Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki “Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği” örnek dilekçedir. Her olay kendi özelinde olduğundan muhakkak aşağıda ki dilekçeyi kullanmadan önce hukuki destek alınız.

Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığa şikayet yani suç duyurusu; İşlenen bir suçu yazılı yada sözlü olarak yetkili makamlara bildirmektir. Savcılığa şikayet dilekçesi ise bu bildirimi yapmaya yarayan dilekçe türüdür. Suç duyurusunu Polis Karakoluna yada doğrudan adliye de Cumhuriyet Başsavcılığında yapmak mümkündür. Savcılığa şikayet dilekçesi örneği dilekçesi teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman mersin ceza avukatı olarak büromuz personelinden destek almanız gerekmektedir.

Suç duyurusu hazırlanırken muhakkak hangi eylemlerin hangi deliller ile ispatlanacağı açık bir şekilde yazılmalıdır. Olayı gören tanıklar var ise bu tanıkların bilgileri şikayet dilekçesinde yer verilmelidir. Önemli bir diğer husus anlatılan olaylar arasında illiyet bağı olmasıdır. Ayrıca uygulamada sık sık karşılaşılan ve karıştırılan husus uyuşmazlık bir hukuk uyuşmazlığı olabilecek olmasıdır. Savcılığa şikayet dilekçesi örneği hazırlarken bu ayrıma çok dikkat edilmeli, olayın bir hukuk uyuşmazlığı değil bir suç unsuru oluştuğuna dikkat çekilmelidir. İşlenen suç ve sevk maddesi de tabi ki savcılığa şikayet dilekçesinde belirtilmelidir.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

(adres antettedir.)

ŞİKAYET EDİLEN :

SUÇ : TCK 123 Huzur ve Sükununu Bozma Suçu, TCK 267 İftira

OLAY YERİ :

ŞİKAYET KONUSU OLAY:

Müşteki Müvekkilim 2013 tarihinden bu yana Mezitli de bulunan Berlin Apartmanında oğlu ve hasta annesi ile birlikte oturmaktadır. Hiçbir komşusuyla sorun yaşamadan huzur içinde yaşamaktadır. Fakat son dönemlerde sebebi belli olmayan sebeplerle alt komşularından olan ….. isimli şahıs müvekkilim olan müştekiyi sürekli rahatsız etmekte, komşuluk ilişkilerine yakışmayan tutumlar sergilemekte, müşteki için komşuluk yaşamını çekilmez hale getirmektedir.

İlk başlarda gerçek olmayan sebeplerden dolayı, gecenin geç saatlerinde müştekinin kapısını çalarak birçok kez rahatsız etmiş. Daha sonra müşteki ve ailesinin tepkilerinden dolayı, korkarak telefonla tacizlere başlamıştır.

Şüpheli …… ilk olarak gece yarılarında müştekinin kapısına dayanmaya başlamıştır. Gece geç saatlerde müştekinin kapısına gelip çamaşır makinesi çalıştırma, bulaşık makinesi çalıştırma ses oluyor gibi, hayatın olağan akışına aykırı, sadece rahatsızlık vermek amaçlı suç oluşturan fiillerde bulunmuştur. Söz konusu olaylar gerek apartman sakinleri, gerek tanıklarımızın beyanlarında açıkça ortaya koyulacaktır.

Daha sonraları müştekinin tepkilerinden dolayı, şüpheli kapıya gelmelerine ara vermiş, telefonla sürekli gece yarıları müştekinin evini arayarak rahatsızlık vermeye başlamıştır. Gece geç saatlerde yine hayatın olağan akışına aykırı olarak, yağmur yağıyor ses oluyor ses yapma, yemek yapma ses oluyor, gibi sırf rahatsızlık verme amaçlı telefon aramaları yapmıştır.Bu aramaları dışarıya kapalı site içi telefondan güvenliği aramak sureti ile gerçekleştirmiştir.Söz konusu olay Site Güvenlik görevlisi Orhan Ulucan’ın tanık olarak dinletilmesi suretiyle ortaya çıkacaktır.

Son olarak şüpheli bunlarla da yetinmemiş, müştekiyi evde yemek yapıp satarak haksız kazanç elde ettiğinden bahisle, yine sırf rahatsız etmek, müştekinin huzur ve sükununu bozmak için zabıtaya şikayette bulunmuştur. Bu şikayet sonucu müştekinin evine zabıta ekipleri gelmiş, gerekli incelemeleri yapmış, yemek yapıp satma gibi bir durumun olmadığını tutanakla tespit altına almıştır. Bu konu ile ilgili evrakları da EK:1 de iddiamızı kanıtlar biçimde paylaşıyoruz.

Ayrıca yine şüpheli 14.03.2017’yi 15.03.2017 bağlayan gece müvekkilimin yine huzur ve sükununu bozmak için saat 04.00 sularında müvekkilimi apartmanı TCK 123 uyarınca rahatsız ettiğinden bahisle, Mezitli Polis Karakoluna şikayette bulunmuştur. Söz konusu şikayet sonrasında Polis Memurları gece müvekkilimin evine gelmiş, gerekli incelemeleri yapmışlardır. Yapılan incelemeler sonucu müvekkilimin herhangi bir rahatsızlık vermediği memurlarca anlaşılmıştır.Şüpheli sırf müvekkilimin huzurunu kaçırmak amaçlı müvekkilime TCK 267 uyarınca iftira suçunu işlemiştir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü, müşteki müvekkilim artık evinde huzur ve sükut bulamaz hale gelmiştir. Yaşantısı komşusunun rahatsızlık ve sükut bozucu hareketlerinden dolayı çekilmez bir hale gelmiştir. Bu sebeple oturduğu evi satmak istemektedir. Sırf komşusunun rahatsızlık verici davranışlarından kurtulmak için evini satılığa çıkarmıştır.

DELİLLER : yemin, tanık , zabıta tutanakları, polis memurlarınca tutulan şikayet tutanakları , ve diğer tüm sair deliller

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda kısaca açıkladığımız kadarıyla ve yargılama aşamasında mahkemece resen araştırılacak sebeplerle, şüpheli …..’ın “TCK 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu” ile “TCK 267 İftira” suçlarını işlemiş olması sebebiyle, şikayet edilen hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasının, tanıklarımızın dinlenilmesini, polis memurlarınca tutulan şikayete de dair evrakların istenmesini ve şüphelinin cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 17.07.2023

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ
TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara