Öne Alım Dilekçesi Örneği

Öne alım dilekçesi örneği, bir kişinin belirli bir konu veya durumla ilgili resmi başvurusunu yazılı olarak yapmak için kullanılan bir dilekçe türüdür.

Öne Alım Dilekçesi Nedir?

Özellikle kamu kurumlarına veya özel şirketlere yönelik olarak iş başvuruları, izin talepleri, özür dileme, öneri sunma, şikayette bulunma veya bir konuda talepte bulunma gibi çeşitli amaçlarla öne alım dilekçeleri yazılabilir. Uygulamada öne alım dilekçesi uzun süren istinaf incelemesinin biran önce sonuçlandırılması için, uzun süren Yargıtay incelemesinin biran önce sonuçlandırılması için, ya da tutuklu kalınan sürede belli olmayan duruşma günü için hazırlanmaktadır. Bu dilekçe hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir mersin avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Öne alım dilekçesi örneği hazırlanırken muhakkak öne alım nedenleri açık şekilde belirtilmeli ve bu nedenleri kanıtlayacak yazılı deliller var ise dilekçe ekine sunulmalıdır. 

ÖNE ALIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİNE

DOSYA NO :   

DAVACI :

VEKİLİ : Av. TUNÇ SUDİ TOL 

KONU : Müvekkilin mağduriyetine ilişkin beyanlarımız ve istinaf incelemesinin ivedi şekilde yapılması talebi içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR :

7 aydır huzurda bulunan dosyamız istinaf incelemesi için beklemektedir. Müvekkil davaya konu kaza sebebiyle çok mağdur olmuştur. Sigorta şirketi kazadan sonra 15 gün içinde ödeme yapması gerekirken yapmamıştır. Daha sonra 2022 Ocak ayında dava açmak zorunda olan müvekkil 2 yıldır bu davanın sonuçlanmasını beklemektedir. Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon sebebiyle geçen her zaman müvekkilin aleyhine işlemektedir. Müvekkil devlet memuru olup her vatandaş gibi adil sürede yargılanmak istemektedir. Bu sebeple istinaf incelemesinin bir an önce neticelenmesi amacıyla işbu talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Nitekim kanun yolu yargılamasının gecikmesi durumunda; müvekkilin anayasa ile korunan temel hak ve hürriyetlerinin ihlali söz konusu olacaktır. Zira Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların makul sürede karara bağlanması gerekmektedir.

Anayasa Madde 36; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”

Anayasa Madde 141/4; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.”

SONUÇ VE İSTEM

          Yukarıda sayılan ve resen dikkate alınacak sebeplerle; müvekkilin durumu ve huzurdaki davanın konusunun niteliği itibariyle de ivedilikle sonuçlandırılması gereken yargılamalardan olduğu, yargılamanın devam ettiği süre dikkate alındığında makul sürede yargılanma hakkının ihlalinin söz konusu olacağı dikkate alınarak öne alım talebimizin kabulü ile davamızın istinaf incelemesinin öne alınmasını, yargılamanın öncelikle ve ivedilikle yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. 05.10.2023

  DAVACI VEKİLİ

AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara