Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneğini sizlerle paylaşacağız.

Tanıma ve Tenfiz Nasıl Yapılır?

Bir ülkenin Yerel Mahkemesinde verilen kararlar sadece o ülke için geçerli olmaktadır. Eğer bir kararın başka bir ülkede de geçerli olması talep ediliyorsa o mahkeme kararının uygulanması istenilen ülkede ki mahkemede tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Yani yabancı mahkeme kararının Türkiye’ de işler ve kullanılabilir hale gelmesine tanıma ve tenfiz  denmektedir. Tanıma: Bir mahkeme kararının tanınması, Tenfiz ise bir mahkeme kararının icra edilebilmesidir. Uygulamada en çok boşanma kararlarının ülkelerde tanınması ve tenfizi söz konusu olmaktadır. Bugün ki yazımızda tanıma ve tenfiz yapabilmek adına açılacak olan davası dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili davalar teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir tanıma tenfiz avukatından destek alınması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında en önemli husus davalının adresidir. Türk mahkemelerince 1. kural davalıya davayı haber vermektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında dava açıldıktan sonra dava dilekçesi davalıya gönderilmek üzere hazırlanmaktadır. Bu gönderim sağlanmadığı sürece davayı sonuçlandırmak çok zor olacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİAİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

ADRESİ :

KONU :Avusturya devleti Vöcklabruck Mahkemesi’nin tarih ve 53C 17/08W-53 sayılı boşanma kararının tanınmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilimiz, davalı eşiyle 11.02.2009 tarihinde Mersin Toroslar Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2009/252 numaralı tutanak ile evlenmişlerdir.

2.Taraflar arasında aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle …./…./….Tarihinde davalı taraf Roswitha Ecker Müllner’in ………. devleti ………. Mahkemesi’nde açmış olduğu 017.02.2022 tarih, ve 53C17/08W-53 sayılı ve ………. kesinleşme tarihli kararı ile boşanmışlardır.

3.Bahse konu Avusturya devleti Vöcklabruck Mahkemesi’nin 17.02.2010 Tarih, ve 53C 17/08W-53 sayılı ………. kesinleşme ilamı …………. yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve apostil şerhi de mevcuttur. (EK – 2)

4.Yukarıda izah edilen nedenlerle boşanma ilamının tanınmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :2675S. K. m. 52, 58.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2-Avusturyadevleti Vöcklabruck Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir …..tarih, ………. sayılı ve………. kesinleşme tarihli boşanma kararı.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz edilen nedenlerle, ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih, ………. sayılı ve ………. kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2-……….devleti ………. Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir ………. tarih, ………. sayılı ve………. kesinleşme tarihli boşanma kararı.

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara