Talep Artırım Dilekçesi Örneği

Talep artırım dilekçesi örneği; hukuk mahkemelerinde açılan davalarda bilirkişi raporuna göre dava dilekçesinde ki talebimizi arttırmaya yarayan bir dilekçe örneğidir. Dava açılırken çocuğu zaman talep miktarını net olarak kestirebilmek mümkün olmamaktadır.

HMK 107 Uyarınca Talep Artırım Nedir?

Talep sonucunu belirtmek için bir uzmandan hesaplama yapılması gereken durumlar olabilir. İşte bu durumda açılması gereken dava türü Hukuk muhakemeleri kanunu 107. madde uyarınca belirsiz alacak davasıdır. Belirsiz alacak davasında alacaklı alacağını tam olarak belirtmemekte dava dilekçesinde “Şimdilik 100 TL” “Daha sonra artırılmak üzere” şeklinde ki notlarla davasını açmaktadır.

Bugün ki yazımızda belirsiz alacak davasında kullanılan talep artırım müessesinden bahsedeceğiz. Öncelikle belirsiz alacak davasından bahsetmek gerekmektedir. Belirsiz alacak davası dava açıldığı tarihte alacağın tam olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı dava türüdür. Burada davacıdan bunun belirlenebilmesinin mümkün olmaması beklenmektedir. Örneğin teknik bir hesap gerektiren tazminat. Davacı öncelikle talebi için sembolik bir miktar belirler ve dava dilekçesinde ki talep sonucuna “Bilirkişi raporu ile tespit edildikten sonra artırılmak üzere ” ifadesini ekler.

Dava görülmeye başlar, dava görüldüğü sırada davacı gerçek alacağını tespit ettirdiğinde talep sonucunu bilirkişi raporu doğrultusunda arttırabilmektedir. İşte bu arttırmaya yarayan hamleye belirsiz alacak davasına talep artırım, kısmi davada ise ıslah denmektedir. Belirsiz alacak ile davacı önceden belirleyemediği talep sonucunu bu dava ile belirleyebilmektedir. Islah dilekçesi ile talep artırım dilekçesi müessesinin en büyük farkı faizdir. Belirsiz alacak davasında talep artırıldığında faiz dava tarihinden itibaren işlerken, kısmi davada faiz ıslah tarihinden sonra işlemektedir. Ayrıca belirsiz alacak davasında muhakkak dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak olduğunu belirtmek gerekmektedir. Belirtilmediği halinde dava kısmı dava sayılacaktır.

Talep artırım dilekçesi teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin avukat ile çalışmak gerekmektedir. Talep artırım dilekçesi hazırlandıktan sonra mahkemeye sunulmalıdır. Talep artırım dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra mahkeme tarafından karşı tarafa tebliğ edilmedi ve talep artırım dilekçesine cevapları istenmelidir.

Talep Artırım Dilekçesi Örneği

MERSİN 14.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

TALEP

ARTTIRAN DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU : HMK 107 uyarınca Talep artırım dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporu doğrultusunda, davamızın talep sonucunu HMK 107 uyarınca arttırıyoruz.

Daha sonra arttırılmak üzere 50 TL olarak talep ettiğimiz geçici iş görmezlik tazminatı talebimizi arttırarak, kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte 12.837,22 TL’nin ödenmesi şeklinde arttırıyoruz.,

Daha sonra arttırılmak üzere 50 TL olarak talep ettiğimiz sürekli iş görmezlik tazminatı talebimizi arttırarak, kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte 110.918,50TL’nin ödenmesi şeklinde arttırıyoruz.

Bir alıntı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 107

Belirsiz alacak davası(1)

MADDE 107– (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir . Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır.

Sigorta şirketi aleyhine hükmedilecek vekalet ücreti, başvuru, tahkim ve yargılama giderleri, 354 TL rapor ücreti konusunda talebimiz aynıdır. Karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle talep artırım dilekçemizin talebimizin kabulü ile geçici iş göremezlik için 12.837,22 TL’nin, sürekli iş göremezlik için 110.918,50 TL maddi tazminat ile maluliyet gösterir rapor ücreti olan 354 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiz ile birlikte tarafımıza ödenmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum. 01.11.2022

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

“Talep Artırım Dilekçesi Örneği” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara