Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz Dilekçesi Örneğini sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağız.

Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz (CMK 308) Nasıl Yapılır?

Pek çok tartışmada kesinleşen ceza mahkemesi kararlarına karşı itiraz yapılıp yapılamayacağı tartışma konusu olmuştur. Bu sorunun cevabı ise evet kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararına itiraz yapmak mümkündür. Bu duruma Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz denmektedir. Bu itirazı yapmak için gerekli dilekçeye ise Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz Dilekçesi Örneği denmektedir. Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz Ceza Muhakemeleri Kanunu 308. ve devamı maddelerinde yer alan bir olağanüstü kanun yoludur. Bilindiği gibi kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı normal kanun yolunda herhangi bir itiraz yapma durumu yoktur.

Olağanüstü kanun yollarında ise bir takım seçenek yollar öngörülmüştür. Bu seçenek yaptırım Ceza Muhakemesi Kanununa göre 30 gün içinde Yargıtay kararına karşı yapılacaksa Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi kararına karşı yapılacaksa istinafa verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır. İlgili itiraz kişilerce yapıldığı gibi resen cumhuriyet başsavcılığı tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Yargıtay’ın kararlarına karşı itiraz 308. madde de, istinaf mahkemesinin kararına karşı itiraz 309. madde de yer almaktadır. İlgili itiraz sonucunda mahkeme kararı en kısa sürede inceler ve karar verir. Bu durum sadece ceza davaları için söz konusu olup dilekçe hazırlanırken muhakkak bir ceza avukatından destek alınması gerekmektedir.

Yargıtay ve İstinafın Kesin Kararlarına İtiraz Dilekçesi Örneği

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

MERSİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

İlk Derece Mahkemesi: Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.11.2023 tarih ve E. 2017/122, K. 2018/2520 sayılı Kararı

Bölge Adliye Mahkemesi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 16.07.2022 tarih ve E. 2019/52, K. 2019/32341 sayılı Kararı

Yargıtay: Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 18.02.2023 tarih ve E. 2013/1132, K. 2021/1423121 sayılı Kararı

İTİRAZ EDEN SANIK:(Cezaevinde tutuklu.)

SANIK MÜDAFİİ: Av. Tunç Sudi TOL

( -adres antettedir.)

DİLEKÇE KONUSU: Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 12.02.2022 tarih ve 2023/11325323 Esas, 2021/13634 Karar sayılı Kararına karşı 5271 sayılı CMK 308. maddesi uyarınca itiraz yoluna gidilmesi dileğidir.

İTİRAZ NEDENLERİMİZ:

Yargıtay İLAMI tarafımıza tebliğ edilememiş olup UYAP üzerinden karara öğrendik. Bu sebeple süresinde CMK 308 maddesi uyarınca itiraz ediyoruz.

1-Yerel mahkeme kararının gerekçe kısmında; ” sanığın il imamının düzenlediği ve büyük mütevellilerin katıldığı toplantılara katıldığına yönelik beyanı yerinde değildir. Hatalı bir tespittir.

2-Yerel mahkeme kararının gerekçe kısmında; ” Sanığın üst düzey mütevelli olduğuna ilişkin beyanı şeklindeki gerekçesini kabul etmiyoruz.

3-Yerel mahkeme kararının gerekçe kısmında; ” Sanığın mütevelli olduğuna ve A.Ş.’nin yönetiminde bulunduğuna ve ayrıca ali heyet içerisinde yer alıp almadığını hatırlamadığına ilişkin beyanı ” şeklinde geçen görüşüne de katılmıyoruz. Şöyle ki:

Müvekkil 10.05.2023 tarihli ilk emniyet ifadesinin 5. sayfasında Ahmetin doktorluk yaptığını, müvekkili gördüğünü beyan etmesi nedeniyle bu kişi müvekkilin aleyhine beyanda bulunmuştur. İnancımıza göre müvekkilin kendi aleyhine verdiği bu ifadeye kızgınlıkla ve kırgınlıkla, sırf etkin pişmanlıktan faydalanmak için böyle bir beyanda bulunmuştur. Kesinlikle doğru değildir. Kabul etmiyoruz. Atf-ı cürümdür.

4- Her yıl yapılan dernek toplantılarına katıldığına ilişkin Ahmet’in beyanı. ” şeklindeki gerekçesini kabul etmiyoruz. Ahmet duruşmalarda heyet huzurunda vermiş olduğu ifadelerinde emniyette vermiş olduğu ifadede baskı altında ifade verdiğini, bu ifadelerin gerçek olmadığını beyan ederek müvekkil hakkındaki beyanlarının doğru olmadığını ve müvekkilin örgütsel bir faaliyete katılmadığını beyan etmiştir. Sanık müvekkil hiçbir suretle örgütsel faaliyette bulunmadığı gibi ramazan ayında dernek toplantılarına katılmamıştır. Herhangi bir yardımda vermemiştir.

5- Yerel mahkeme kararının gerekçe kısmında” sanığın örgüte ait X Eğitim A.Ş. de 2022 tarihinde hissesini devrettiğine ayrıca X A.Ş de 2022 tarihi itibariyle hisse ortağı olduğuna ve yine XX A.Ş. hissedarı olduğuna ilişkin kayıtlar ” şeklindeki gerekçeyi kabul etmiyoruz. Çünkü 10 yıl kadar önce küçük oğlu Mersin kolejine gitmiştir. Çocuğun rahatsızlığı ( IQ seviye düşüklüğü ve Zeka geriliği) ve sorunları nedeniyle Mersin X Kolejinden atılmış, 2. dönem tek alan okul Mersin okulu olduğu için müvekkil çocuğunu bu okula göndermiştir. Başka okullar çocuğunu almış olsa idi bu okula göndermiş olmayacak idi. Zaten 2 yaş büyük olan diğer oğlunu hiçbir dönem bu okullara göndermemiştir.

Bu mecburiyet olmamış olsa idi başka okullar almış olsa idi müvekkil bu okula göndermiş olmayacak idi. Orada okul veli toplantılarına çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle sık davet edilmiş müvekkil hiçbir şeyden habersiz iyi niyetli olarak okula gidip gelmiştir. Okulda bu gidip gelmelerinde GÖNÜL İSİMLİ KİŞİ MÜVEKKİLE YARDIMCI OLMAK ADINA YAKINLIK GÖSTERMİŞTİR. OKULLA İRTİBATI SADECE BU KİŞİ NEDENİYLE OLMUŞTUR.

Bunlar 10 yıl öncesine aittir. Son yıllarda 17/25 Aralık sürecinde müvekkil Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda bunlarla ilişkisini bıçak gibi kesmiştir. Mersin sebze hali karşısında müvekkilin deniz ürünleri satışının yapıldığı orta büyüklükte bir işyeri vardır. Deniz ürünleri malzemeleri satar. Yaklaşık 40 yıllık esnaf ve Mersinin yerlisi olduğundan geniş çevresi vardır. Köylerden gelip gidenleri de yoğundur. Bu nedenler ile fazlaca insan ile de irtibatı vardır. Bunlardan hiçbiri ile örgütsel bir irtibatı yoktur. Zaten dosyada da buna ilişkin bir iddia yoktur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenler ve Başsavcılığınızın resen gözeteceği hususlar ışığında; Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 18.02.2022 tarih ve 2019/11473 Esas, 2021/1441 Karar sayılı Kararına karşı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi gereğince sanık lehine itiraz yoluna gidilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 22.06.2023

AV.TUNÇ SUDİ TOL

SANIK MÜDAFİ

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara