Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği: İcra takipleri, ilamsız icra takibi ve ilamlı icra takibi olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. İlamlı takiplerde icra emri gönderilirken, ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrine karşı 7 gün içinde itiraz yolu açık olup, ekte bulunan dilekçe örneği ile borca itiraz edebilirsiniz. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir icra avukatından destek almak gerekmektedir. Çünkü gerçek bir borca haksız olmanız halinde itiraz ederseniz %20 icra inkar tazminatı veya kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Odeme-emrine-itiraz-dilekcesi-ornegi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN:

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

ALACAKLI GÖRÜNEN:

KONU :Müvekkil tarafından 12.05.2021 tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrindeki borca, faize ve her türlü ferilerine karşı itirazlarımı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1- Alacaklı görünen tarafından müvekkil aleyhine açılan 6.546,03 TL olan BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. 17.05.2021 tarihi itibariyle alacaklı görünene müvekkilimizin böyle bir borcu yoktur. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

2- Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinde müvekkilin borçlu olduğu herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Bu sebeple borca, faize ve her türlü ferilerine AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

3- Her ne kadar tebligat zarfında ”ödeme emri vardır.” dense de gönderilen ödeme emri ekinde hiçbir dayanak belge olmadığından ve herhangi bir belgeye dayanılmadan icra takibi açıldığından takibe bu yönüyle itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil tarafından 12.05.2021 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Müvekkilden talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından ve müvekkilimize herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından talep edilen esas alacak, faiz, her türlü ferileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin alacaklı görünene hiçbir borcu yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, FAİZ ORANINA ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimizi bildirir takibin itirazımız neticesinde takibin DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız. 17.05.2021

Borçlu Görünen Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara