Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi; yasal süresi içinde ödenmeyen bir nafakaya ilişkin yapılan şikayet dilekçesi örneğidir.

Nafakanın Ödenmemesi Durumda Ne Yapılması Gerekir?

İlgili dilekçe ile nafaka yükümlüsü, nafaka ödemediği için 3 ay cezalandırılır. Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi hazırlanırken muhakkak öncesinde kesinleşmiş nafaka kararı, ödenmeyen nafakaya ilişkin ilamlı icraya konu edilmelidir. İlamlı icraya konduktan sonra 1 ay süre tanınmalı, ödeme yapılmaması durumunda huzurda bulunan Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi ile dava açılmalıdır. Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi ancak 3 aydır ödenmeyen nafaka alacaklarına ilişkin olup zamanaşımı 3 aydır. Geçmiş dönemlere ait nafaka borçlarına ilişkin şikayetçi olunamayacaktır.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir mersin boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir. Süresinde ve doğru şekilde açılmadığında şikayet düşecek ve karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi İcra İflas Kanunu 344. madde uyarınca tatbik olunmaktadır. İlgili dava süresince nafakanın ödenmesi halinde açılan dava hemen düşecektir.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

MERSİN NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO: Mersin 6. İcra Dairesi 2023/13825 E.

DAVACI:

VELİSİ:

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol – Mersin Barosu-2742

ADRESİ: Adres Antettedir.

DAVALI:

ADRESİ:

DİLEKÇE KONUSU: Mersin 6. Aile Mahkemesince Verilen İlam İle Karar Altına Alınan Yoksulluk Nafaka Borcunu Yerine Getirmeyen Davalının Cezalandırılması Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Ekte bulunan Mersin 6.Aile Mahkemesi’nin 2023/138 E. Sayılı dosyası ile müvekkil küçük lehine verilen 500 TL iştirak nafakasına karar verilmiş. Bunun üzerine nafaka kararının düzenli ve doğru icrası maksadı ile sanık aleyhine Mersin 6.İcra Müdürlüğü’nün 2023/1225 E. Sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiş, ödeme emri sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

Sanık, ödeme emrinin tebliğine rağmen süresi içinde ödeme yapmamıştır. 1 ay beklememize rağmen herhangi bir ödeme yapmayınca mahkemenize başvurma zarureti doğmuştur.

Bu sebeple; süresinde nafaka borcunu ödemeyen sanığın İİK 344 vd. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Bir alıntı: İİK Madde 344 demektedir ki “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”.

HUKUKİ NEDENLER: İİK 344 vd. maddeler ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

-Mersin 6.Aile Mahkemesi’nin 2023/938 E. Sayılı dosyası,

-Mersin 6.İcra Müdürlüğü’nün 2023/425242 sayılı icra dosyası

-Bilirkişi İncelemesi,

-Tanık,

-Yemin ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

Karşı tarafın sunduğu delillerden lehe olanlara dayanma, başkaca delil sunma hakkımızı ve karşı tarafın sunmuş olduğu delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Nafaka kararında belirtilen şekilde zamanında ve düzenli olarak borcunu ödemeyen sanığın İİK 344 vd. maddeleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasını, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. 22.02.2023

Ek1: Mersin 6.İcra Müdürlüğü’nün 2023/1325255 sayılı icra dosyasına ait icra dosyası

Ek2: Mersin 6.Aile Mahkemesi’nin 2023/9353 E. Sayılı mahkeme kararı

EK3: Noter onaylı vekaletname

DAVACI VEKİLİ AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara