karşısında işbu nafaka miktarı anlamını yitirmiş ve müvekkil buna bağlı olarak almış olduğu nafaka ile hayatını asgari düzeyde dahi idame ettiremez hale gelmiştir.

Müvekkil 9 yaşındadır. Bu sebeple yaşından dolayı çalışması imkansızdır. Yaşı gereği okula başladığından ihtiyaçları da artmıştır.

Nafakaya hükmedildiği tarihten itibaren 7 yıl geçmiş olması, 7 yıl içerisinde enflasyonda yaşanan artışın TÜİK verilerinin dahi çok üzerinde olması, pahalılık, davalı tarafın gelirinde olan artış, davacı müvekkilin hiçbir gelirinin olmayışı ve günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkil lehine hükmolunan 500 TL nafaka tutarının herhangi bir artırım oranı öngörülmeksizin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Bu nedenlerle, iş bu nafaka artırım davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

Davalı uluslararası sularda gemi de çalışmakta olup dolar üzerinden maaş almaktadır. Ekonomik durumu oldukça iyidir. Bu sebeple mahkemenizce verilecek kararla nafaka artırımına gidildiğinde davalının kazandığı aylık ücret kendisini etkilemeyecek kadar fazla miktardadır. Davalı son derece refah içinde yaşarken müvekkilin 500 TL yoksulluk nafakası alması günümüz koşullarında kabul edilebilir bir durum değildir. Açıkladığımız sebeplerle nafaka miktarının 500 TL’den 4000 TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilim ve velisi yargılama harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda değildir. Müvekkil 9 yaşında olup velisi de şuan küçük bir butik işletmektedir. Kendi sigortasını bile ödeyememektedir. Kira geliri aldığı yada ikamet ettiği bir taşınmazı olmadığı gibi kira da oturmaktadırlar. Üzerine kayıtlı taşınırda yoktur. Yapılacak olan mali ve ekonomik durum araştırmaları da müvekkilin durumunun iyi olmadığını, yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğunu gösterecektir. İş bu sebeplerle mahkemeniz nezdinde açtığımız bu davanın yargılaması süresince müvekkilin yargılama harç ve giderleri kapsamında Adli Yardımdan faydalandırılması talebimiz bulunmaktadır. ( Davacı 9 yaşındadır , velisinin Ek-Taşınır ve Taşınmaz Sorgu Ekranı Resimleri, Borcunun gözüktüğü SGK hizmet dökümü ve Genel Sağlık Sigortası Dökümü ektedir.)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu ve diğer sair mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER:

-Mersin 3.Aile Mahkemesi’nin 2015/42 E. Sayılı dosyası ve kararı

-Sosyal ekonomik durum araştırması

-Banka kayıtları,

-7 yıl içinde gerçekleşen TCMB, TÜİK ve ilgili kurumlardan ÜFE/TÜFE ve enflasyon oranlarının celbi

-Tanık (Gerekli görüldüğü takdirde dinlenmeleri talep edilmektedir.)

-Bilirkişi İncelemesi,

-Taşınmaz ve taşınır sorguları,

-SGK hizmet dökümü ve GSS dökümü,

-Keşif

-Yemin ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

Karşı tarafın sunduğu delillerden lehe olanlara dayanma, başkaca delil sunma hakkımızı ve karşı tarafın sunmuş olduğu delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda saydığımız ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle;

-Öncelikle ADLİ YARDIM talebimizin KABULÜ,

-Davamızın KABULÜ ile beraber,

-Müvekkil lehine aylık 500 TL olarak hükmedilen yoksulluk nafakası miktarının ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon koşulları göz önüne alınarak aylık 5000 TL olarak artırılmasına, hükmedilen nafakaya her yıl enflasyon oranında artış uygulanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 22.02.2023

DAVACI VEKİLİ AV. TUNÇ SUDİ TOL

Ek1: Mersin 3.Aile Mahkemesi’nin 2015/92428 E. Sayılı mahkeme kararı

Ek2: Taşınır ve taşınmaz e devlet sorgu

Ek3: Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Hizmet Borcu

EK4: Noter onaylı vekaletname

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara