Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği; özel boşanma sebebi olan zinaya dayalı boşanmak için kullanılan boşanma dava dilekçesi türüdür.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları sebeplerinden özel sebepler arasına girmektedir ve Medeni Kanun 161. madde de yer almaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası açabilmenin ön şartı evlilik birliği devam ederken 3. bir kişi ile cinsel ilişkinin yaşanması ve bunu kanıtlayacak delillerin var olması gerekmektedir. Halk arasında sadakatsizliğe dayalı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile zina karıştırılmakta her ikisini de aldatma denmektedir. Oysa Medeni Kanuna göre her ikisinin farklı sonuçları bulunmaktadır. Zina daha ağır bir sonuç olup zina sebebiyle boşanılması halinde verilecek tazminat miktarı yüksek olacaktır.

Mahkeme zina sebebiyle boşanma gerçekleştiği zaman mal rejimine yönelik malların paylaştırılmasında katılma alacağından bir miktar azalma yapmayı yada zina yapan eşin katılma alacağını kaldırabilecektir. Aile Medeni Hukuka göre kamu düzenindendir ve devletin var olabilmesi için bu tür durumların iyi takip edilmesi gerekmektedir. Bugün ki yazımızda zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman boşanma avukatımızdan destek almanız gerekmektedir.

Zinaya dayalı boşanma özel boşanma sebebidir muhakkak avukat ile dosya açılıp takip edilmelidir. Eğer davacının talebi mutlak olarak boşanmak ise muhakkak davayı terditli açmak gerekmektedir. Terditli davanın talep sonucu : “Öncelikle tarafların zina nedeniyle boşanmasına bu kabul görmemesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına…” şeklindedir. Yani hakim önce zina için araştırma yapacak yeterli delil bulmazsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani temel sebepten boşayacaktır. Bu sayede zamandan tasarruf edilecek 2. bir dava ile uğraşmaya gerek kalmayacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE;

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Zina nedeniyle boşanma talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Mutlu giden evlilikleri davalının müvekkile karşı işlediği zina eylemi ile son bulmuştur.

2-) Müvekkilimiz, 20.02.2019 tarihinde gece geç bir saatte evine vardığında davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Daha sonra müvekkilimiz polis çağırarak ilgili durumu tutanak altına aldırmıştır. Ayrıca haricen yaptığı araştırmalarda davalının yabancı erkek ile 22.02.2023 tarihinde Olimpos isimli otelde baş başa kaldığı tespit edilmiştir. Otel kayıtları geldiğinde iddiamız açık şekilde kanıtlanacaktır.

3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen araştırılacak nedenler doğrultusunda davalının kusurlu hareketleri sebebiyle tarafların evlilikleri son bulmuştur. Davalı zina yapmıştır ve tam kusurludur. Tarafların boşanabilmesi için mahkemenize başvurma zarureti doğmuştur. Evliliğinin bu şekilde sona ermek zorunda kalması ve maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine 50.000 TL maddi, 200.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER: Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildi-rim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,

– tarafların boşanmalarına,

– müvekkilimiz lehine 50.000 TL maddi, 200.000 TL manevi olmak üzere, toplam 250.000 TL tazminata,

-yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

2. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara