Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i şuyu) Davası ve Ön Alım Hakkı

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i şuyu) Davası ve Ön Alım Hakkı

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i şuyu) Davası ve Ön Alım Hakkı

Ortaklığın giderilmesi davası eski türkçe de izale-i şuyu diye geçen müessesenin yenilenmiş halidir.

Ortaklığın giderilmesi davası Türk Medeni kanunu madde 698/1 de geçmektedir. İlgili maddeye göre; “Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.” Şeklindedir.

Ortaklığın giderilmesi davasında ön alım hakkı ise bu dava sonunda taraflara tanınan bir haktır. Ortaklığın giderilmesi davası paylı veya elbirliği olan bir taşınmazın taksimine ilişkin davadır. Bu davada taşınmaz satılarak taşınmaz bedeli paydaşların hisseleri oranında paylaştırılır.

Peki Paylı Mülkiyet ile Elbirliği Mülkiyetin Farkı Nedir?

Paylı mülkiyet, maddi olarak bölümlere ayrılmayan ev, arsa gibi bir taşınmazın belirli paylarla o taşınmaza malik olmasıdır. El birliği ile mülkiyet ise malın paylara bölünememesi halinde paylara ayrılmadan ortaklığın söz konusu olmasıdır.

Ortaklığın Giderilmesi Hangi Biçimlerde Olur?

Türk medeni kanunu 699. Maddesi ortaklık giderilmesinde paylaşma biçimini düzenlemiştir. Paylaşma üç halde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki malın aynen bölünmesi, ikincisi pazarlık yoluyla satış, üçüncüsü açık arttırma yoluyla satışla gerçekleştirilir. Bu tür bölme işlemlerini konu alan davalara İzaleyi Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası denir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ön Alım Hakkı Nedir?

Önalım hakkı, bir malın üçüncü kişiye satılacak olması halinde, mal üzerinde yasal veya sözleşmeler olarak öncelikli alım hakkı bulunmasına ön alım hakkı demektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus önalım hakkı paydaşlar tarafından kullanılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i Şuyu) Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası Yerel mahkemece yapılan yargılaması yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Burada süreye etki eden husus davalıların yani ortakların sayısıdır. Mahkeme dava açıldığında her mirasçıya tebligat yapmak zorundadır. Bu nokta da ortak sayısı ne kadar çoksa tebligat işlemleri ile geçen süre o kadar uzayacaktır. Yerel mahkeme kararı alındıktan sonra davanın üst mahkemeye taşınması durumunda bu süre 2-3 yıla kadar daha uzamaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i Şuyu) Davası Masrafı Ne Kadardır?

 

  • Ortaklığın giderilmesi davası masrafı maktu olup her yıl Harçlar Kanununca belirlenmektedir. Dava açmak isteyen paydaş masrafın hepsini yatırarak dava açmaktadır. Dava sonunda ise bir paydaş tarafından yapılan masraf diğer paydaşlara dağıtılmaktadır.

 

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i Şuyu) Davasınde Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İzaleyi şuyu davalarına bakmakla görevli avukat mersin gayrimenkul hukuku avukatlarıdır.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
İnstagram