Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneğini sizler için hazırladık.

Non Bis In Idem Kuralı

Trafik cezası üstüne trafik cezası yazılmaz. Hatta aynı anda iki tane trafik cezası yazılmaması gerekmektedir. Bu durum “Non bis in idem” kuralı gereğidir. İlgili kurala göre aynı eylem için ancak tek bir ceza verilebilmektedir. Bu sebeple aynı yol güzergahında 2 kere radara girilmesi durumunda tek bir ceza verilmesi gerekecektir. Çünkü eylem tektir ve tek eylemden tek ceza verilebilecektir. Bugün ki yazımızda aynı yol güzergahına üst üste trafik cezası yenmesi durumunda mahkemeye verilecek itiraz dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe hazırlanırken eylemin bölünmez tek bir eylem olduğunun tespit edilmesi çok önemlidir. Ve tabi ki konusunda uzman bir trafik kazası avukatından destek alınması elzemdir.

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği

AFYONKARAHİSAR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

TRAFİK PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN:

İTİRAZ KONUSU : Afyonkarahisar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

18/08/2022 tarih MB seri, 03902972 sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ: 18/08/2022

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ: 21/11/2022

AÇIKLAMALALAR :

1-) 06 AB 0314 tescil plakasına kayıtlı hususi aracımla; Karayolları Trafik Kanunu’nun 512-A maddesi hükmüne istinaden EDS tarafından 18/08/2022 tarihli, toplam 888 TL bedelli idari para cezası tutanağı düzenlenmiş olup, tutanak 21/11/2022 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Tarafıma tebliğ edilen 888-TL’lik idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki:

2-) İlgili cezanın kesildiği tarihte ben ve nişanlım ile birlikte ailemin yazlık evine gitmek amacıyla 18.08.2022 günü sabah saatlerinde Mersin ilinden Edremit ilçesine doğru kesintisiz olacak şekilde yola çıkmıştım. İlgili seyahatimi kesintisiz olarak tamamladım. ( Gerekli görülmesi halinde ilgili kesintisiz seyahatime ilişkin HTS kaydımın getirtilmesini arz etmekteyim.) Aradan yaklaşık 1 ay sonra Mersin – Edremit arası yolda EDS tarafından tespit edilen 427 TL lik hız cezası tarafıma tebliğ oldu. İlgili 18.08.2022 tarihli MA 97892573 numaralı ceza tutanağı ekte olup, huzurda bulunan ceza ile aynı gün aynı yol güzergahında kesilmiştir.

3-) İkinci olarak kesilen ve iş bu itiraza konu olan yine EDS hız cezası ise ceza hukukumuzda non bis in idem ilkesi olarak benimsenen aynı eylemden dolayı iki kez yargılama ve ceza olmaz ilkesini ihlal etmektedir. Çünkü yukarıda açıklandığı üzere aynı gün aynı güzergahta seyir halinde iken aynı eylemime kesinlen bir idari para cezası tutanağı bulunmaktadır. Nitekim, ilgili ceza gerek anayasada bulunan gerekse diğer kanunlarda bulunan evrensel hukuk ilkesi olan “Non bis in idem” ilkesini ihlal etmiştir. Kişinin, aynı eylemden dolayı iki kere cezalandırılamayacağı Anayasamızla güvence altına alınmıştır. 18.08.2022 tarihinde tek bir eylemim bulunmaktadır. O eylem Mersin İlinden Edremit iline seyahatimdir. Seyahatimin kayıtları 0535 331 65 85 numaralı telefonumun HTS kaydında gerek duyulması halinde açıkça görülecektir.

4-) Ayrıca hızım sadece 112 km olup tamamen şehirler arası yolda yapılabilecek hız sınırları içindedir. EDS sisteminin sapma payı hesaba katılmamıştır. İlgili seyahatimde özellikle daha önce aynı yolda ceza yediğimden özellikle hız sınır kurallarına uyarak gittim.

Bir anlık 2. cezanın gönderilme nedenini doğru olduğunu düşünsek dahi, yukarıda açıklandığı üzere non bis in idem ilkesi de gereği birden fazla idari para cezası kesmek hukuka aykırıdır.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

Esas: 2011/342

Karar: 2011/271

Tarih: 13.12.2011

Ceza Genel Kurulunun 08.10.2002 gün ve 199-347 sayılı kararında da belirtildiği üzere, bu koşullardan biri “yargı bulunmaması” koşuludur. Ceza yargılamasının bir “yargı” ile sona ermesi durumunda, “yargı otoritesinin” özelliği gereği aynı konuda yeni bir yargılama yapılamayacaktır. Bu kuralın en önemli sonucu, aynı suçtan dolayı aynı sanık aleyhine tekrar ceza davası açılamamasıdır. Yargının değerlilik otoritesinin bir çeşidi olarak “non bis in idem” diye ifade edilen bu kural, yargılama hukukunun ana ilkelerindendir.

Yasalarda açıkça yazılı olmadan da yaşayan hukuk normu olarak uygulanan ve öğretide de kabul olunan bu ilke, 1973 yılında yasamıza girmiştir. 1412 sayılı CYUY’nın 05.03.1973 gün ve 1696 sayılı Yasanın 37. maddesi ile değişik 253. maddesi bunu “aynı konuda aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm varsa” şeklinde ifade etmiş ve bu durumda davanın reddi kararı verileceğini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 12.7.2017 tarihli ve E.2017/95, K.2017/119 numaralı kararı;

Öte yandan, hukuk devleti ilkesi ve ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan ‘aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz (ne bis in idem)’ ilkesi gereğince kişi, aynı fiil nedeniyle birden fazla yargılanamaz ve cezalandırılamaz.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

Esas: 2018/310

Karar: 2018/62

Tarih: 05.02.2019

“Kişi, işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olabilir; ancak non bis in idem kuralı gereğince bir fiilden dolayı ancak bir defa cezalandırılabilir. “

İşbu nedenlerle usul ve yasaya aykırı bu cezanın iptalini talep etmek zaruri hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU:Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafım aleyhinde kesilen 888-TL’lik usul ve yasaya aykırı idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 23.11.2022

İtiraz Eden

Av. Arb. Tunç Sudi TOL

E-İMZALIDIR

Ekler:

Daha önce ayı güzergahta kesinlen 18.08.2022 tarihli MA 97892573 idari para cezası tutanağı

Davaya konu 18/08/2022 tarih MB seri, 03902972 seri numaralı idari para cezası tutanağı

Kimlik fotokopisi

Bir Günde 2 Trafik Cezası Yazılır mı

Bir günde iki trafik cezası almak oldukça mümkündür. Bir sürücü, aynı gün içinde birçok farklı trafik kuralını ihlal edebilir. Örneğin, hız sınırlarını aşmak, kırmızı ışıkta geçmek veya park yasağını ihlal etmek gibi. Ayrıca, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde trafik kurallarını ihlal etmek de bir günde birden fazla trafik cezası alınmasına neden olabilir. Bu durumda, sürücülerin her bir ihlal için ayrı ceza ödemeleri gerekebilir ve sürekli trafik kurallarını ihlal etmenin ciddi sonuçları olabilir, hatta sürücü belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi gibi.

Trafik cezalarını önlemek için sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde, sürücülerin hem kendileri hem de diğer sürücüler için tehlikeli durumlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, her sürücünün trafik kurallarını dikkatlice takip etmesi ve trafik güvenliğine özen göstermesi önemlidir.

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği Word

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği Word dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği PDF

Trafik Cezası Üstüne Trafik Cezası Yazılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği PDF dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara