Ortak Konutun Eşe Tahsisi Talebi Dilekçesi

Medeni Kanun 169. maddesi uyarınca boşanma davasına bakmakla görevli hakim, boşanma davası devam ederken tarafların geçimine, barınmasına, malların yönetimine ve çocukların korunmasına yönelik tüm tedbir ve önlemleri resen alır.

Ortak Konutun Eşe Tahsisi Nasıl Yapılır?

Bu kanun maddesi uyarınca eşlerden boşanma davasına bakan hakimden evliliğe ilişkin bir çok talepte bulunabileceği gibi ortak konusun kendisine özgülenmesini, dava sonuna kadar bu ortak konutta barınmayı isteyebilmektedir. Bu özgülemeye ortak konutun tahsisi denmektedir. Aşağıda ortak konutun eşe tahsisine ilişkin talep dilekçesini paylaşıyoruz. İlgili talep boşanma davası içinde istenebildiği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak da istenebilmektedir. Bu tür boşanma davaları hakkında dilekçelere ulaşmak için buraya tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ortak Konutun Eşe Tahsisi Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av.Tunç Sudi TOL

DAVALI :

DAVALI VEKİLİ:

KONU :

Ortak konutun müvekkil lehine tahsisine ilişkin talebimiz, ve davalı tarafın sunduğu beyan dilekçesine karşı açıklamalarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Ortak Konutun Tahsisine İlişkin Açıklamalarımız:

Müvekkilim ile davalı arasında karşılıklı davalar devam etmekte olup, herhangi bir anlaşma sağlanamamıştır. Bilindiği gibi davalı-karşı davacı, müvekkilimin kendisini defalarca aldattığını beyan ederek karşı dava açmıştır. Tüm bu beyanlara rağmen, davalı-karşı davacı müvekkil ile aynı evde yaşamayı halen talep etmektedir.

Müvekkil daha önce 25.11.2019 tarihinde davalı-karşı davacının müvekkilimi tehdit etmesi, bir gecede 30 kez araması ve kapıyı yumruklaması sebebiyle uzaklaştırma kararı almıştır. İlgili karar 27.01.2020 tarihinde son bulacaktır. ( Arama kayıtları ceza dosyasında mevcuttur.)

Müvekkil ile davalı-karşı davacı arasında süre gelen boşanma davası, normal bir dava olmayıp ÇOK AĞIR İTHAMLAR içermektedir. Bu kadar ağır ithamlar içeren bir davada, tarafların sorun çıkarmadan yaşacağına inanmak hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların aynı çatı altında kalması durumunda telafisi mümkün olmayan olayların yaşanacağı aşikardır.

Davamızda deliller ve tanıkların dinlenilmesi aşaması gelmiştir, tanık ve deliller değerlendirilmesi aşamasında taraflar arasında ki çekişme doğal olarak daha da artacaktır.

Ayrıca davalı-karşı davacı tanıklarımızdan olan Leyla Ruken Yolcu vasıtasıyla müvekkilime tehditler yollamaktadır. Sürekli tanığa, “Uzaklaştırma bittiğinde ben gösterecem ona !” şeklinde tehditkar söylemlerde bulunmaktadır.

Medeni kanun Madde 169 ; “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” şeklindedir.

Davalı koca, 8.000 Dolar maaş almaktadır, müvekkilim ise 2.500 TL maaş almaktadır. Mahkemenizce ayırca 1.000 TL müşterek çocuk için nafaka bağlanmıştır. Tarafların ekonomik durumlarına bakıldığında, davalı kocanın bir ev kiralayarak evden ayrılması hakkaniyete uygun olacaktır.

Bu nokta da öncelikle ………..Yenişehir/MERSİN adresinde ki konutun, davacı müvekkilime ve müşterek çocuğa TAHSİSİNE karar verilmesini, ayrıca davalı kocanın evden uzaklaştırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda detaylıca arz ve izah edilen sebepler ile,- Medeni Kanun 169 uyarınca ortak konutun, müvekkilime ve müşterek çocuğa tahsisini,-Davalı kocanın evden uzaklaştırılmasını, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesinin saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederim. 22.01.2020

Davacı

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara