Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği

Bugünkü yazımızda idari bir ceza olan trafik cezası itiraz dilekçe örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçenin uzman bir avukat tarafından hazırlanması, cezanın iptali açısından çok önemlidir.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezası bir trafik kuralı ihlali sonucu trafik memuru yada fahri trafik memuru tarafından kesilen idari cezadır. Trafik cezalarına itiraz mümkündür. Trafik cezasına itiraz ile görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir. Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. Trafik cezasına itirazın herhangi bir harcı yoktur. Taraflar isterse erken ödeme indiriminden faydalanmak için ödeme yapıp itiraz edebilirler. Bu noktada idari cezanın iptali sonrasında ödenen meblağın iadesi süreci doğacaktır.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilirse Ne Olur?

Trafik cezaları, sürücüler için önemli mali ve hukuki sonuçlar doğurabilir. Ancak, trafik cezalarına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Peki, trafik cezalarına itiraz edilirse ne olur?

Trafik Cezalarına İtiraz Edilme Süreci

Trafik cezasına itiraz etme süreci, genellikle şu adımları içerir:

 • Cezanın nedenini ve dayanağını inceleme
 • İtiraz süresi içinde yazılı olarak itiraz dilekçesi hazırlama
 • İtiraz dilekçesinde gerekçeleri açıkça belirtme ve delilleri sunma
 • İtirazın sonucunu bekleyerek gerektiğinde mahkemeye başvurma

Trafik Cezalarına İtirazın Sonuçları

Trafik cezasına yapılan itirazın sonuçları şunlar olabilir:

 • Cezanın iptal edilmesi
 • Cezanın indirilmesi
 • Cezanın onaylanması ve ödenmesi gerektiğine karar verilmesi

Trafik Cezalarına İtiraz Nereye Yapılır?

Trafik cezalarına itiraz etmek için başvurulması gereken yerler belirli prosedürlere tabidir. Peki, trafik cezalarına itiraz nereye yapılır?

Trafik Cezalarına İtiraz Yerleri ve Prosedürleri

Trafik cezalarına yapılan itirazlar genellikle şu yerlere yapılır:

 • İl/ilçe trafik komisyonları
 • Mahkemeler

Her bir yerde itiraz prosedürleri farklılık gösterebilir. Örneğin, trafik cezasına yapılan itirazlar genellikle öncelikle il/ilçe trafik komisyonlarına yapılır. Bu komisyonlar, trafik cezalarını inceleyerek karar verirler. Eğer itiraz kabul edilmezse, mahkemeye başvurulabilir.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilmesi Durumunda Ne Olur?

Trafik cezalarına itiraz etmek, sürücülerin haklarını savunmaları ve adil bir süreç izlemeleri için önemlidir. Ancak, trafik cezalarına itiraz edilmesi durumunda ne olur?

Trafik Cezalarına İtirazın Sonuçları ve Süreci

Trafik cezalarına yapılan itirazın sonuçları ve süreci şu şekilde olabilir:

 • İtirazın kabul edilmesi: Cezanın iptal edilmesi veya indirilmesi
 • İtirazın reddedilmesi: Cezanın onaylanması ve ödenmesi gerektiğine karar verilmesi
 • Mahkemeye başvurulması: İtirazın reddedilmesi durumunda mahkemeye başvurarak adli sürecin takip edilmesi
trafik-cezasina-itiraz-dilekcesi-ornegi

Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

TRAFİK PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

TUTANAK TANZİM TARİHİ : 20.05.2022

TUTANAK TEBELLÜĞ TARİHİ : 20.07.2022

İTİRAZ KONUSU : Mersin Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin 15.03.2018 tarih HL seri, 542708 sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR :

1- 33 P 4003 tescil plakasına kayıtlı hususi araca; Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-e, 47/1-d ve 47/1-bmaddeleri hükümlerine istinaden 15/03/2018 tarihli, toplam 851,00-TL bedelli idari para cezası tutanağı düzenlenmiş olup, 04.04.2018 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.

2- Müvekkile tebliğ edilen 851,00-TL’lik idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki:

Cezanın tanzim tarihi olan15.03.2018 tarihinde 33 P 4003 plakalı ve ruhsat bilgileri olan araç3343563463 T.C. kimlik numaralı …….. adına kayıtlıdır.

Müvekkil ile ………. arasında T.C. Mersin 5. Noterliğin de 20.03.2022 tarihli 03843 Yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi(Ek-2) imzalanış olup aracın değişen ruhsatından da açıkça görülebileceği gibi müvekkil şirket adına tescil tarihi 20.03.2022’dir.

Mersin Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin görevlilerince cezanın tanzim tarihinde aracın kayıtlı bulunduğu sicil arşivinde hiçbir araştırılma yapılmadan ve aracın sahibinin ceza tanzim tarihinde kim olduğu belirlenmeden usule ve hukuka aykırı olarak ceza düzenlenmiştir.

33P4003 plakalı aracı20.03.2022’de devralan müvekkilin 15.03.2022 tarihinde yine bu araçla bir suç işlemesi hukuka ve yasa aykırı olduğu gibi fiziken de imkanlı değildir. İşbu nedenlerle usul ve yasaya aykırı bu cezanın iptalini talep etmek zaruri hale gelmiştir.

DELİLLER :

Mersin Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin 15.03.2022 tarih HL seri no.lu, 556708 sıra no’lu ceza tutanağı,

33P4003 plakalı aracın T.C. Mersin 5. Noterliği 20.03.2022 tarih ve 14822 yevmiye no’lu araç satış sözleşmesi

20.03.2022 tarihli müvekkil ile……… arasında imzalanan Alış Devir Tutanağı

33P4003 plakalı aracın 20.03.2022 tarihinden önceki ruhsatı

33P4003 plakalı aracın 20.03.2022 tarihinden sonraki ruhsatı

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU :

Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile müvekkil şirket aleyhine kesilen 15/03/2022 tarih HL seri numaraları 524708 sıra numarası ile kesilen 951,00-TL’lik usul ve yasaya aykırı idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.16.04.2022

İtiraz Eden Vekili

Av. Tunç Sudi Tol

Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği Word

Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği word dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği PDF

Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği PDF dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara